102136 Tutkimus

Through learning and well being to organizational efficiency. Esitutkimus

Tutkimushankkeen tavoitteena on yrityksen kannattavuuden lisääminen ja pitkänaikavälin menestys. Hankkeen lähtökohtana on tutkia henkilöstön työviihtyvyyden vaikutusta yrityksen menestykseen, etenkin Balanced Scorecardissa määriteltyihin kahteen tulosalueeseen , so. sisäiset prosessit sekä oppiminen ja uudistuminen. Tutkimuksen keskeinen käsite on työviihtyvyys, jonka oletetaan olevan yksi yrityksen nykyisen ja tulevan menestyksen tärkeistä tekijöistä. Työviihtyvyys -käsite kattaa sekä useita yksilön hyvinvointiin liittyviä alueita että monia organisaation toimivuuteen liittyviä ulottuvuuksia. Menestyvä yritys on myös vetovoimainen yritys. Tutkimuksessa integroidaan samanaikaisiksi prosesseiksi kolme yrityksen mestykseen vaikuttavaa tekijää: yksilön eri elävaiheet osana työviihtyvyyttä, organisaation toimivuus osana työviihtyvyyttä ja työyhteisön kehittäminen osana työviihtyvyyttä. Työviihtyvyyttä tutkitaan sekä kvantitatiivisin että kvalitatiivisin mittarein. Tutkimus toteutetaan toimintatutkimusmalilla. Se koostuu useista erillisprojekteista, joissa interventiot saattavat olla hyvinkin erilaisia. Tutkimushankkeeseen sisältyvä pilottiprojekti on alkanut jo syksyllä 2001. Hankesuunnitelmaa kehitetään siitä saatujen kokemusten pohjalta. Hankkeeseen kuuluvan kehittämisosuuden ja aineistonkeruun kesto (erillisprojektit) on kokonaisuudessaan neljä ja puoli vuotta; syyskuu 2001 - joulu 2005.

Hankkeen vastuuhenkilö
Esa Ala-Uotila

11.12.2002

Hanke oli esitutkimus, joka päättyi tutkimussuunnitelman jättämiseen Työsuojelurahastolle (hanke 102330). Tutkimuksessa kehitetään ja arvioidaan malleja ”hyviksi käytännöiksi” edistää oppimista ja osallisuutta työpaikoilla. Tavoitteena on myös kehittää keinoja todentaa ”hyvien käytäntöjen” vaikuttavuutta yritysten menestykseen.Hanke toteutetaan toimintatutkimuksena metallialan pk-yrityksissä. Tutkimuksen materiaali saadaan METYK – Metallialan yritysten kokonaisvaltainen työyhteisövalmennus -hankkeesta, joka luo kehittämismalleja sekä soveltaa ja arvioi näitä malleja.

Toimittaja
Leena Huovila

Hanketiedot

 • HakijaPirkanmaan ammattikorkeakoulu
 • ToteuttajaPirkanmaan ammattikorkeakoulu
 • Lisätietoja
 • Esa Ala-Uotila
  (03) 245 2111
  (03) 245 2341
 • Toteutusaika
 • 1.4.2002 - 1.10.2002
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 18.3.2002
  10 700 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 10 700 euroa
 • Tulokset valmistuneet 20.11.2002