102177 Kehittämisavustus

Aspocompin Salon tehtaan tulevaisuuden tuotanto-organisaation kehittäminen

*

Hankkeen vastuuhenkilö
Keijo Kärki

30.4.2003

Aspocomp-konserni on maailman merkittävimpiä korkean teknologian piirilevyn valmistajia. Konsernilla on tuotantolaitoksia Suomessa, Kiinassa ja Thaimaassa. Salon tehdas valmistaa piirilevyjä lähinnä matkapuhelinteollisuudelle.Hankkeella pyrittiin organisaation toiminnan kehittämiseen esimiesten valmennuksen kautta. Valmennus toteutettiin monimuoto-opetuksena, johon sisältyi asiantuntijaluentoja, case-esityksiä sekä pari- ja pienryhmätyöskentelyä. Lähiopetuspäivien välillä avainhenkilöt tekivät omaan organisaatioon ja esimiestyöhönsä sovellettavia välitehtäviä ja perehtyivät kirjallisuuteen.Hankkeen aikana käynnistettiin muun muassa seuraavat kehittämisohjelmat:

- organisaation kaikkia jäseniä koskevat kehityskeskustelut

- osaamisen kartoitus, seuranta ja kehittämismenetelmät

- osastokohtaisten tavoitteiden kehittäminen ja seuranta

- tiedottamisen tehostaminen.Koulutus eteni suunnitelmien mukaisesti. Osallistujat ovat olleet tyytyväisiä valmennushankkeen sisältöön. Positiivisena pidettiin erityisesti sitä, että tehtaan kaikki esimiehet saivat saman koulutuksen. Käytännönläheisiä, todellisiin tilanteisiin pureutuvia ryhmä- ja välitöitä pidettiin myös hyödyllisinä. Hankkeen todellinen anti nähdään käytännön toiminnan myötä. Ilmapiirikyselyn tuloksia voidaan verrata myös kolmeen aikaisempaan, joka toinen vuosi tehtyyn vastaavaan kartoitukseen.

Toimittaja
Hilkka Heikinheimo

Hanketiedot

 • HakijaAspocomp Oyj Salon tehdas
 • ToteuttajaTurun ammattikorkeakoulu, täydennyskoulutus- ja palvelukeskus
 • Lisätietoja
 • Keijo Kärki
  (02) 770 6621
  (02) 7706 611
 • Toteutusaika
 • - 30.12.2002
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 25.6.2002
  6 980 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 14 665 euroa
 • Tulokset valmistuneet 31.12.2002