103420 Tutkimus

Työterveyden ja turvallisuuden huippuosaamisen kehittäminen ammattitaitokilpailutoiminnassa

Hankkeen tavoitteena on edistää suomalaista työturvallisuus-ja työterveysosaamista kouluttamalla ja valmentamalla ammattitaitokilpailutoimintaan osallistuvia toimijoita - valmennettavia nuoria, valmentajia ja kilpailuasiantuntijoita. Tavoitteena on myös kehittää työturvallisuutta ammattitaitokilpailuissa varmistamalla, että kilpailusuoritukset ja lajien rakentaminen toteutetaan turvallisesti. Hankkeen tarkoituksena on ammattitaitokilpailutoiminnan kehittämisen kautta herättää turvallisuustietoisuutta ja kehittää ammattialakohtaista työturvallisuus- ja terveysosaamista myös laajemmin ammatillisen koulutuksen kentällä. Työturvallisuusasioita tuodaan esiin myönteisellä tavalla erityisesti nuorten keskuudessa. Näitä tarkoituksia varten hankkeessa kehitetään eri ammattialojen opetusta ja oppimista tukevaa työturvallisuusmateriaalia ja käytännön työkaluja työturvallisuusasioiden eteenpäin viemiseksi ammatillisissa oppilaitoksissa ja työpaikoilla. Hanke toteutetaan vuosina 2004-2005.

Hankkeen vastuuhenkilö
Eija Alhojärvi

TYÖTURVALLISUUTTA NIVOTTIIN AMMATTITAITOKILPAILUIHIN

5.4.2006

Skills Finlandin Työturvallisuuden ja -terveyden huippuosaaminen -hankkeessa sidottiin työturvallisuus- ja työterveysasiat aiempaa järjestelmällisemmin ammattitaitokilpailuihin. Työsuojelurahasto osallistui hankkeen rahoitukseen.

Hankkeessa kehitettiin vuosina 2004–2005 konstruktiiviseen pedagogiikkaan perustuva Työturvallisuuden taitopassi, joka koostuu 48 tehtäväkortista. Ammattitaitovalmennuksessa nuoret ja valmentajat levittävät taitopassia ammatillisiin oppilaitoksiin ja työpaikoille. Passia voi soveltaa opetusvälineenä myös ilman valmennussuhdetta. Vastaavasti työpaikkaosion tehtäväkortit auttavat esimerkiksi työssäoppimispaikkojen perehdyttäjiä. Ammattitaitovalmennus on hyvä työturvallisuusosaamisen kehittämiskenttä, koska valmennussuhde sitoo nuoren, oppilaitoksen ja työpaikan.

Taitaja-kilpailujen ja WorldSkills – ammattitaidon MM-kilpailujen työturvallisuutta kehitettiin työturvallisuuden tarkistuslistalla sekä ammattitaitokilpailujen työturvallisuus- ja työterveysohjeistuksella. Työturvallisuus saikin myönteistä huomiota vuoden 2005 WorldSkills-kilpailuissa Helsingissä. Ensimmäistä kertaa laadittu isäntämaan työturvallisuusohjeistus otettiin hyvin vastaan, ja seuraavat järjestäjämaat haluavat jatkaa työturvallisuuden kehittämistä. Taitaja-kilpailussa jaettu Turvalliset työtavat -palkinto pitää aihetta esillä ja kehittää työturvallisuuden arviointikriteereitä.

Haasteena on vakiinnuttaa työturvallisuuden taitopassin käyttö ammattitaitokilpailuissa ja levittää sitä laajemmin ammatilliseen opetukseen. Kun käyttökokemukset kasvavat, taitopassia pitää kehittää myös sisällöllisesti ja kaikille ammattialoille soveltuvaksi.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Health and Safety at Work Promoted through Vocational Skills Competitions

21.2.2007

The Occupational Health and Safety Excellence Project was carried out by Skills Finland in collaboration with the Finnish Institute of Occupational Health to enhance health and safety awareness and competence among top young professionals in various trades. The long-term aim is to introduce a good safety culture to workplaces where young professionals are employed.

An Occupational Health and Safety (OHS) Skills Passport requiring the mastery of core occupational safety issues compiled on 48 task cards was developed. The OHS Skills Pass will be distributed to skills trainers and coaches and young professionals undergoing training for vocational skills competitions.

Occupational safety at national skills competitions and the WorldSkills 2005 event in Helsinki was promoted by introducing a checklist called SafetyCheck and a set of Host Country Occupational Health and Safety Regulations. A Safe Practices Award to be distributed in connection with Finnish national skills competitions was launched to ensure sustained interest in safety at work among young professionals.

Overall, the project succeeded in producing models and methods to promote occupational health and safety skills both in the context of skills competition activities and in vocational education and training.
Translated and edited by
Esko Meriluoto

Hanketiedot

 • HakijaSkills Finland ry
 • ToteuttajaSkills Finland ry
 • Lisätietoja
 • Eija Alhojärvi
  (09) 8689 6820
  (09) 8689 6818
 • Toteutusaika
 • 1.10.2003 - 1.12.2005
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 8.12.2003
  70 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 204 800 euroa
 • Tulokset valmistuneet 27.12.2005

Aiheluokitus