102094 Tutkimus

Radiologien syöpävaara Suomessa

Röntgenlääkärit altistuvat työssään pienille säteilyannoksille. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää radiologien säteilyaltistuksen ja syöpäilmaantuvuuden välistä yhteyttä. Säteilyturvakeskuksen (STUK) ammattialtistusrekisteristä poimitaan kaikki (n.600) säteilytyötä tehnyttä radiologia, joiden annosmittaustiedot ovat käytettävissä. Näille henkilöille ilmaantuneet syöpätapaukset selvitetään Syöpärekisteristä. Erityisen mielenkiinnon kohteena ovat ihosyöpä, kilpirauhassyöpä ja leukemia. Verrokkiaineistona käytetään muita, työssään säteilylle altistumattomia lääkäreitä, joita koskevat tiedot saadaan Tilastokeskuksesta.

Hankkeen vastuuhenkilö
Anssi Auvinen

SÄTEILYLLE ALTISTUMINEN EI NOSTANUT LÄÄKÄREIDEN SYÖPÄRISKIÄ

2.11.2004

Tutkijaryhmä selvitti ammatissaan säteilylle altistuvien lääkäreiden syöpävaaraa. Tutkittavina oli Säteilyturvakeskuksen ammatillisen altistuksen rekisteristä 1 312 altistunutta lääkäriä, heistä suurin osa radiologeja ja kirurgeja. Työsuojelurahasto rahoitti tutkimus- ja kehityshanketta.

Tutkittu tietokanta kattaa kaikki lääkärit, jotka ovat voineet altistua säteilylle. Tietokanta
sisältää kaikkien lääkäreiden filmidosimetrien lukemat kolmen kuukauden välein vuosina 1970–2001 . Dosimetria pidetään suojavaatteiden päällä, joten se yliarvioi todellista altistusta. Kaikista mittarilukemista 40 prosenttia jäi alle kirjauskynnyksen (0,1 mSv). Keskimääräinen annoskertymä oli 12 mSv. Vertailuryhmänä oli 15 281 säteilylle altistumatonta lääkäriä. Vertailuryhmä muodostettiin Tilastokeskuksen väestölaskennan ammattitiedoista. Molemmille ryhmille saatiin syöpäilmaantuvuustiedot syöpärekisteristä.

Keskeinen tulos on se, että säteilylle työssään altistuneille lääkäreille ei ollut ilmaantunut syöpää useammin kuin muulle väestölle. Tämä pätee myös oka- ja tyvisolusyöpään. Sen sijaan säteilyn herkimmin aiheuttamat syöpämuodot – leukemia, kilpirauhassyöpä ja rintasyöpä – olivat säteilylle altistuneilla lääkäreillä yleisempiä kuin koko väestössä ja muilla lääkäreillä. Tapaukset tosin olivat vähäisiä, ja sattuma sekä tutkimusta sekoittaneet tekijät voivat selittää löydöstä. Tutkimusta rajoittaa myös tietojen puuttuminen ennen vuotta 1970 tapahtuneista altistuksista.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Hanketiedot

 • HakijaTampereen yliopisto, terveystieteen laitos
 • ToteuttajaTampereen yliopisto, terveystieteen laitos
 • Lisätietoja
 • Anssi Auvinen
  (03) 215 6111
  (03) 215 6057
 • Toteutusaika
 • 1.8.2002 - 1.11.2003
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 22.4.2002
  37 500 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 60 387.57 euroa
 • Tulokset valmistuneet 18.10.2004

Aiheluokitus