102386 Kehittämisavustus

Työympäristön kehittämishanke laboratoriossa

-

Hankkeen vastuuhenkilö
Tarja Vikman

ELINTARVIKE- JA YMPÄRISTÖLABORATORION TILAT SANEERATTIIN ONNISTUNEESTI

29.3.2005

Tampereella toimiva Elintarvike- ja ympäristölaboratorio saneerasi toimitilansa yhdessä Tampereen aluetyöterveyslaitoksen kanssa. Uudet tilat soveltuvat aiempia paremmin laboratoriotyöhön, ja lisäksi niissä on parannettu työturvallisuutta ja työviihtyvyyttä. Työsuojelurahasto rahoitti kehittämishanketta.

Laboratorion aiemmissa tiloissa oli ongelmia sekä yleisilmastoinnissa että vetokaappien ilmastoinnissa. Mikrobiologian osaston työntekijöillä oli todettu kohonneita homeiden vasta-ainepitoisuuksia. Saneeratuissa tiloissa työoloja on kehitetty parantamalla ilmastointia ja rakentamalla erilliset tilat allergisoiville hometutkimuksille ja patogeenityöskentelyyn.

Saneerauksen tavoitteet saavutettiin kohtalaisen hyvin. Tämä käy ilmi Tampereen aluetyöterveyslaitoksen tekemistä mittauksista. Laitoksen työympäristöasiantuntijat tekivät laboratorion sisäilmaston ja ilmastointijärjestelmien todentamismittaukset ja -selvitykset jäähdytyskautena kesällä ja myöhemmin uudelleen talvikautena.

Laboratorion henkilökunta on ollut tyytyväinen tehokkaaseen ja miellyttävän vedottomaan ilmastointiratkaisuun sekä täysin uudistuneisiin vetokaappeihin. Mikrobiologian osasto on ollut tyytyväinen erillisiin home- ja patogeenisiin yksiköihin. Yksiköt on eristetty tuulikaapilla ja ylipaineistetulla ilmastoinnilla laboratorion yleisestä ilmatilasta. Home- ja salmonellainkubaattorien ilmanpoisto on johdettu suoraviennillä inkubaattoreista ilmastointikanavaan, jotta työntekijät välttyvät hengittämästä allergisoivia homeitiöitä ja pahanhajuisia salmonellahöyryjä avatessaan inkubaattoreita.

Rakentamisessa havaittiin joitakin puutteita. Esimerkiksi kesän 2003 poikkeuksellisen kuumuuden vuoksi jäähdytysjärjestelmä kondensoi vettä, ja rakentaja joutui vaihtamaan osittain lasketun katon levyjä uusiin. Myös esimerkiksi riittämätöntä yleisvalaistusta on tehostettu lisälampuilla.

Taustaa ja aiempien laboratoriotilojen sisäilmasto- ja työympäristöongelmia selvitettiin henkilökunnalle kohdistetulla kyselyllä. Laboratorion rakentamisessa on haasteena sovittaa yhteen analytiikan ja hyvän sisäilmaston asettamat vaatimukset ja LVISA-tekniikka. Saneerauksessa laboratorioon asennettiin yleis- ja kohdeilmanvaihtolaitteita, jotka vähentävät altistumista prosesseissa syntyville epäpuhtauksille. Lämpötilaolojen hallintaa parannettiin ilmastointijärjestelmällä sekä lämpökuormia vähentävillä rakenneratkaisuilla.

Laboratorion henkilökunnan suunnitteluvastaavat huolehtivat siitä, että laboratorion toiminnan vaatimat erityisratkaisut otettiin huomioon rakentamisessa. Aluetyöterveyslaitoksen työympäristöasiantuntijat osallistuivat koko hankkeen ajan suunnittelu- ja työmaakokouksiin. He seurasivat, että työympäristötavoitteet toteutuvat ja auttoivat ratkaisujen valinnassa. Heiltä saatiin vinkkejä muun muassa epäsuoran valaistuksen käytön eduista sekä laboratorion jäähdytysjärjestelmästä.

Toimittaja
Liisa Strann

Hanketiedot

 • HakijaAnalyCen Laboratoriot Oy
 • ToteuttajaTampereen aluetyöterveyslaitos
 • Lisätietoja
 • Tarja Vikman
  (03) 3147 3203
  (03) 3147 3573
 • Toteutusaika
 • - 1.9.2003
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 23.10.2002
  3 500 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 7 050 euroa
 • Tulokset valmistuneet 25.1.2005

Aiheluokitus