102144 Kehittämisavustus

Tatu (tavoitteena turvallisuus -valmennusohjelma)

Jyskän Metalli Oy, Laihian Metalli Oy ja Lopen Metallivalimo Oy ovat 1.1.2002 fuusioituneet yhdeksi yritykseksi. Uuden yrityksen nimi on ALTEAMS OY, pääkonttori sijaitsee Jyväskylässä. Omistajana on edelleen Kuusakoski Group Oy. Valmennus koskee pilottina Jyväskylän toimipistettä. Valmennusohjelman tavoitteena on juurruttaa uutta, yhteistä turvallisuuskulttuuria Alteamsin sisälle. Ohjelman keskeisenä tavoitteena on myös yrityksen yleisten tavoitteiden tuottavuuden ja tehokkuuden ja sitä kautta kilpailukykyn nostaminen parantuneen turvallisuustason ja vähentyneiden poissaolojen kautta. Valmennukseen osallistuu laajasti koko pilotyksikön henkilöstö, lisäksi joihinkin osiin osallistuu muiden yksiköiden henkilöstöä. Jokaiselle ryhmälle on oma ohjelmansa. Keskeinen elementti valmennuksessa on tuotannossa tehtävä riski- ja ergonomiakartoitus. Siinä jokainen työntekijä osallistuu oman työpaikkansa kartoituksen tekemiseen. Kartoitusten yhteenvetojen perusteella tehdään työolojen parannusohjelmia. Keskeistä on myös esimiesten vastuun selkeyttäminen. Kahdeksanosainen ohjelma toteutetaan vuoden 2002 aikana. Jaksoissa käsitellään mm. seuraavia aiheita: riskikartoitus, ergonmiakartoitus, tuotannon johdon ja muiden esimiesten vastuut, Tyky-toiminta, suojaimet ja suojautuminen, lainsäädäntö, turvallisuusasiat osana johtamisjärjestelmää, tietoturvallisuus ja muu yritysturvallisuus, jne. Ohjelma on suunniteltu siten, että se toimii perustana yrityksen turvallisuusjohtamisessa.

Hankkeen vastuuhenkilö
Marjukka Lemmetti

6.6.2003

Kehittämishankkeessa juurrutettiin uutta turvallisuuskulttuuria Alteams-yhtiöön.Jyskän Metalli Oy, Laihian Metalli Oy ja Lopen Metallivalimo Oy fuusioituivat Alteams Oy:ksi vuoden 2002 alussa. Pääkonttori sijaitsee Jyväskylässä. Omistajana on edelleen Kuusakoski Group Oy.Turvallisuusvalmennuksen pilottikohteena oli Jyväskylän toimipiste. Uuden, yhteisen turvallisuuskulttuurin, parantuneen turvallisuustason ja vähentyneiden poissaolojen lisäksi haluttiin parantaa yrityksen tuottavuutta ja tehokkuutta.Ohjelma toteutettiin toukokuun 2002 ja maaliskuun 2003 välillä. Johtamistaidon opiston JTO-Palveluiden konsultoimaan valmennukseen osallistui laajasti koko pilottiyksikön henkilöstö (noin 140 henkilöä). Lisäksi joihinkin osioihin osallistui myös muiden yksiköiden henkilöstöä.Jaksot käsittelivät muun muassa seuraavia aiheita: riskien ja ergonomian selvitys, tuotantojohdon ja muiden esimiesten vastuut, tyky-toiminta, suojaimet ja suojautuminen, uudistunut lainsäädäntö, turvallisuus osana johtamisjärjestelmää, tietoturvallisuus ja muu yritysturvallisuus.Hanke sai hyvää palautetta. Erityisesti seuraavia saavutuksia pidetään merkittävinä:1) Turvallisuuskulttuuri kehittyi: työsuojeluasiat nostettiin esille ja niihin suhtautuminen on entistä rakentavampaa.

2) Mittavat riskikartoitukset: työntekijät pääsivät itse vaikuttamaan työympäristönsä tutkimiseen ja toimenpiteet työstyvät kehitysohjelmiksi.

3) Vastuukysymykset: esimiehet saivat kaipaamaansa koulutusta uuden työsuojelulain vaikutuksista työhönsä.

4) Turvallisuuskoulutus toteutui laajasti läpi organisaation.

5) Tatu-ohjelman ansioksi lasketaan myös MET Haastamme -työympäristökilpailussa saavutettu huima parannus: vuonna 2002 pistemäärä oli 59, 2003 se oli 74.

Toimittaja
Leena Huovila

Hanketiedot

 • HakijaAlteams Oy, Painevalut Jyväskylä
 • ToteuttajaJohtamistaidon Opisto JTO
 • Lisätietoja
 • Marjukka Lemmetti
  0201 339 543
  0201 339 501
 • Toteutusaika
 • - 31.12.2002
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 1.3.2002
  11 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 32 572 euroa
 • Tulokset valmistuneet 12.5.2003