102149 Kehittämisavustus

Turvallisuuden hallintajärjestelmän kehittäminen talotekniikkayrityksille

Hankkeen toteuttaja VTT Tuotteet ja tuotanto ARE Oy:ssä on ollut käytännössä yli kymmenen vuoden ajan asennustyön turvallisuuskansio. Turvallisuuskansio perustuu VTT:n turvallisuustekniikan laboratorion ja Onninen-Termo Oy:n yhteiseen Työsuojelurahaston rahoittamaan tutkimusprojektiin. Turvallisuuskansio uudistettiin vuonna 1997 vastaamaan uusia työturvallisuusmääräyksiä ja tilaajien muuttuneita turvallisuuskäytäntöjä. Tämän hankkeen päätavoitteena on parantaa talotekniikka-asennustyön turvallisuutta. Hankkeen aikana rakennetaan ARE Oy:lle oma turvallisuuden hallintajärjestelmä, joka liitetään osaksi nykyistä projektinhoitomallia. Turvallisuuden hallintajärjestelmä kattaa työturvallisuuteen liittyvät asiat hyödyntäen nykyisen asennustyön turvallisuuskansion aineiston. Tuloksena on myös yleinen malli talotekniikkayrityksen turvallisuuden hallintajärjestelmän rakenteesta, jota voidaan hyödyntää muissakin yrityksissä. Samoin tuloksena on koulutus- ja tiedotusaineistoa. Hankkeen tulokset viedään ARE Oy:n käytännöksi käyttöönottokoulutuksen avulla.

Hankkeen vastuuhenkilö
Pirjo-Riitta Jyräs

30.4.2003

Talotekniikka-alalla toimivassa ARE Oy:ssä on ollut käytössä jo yli kymmenen vuoden ajan asennustyön turvallisuuskansio. Se syntyi VTT:n Turvallisuustekniikan laboratorion ja Onninen–Termo Oy:n yhteisen tutkimusprojektin tuloksena. Työsuojelurahasto oli mukana rahoittamassa hanketta.Sittemmin tilaajien turvallisuusvaatimukset ovat tiukentuneet ja työsuojelulainsäädäntöäkin on uudistettu. Siksi aiemmat asennuskäytännöt ja -ohjeet oli päivitettävä nykyisten vaatimusten mukaisiksi.Uudessa hankkeessa ARE Oy:lle laadittiin turvallisuuskäsikirja sekä työmaan turvallisuutta varmistava aineisto (lomakepankki). Lomakepankki sisältää muun muassa erilaisia tarkastuslomakkeita, turvallisusuussuunnittelun tueksi laadittuja muistilistoja ja perehdyttämislomakkeita. Lomakepankin tietoiskuja voidaan käyttää asentajien perehdyttämisessä ja turvallisuuskoulutuksessa.Uudistettu työturvallisuusaineisto liitettiin osaksi projektien hoitomallia. Yhtiön projektinjohto (työnjohto), yhteensä 149 henkilöä, osallistui käsikirjan pohjalta koko konsernia koskevaan koulutukseen useilla eri paikkakunnilla. Hanketta on käsitelty myös yhtiön henkilöstölehdessä.Hankkeessa kehitettyä yleistä turvallisuuden hallintajärjestelmää voidaan hyödyntää muissakin talotekniikka-alan yrityksissä.

Toimittaja
Hilkka Heikinheimo

Hanketiedot

 • HakijaARE OY
 • ToteuttajaVTT Tuotteet ja tuotanto, riskienhallinta
 • Lisätietoja
 • Pirjo-Riitta Jyräs
  020 530 5642
  020 530 5505
 • Toteutusaika
 • - 1.3.2003
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 27.3.2002
  9 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 58 000 euroa
 • Tulokset valmistuneet 15.4.2003