103370 Tiedotus ja koulutus

Työkonferenssi Suomessa -kirja

Työkonferenssi Suomessa -kirja antaa kokonaiskuvan työkonferenssi (TKF) -metodista. Se on järjestelmällisesti toteutettu kehittämistyön muoto, jossa liitetään yhteen tutkimuksellinen orientaatio ja ihmisten laaja osallistuminen kehittämiseen. Se on myös dialogiin nojaava toimintatapa. Menetelmän juuria löytyy mm. sosio-teknisestä tutkimusperinteestä, kommunikaatioteorioista, demokratiatutkimuksesta ja organisaation arvioinnista. Työkonferensseja käytetään yleisesti osana työyhteisöjen toimintatutkimuksen toteutusprosessia, mutta kattavaa kuvausta ei ole saatavilla. Kirjan on tarkoitus korjata tämä puute. Kirja auttaa käytännön kehittämistyön tekijöitä ja konsultoivia tukihenkilöitä sekä tutkijoita, henkilöstötyön tekijöitä, organisaatioiden ja työyhteisöjen johtoa, luottamusmies-, työsuojelu- ja yhteistoiminta-organisaatioiden jäseniä, TYKES- ohjelmassa toimivia ja oppilaitoksia. Kirja koostuu kolmesta osasta: TKF-opas, -viitekehys ja -esseet. Opas-osio on käytännön läheinen, mutta myös tutkimustietoa hyödyntävä kokonaisuus. Mukana on myös case-kuvauksia erilaisista työyhteisöistä. Viitekehys koostuu 6 - 8 tutkimusartikkelista, jotka luovat käsitteellisen perustan metodin käytölle. Opas-osioon tehdään "navigointikoodisto", jonka avulla lukijat löytävät helposti "tieteellisemmän" tekstin, jos haluavat. Esseet ovat metodia arvioivia ja vertailevia kirjoituksia. Kirjoittajaryhmään kuuluu 13 kokenutta työelämän tutkijaa ja kehittäjää. Kirja valmistuu syksyllä 2004.

Hankkeen vastuuhenkilö
Jarmo Lehtonen

SUOSITUSTA TYÖKONFERENSSIMENETELMÄSTÄ SUOMENKIELINEN KOKONAISESITYS

22.8.2004

Elokuussa 2004 ilmestynyt Työkonferenssi Suomessa on ensimmäinen kattava suomenkielinen TKF-menetelmää esittelevä teos. Kirjoittajina ovat menetelmän kokeneet asiantuntijat. Teos soveltuu erinomaisesti oppikirjaksi mutta myös suunnittelun apuvälineeksi työelämän kehittämistyössä toimiville. Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella.

Työkonferenssimenetelmä (TKF) kuuluu dialogisiin työyhteisöjen kehittämismenetelmiin. Sen suosio on jatkuvasti lisääntynyt 2000-luvulle tultaessa. Menetelmä on osoittanut toimivuutensa hyvinkin erilaisissa työyhteisöissä IT-alan yrityksistä vanhainkoteihin. Työkonferenssissa voivat myös palvelujen tuottajat tavata asiakkaita ja yhteistyökumppaneita.

Kirjan alussa on laajahko kuvaus työkonferenssimetodin kokonaisuudesta. Se jakautuu kahteen pääjaksoon, ajatusten esittelyyn ja työkonferenssin käytäntöjen kuvaamiseen. Kirjan muut artikkelit kertovat menetelmän historiasta, teorian muotoutumisesta ja soveltamisesta. Ne kutsuvat lukijaa mukaan virtuaalimatkalle paikkoihin, joissa työkonferenssia on sovellettu. Ulkomaisten kohteiden lisäksi mukana on kiinnostavia caseja muun muassa Helsingistä, Kestilästä, Lieksasta ja Kuopiosta.

Demokraattisesti keskustellen


Suomeen työkonferenssimenetelmä rantautui Ruotsin kautta 1980-luvun lopulla. TKF on nykyisin juurtunut suomalaisille työpaikoille yhdeksi merkittäväksi toimintatavaksi.

TKF yhdistää onnistuneesti tutkimustiedon käytäntöön. Menetelmän kantava ajatus on demokraattinen vuorovaikutus ja keskustelu, työyhteisön jäsenten laaja osallistuminen kehittämistyöhön.

Työkonferenssipäivän ohjelma on joustava. Tarkoitus on, että osanottajat itse rakentavat tilaisuuden sisällön. Lyhyitten evästyspuheenvuorojen jälkeen työskennellään yksilöinä, ryhmissä ja kaikkien osallistujien yhteisistunnoissa. Päivän kuluessa visioidaan tulevaisuutta sekä analysoidaan tavoitteiden tiellä olevia esteitä. Lopuksi tehdään päätelmiä kehittämistyön jatkosta ja työn organisoinnista.

Tasavertainen vuoropuhelu edellyttää tiettyjen sääntöjen noudattamista. Osallistujat ovat esimerkiksi tasa-arvoisia, ja heidän toivotaan olevan aktiivisia. Keskustelut käydään toisten kokemuksia ja mielipiteitä kuunnellen ja arvostaen. Dialogin on tarkoitus tuottaa sopimuksia, jotka johtavat käytännön toimenpiteisiin.

Toimittaja
Hilkka Heikinheimo

Julkaisu

Jarmo Lehtonen (toim.): Työkonferenssi Suomessa. Vuoropuheluun perustuva työyhteisöjen kehittämismetodi. Työturvallisuuskeskus, kuntaryhmä, Helsinki 2004, 200s., ISBN 951-810-246-5, ISSN 1455-9005
Tilaukset: Työturvallisuuskeskus, julkaisumyynti, puh. (09) 616 261, julkaisumyynti@tyoturva.fi

Hanketiedot

 • HakijaAjatuskynä Oy
 • ToteuttajaAjatuskynä Oy
 • Lisätietoja
 • Jarmo Lehtonen
  0400 507 717
  (09) 6871 0390
 • Toteutusaika
 • 1.10.2003 - 1.3.2004
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 10.11.2003
  20 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 31 904 euroa
 • Tulokset valmistuneet 31.8.2005