103441 Kehittämisavustus

Työtapojen ja työolosuhteiden kehittäminen Alpress Oy:n jakeluyksiköissä

Hankkeen tavoite Aamujakelussa toteutettiin vuoden 2002 aikana vuoden mittainen, Tähtityö-niminen työyhteisön kehittämisohjelma, jonka yhtenä osahankkeena oli tapaturmariskien kartoitus ja hallinta. Nyt suunnitellun kehittämistyön tarkoituksena on tukea Tähtityö-ohjelman aikaansaannosten saamista käytännön toimiksi ja varmistaa toiminnan jatkuvuus. Tavoitteena on koota jakajilta tieto siitä, miten he käytännössä työtään tekevät ja selvittää syyt siihen, miksi toimitaan niin kuin toimitaan. Jatkuvan havainnointi- ja palautemenettelyn avulla pyritään vahvistamaan turvallisuutta varmistavia työtapoja. Menetelmät Työturvallisuuden tarkistuslistan jatkokehitys, turvallisten työtapojen määrittely, Oman työn ja työtapojen arviointi (jakajan työ), Turvallisten työtapojen käytön edistäminen. Tulokset ovat käytettävissä syksyllä 2004.

Hankkeen vastuuhenkilö
Helena Kanervo

LEHDENJAKAJAT OPPIVAT ARVIOIMAAN TYÖTAPOJAAN

17.2.2005

Aamujakelu Oy:n ja Satakunnan Kirjateollisuus Oy:n sanomalehdenjakajien kehittämishankkeessa luotiin työkalu, jolla jakajat voivat itse arvioida työtapaansa. Työkalu toimii myös oppimateriaalina, kun jokainen jakaja joutuu itse arvioimaan, miksi toimii hyväksytysti tai miksi ottaa riskin. Työsuojelurahasto tuki hanketta, johon osallistui noin 800 jakajaa.

Hankkeessa jakajat täyttivät työturvallisuuden tarkistuslistan yhdeltä jakoyöltä. Tarkistuslistaa työstettiin vuonna 2002 toteutetun työyhteisön kehittämisohjelman pohjalta. Jakajilta koottiin listalla perustiedot siitä, miten he ottavat työtavoissaan huomioon turvallisuuden. Kuinka paljon esimerkiksi toimitaan ilman suojavälineitä? Listassa arvioitiin myös sitä, millainen suoritus hyväksytään turvalliseksi ja millainen ei.

Työstetty lista kuvaa aiempaa paremmin jakajan työn vaiheita. Listalle otettiin myös tyypillisiä työympäristön ongelmia.

Tarkistuslistojen avulla määriteltiin hyvä jakajatapa. Sen määrittäminen helpottaa esimiesten palautteen antamista. Hyvän jakajatavan viestiminen yhtenäistää toimintamalleja jakeluorganisaatioissa ja korostaa yhteistä turvallisuuskulttuuria.

Sanomalehdenjakajille sattuu työtapaturmia noin viisinkertaisesti teollisuuden keskiarvoihin verrattuna. Tapaturmien määrä putosi Aamujakelussa vuonna 2004 oleellisesti. Yhteys kehittämishankkeeseen on vielä epävarma, sillä sää vaikuttaa suuresti jakajien tapaturmiin.

Joka tapauksessa sekä henkilöstö että esimiehet ovat parantaneet asennoitumistaan työtapaturmiin. Turvalliset työtavat jakelussa pohjautuvatkin pääasiassa ihmisten käyttäytymiseen vaikuttamiseen. Palautteen antaminen on ensiarvoista. Kun turvallisuustyö tuo toivottua tulosta, käyttäytyminen muuttuu. Pysyvä toimintakulttuurin muutos vaatii kuitenkin jatkuvaa työtä.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Hanketiedot

 • HakijaAamujakelu Oy
 • ToteuttajaVTT Tuotteet ja tuotanto
 • Lisätietoja
 • Helena Kanervo
  (03) 266 6833
  (03) 266 6084
 • Toteutusaika
 • 1.10.2003 - 1.9.2004
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 1.10.2003
  16 150 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 32 300 euroa
 • Tulokset valmistuneet 27.1.2005

Aiheluokitus

 • 1. Työpaikkaratkaisujen vaikutukset
 • -1.1. tuotteiden, tuotannon ja työvälineiden kehittäminen
  -1.3. työympäristön kehittäminen
 • 2. Työyhteisöjen riskienhallinta
 • -2.4. tapaturmien torjunta ja seurannan kehittäminen
 • hyvä jakajatapa , työturvallisuuden tarkistuslistat , turvalliset työtavat