102273 Tutkimus

Työn arviointiin perustuvien palkkausjärjestelmien toimivuus ja tasa-arvovaikutukset -esitutkimus

*

Hankkeen vastuuhenkilö
Matti Vartiainen

19.5.2003

Esitutkimuksessa valmisteltiin laajaa tutkimus- ja kehityshanketta, jossa selvitetään työn arviointiin perustuvien palkkausjärjestelmien toimivuutta ja vaikutuksia tasa-arvoiseen palkkaukseen.Miesten ja naisten palkkaero on Suomessa edelleen noin 20 prosenttia eli naiset ansaitsevat noin 80 prosenttia miesten palkoista.Hankkeen tuloksena syntyi kaksi tutkimussuunnitelmaa:1) Euroopan sosiaalirahaston tavoite 3:lle jätetty suunnitelma Samapalkkaisuuteen palkkausjärjestelmäuudistuksin – työn vaativuuden ja henkilön pätevyyden arviointi Suomessa

2) Valtion työsuojelurahastolle jätetty hakemus Samapalkkaisuutta edistävät palkkausjärjestelmäuudistukset valtionhallinnossa.Hankeen tuloksena syntyi myös käsikirjoitus Työn vaativuuden ja henkilön pätevyyden arviointiin perustuvien palkkausjärjestelmien yleisyys ja tasa-arvotavoitteet Suomessa. Käsikirjoitusta on tarjottu julkaistavaksi työministeriön Työpoliittinen tutkimus -sarjaan. Toinen mahdollinen julkaisusarja on TKK:n Tuotantotalouden julkaisusarja.

Toimittaja
Leena Huovila

Hanketiedot

 • HakijaAalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu, työpsykologia ja johtaminen
 • ToteuttajaAalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu, työpsykologia ja johtaminen
 • Lisätietoja
 • Matti Vartiainen
  (09) 451 3660
  (09) 451 3665
 • Toteutusaika
 • 1.9.2002 - 31.12.2002
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 9.9.2002
  29 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 29 000 euroa
 • Tulokset valmistuneet 22.4.2003

Aiheluokitus