104014 Stipendi

Verkkoviestinnän hyödyntäminen ay-liikkeessä ja järjestötoiminnassa -lisensiaattityö

Tutkimushankkeen tarkoituksena on selvittää haasteita ja mahdollisuuksia, joita uusi viestintäteknologia avaa työmarkkinajärjestöille ja laajemminkin kansalaisjärjestötoimintaan. Erityishuomio kohdistuu palkansaajien mahdollisuuksiin ja valmiuksiin hyödyntää verkkoviestintää tiedon ja tuen saamiseen, verkostoitumiseen, vaikuttamiseen ja järjestäytymiseen. Tavoitteena on jäsentää olemassa olevia kokemuksia ja visioita kansalaisjärjestöjen ja internetin suhteesta erityisesti verkkoviestintäänsä suunnittelevien tai kehittävien ay-järjestöjen työn tueksi Suomessa ja muissa Euroopan maissa.

Hankkeen vastuuhenkilö
Sari Aalto-Matturi

AY-LIIKKEEN KEHITETTÄVÄ EDELLEEN VERKKOPALVELUITA

14.12.2004

Ammattiliittojen jäsenkunta on pitkälle verkottunut ja sen odotukset liittojen sähköistä yhteydenpitoa ja palvelutoimintaa kohtaan ovat lisääntyneet. SAK:n jäsenten keskuudessa tehty kyselytutkimus sekä luottamusmiesten ja nuorten jäsenten haastattelut vahvistavat, että internetistä ja sähköpostista on tullut osa jäsenkunnan, erityisesti aktiivien arkielämää.

Internet ei kuitenkaan täysin syrjäytä ammattiliittojen perinteisiä yhteydenpito- ja palvelumuotoja, arvioi Sari Aalto-Matturi. Tiedottamisen ja palvelutoiminnan ohella internet sopii hyvin esimerkiksi jäsenkunnan aktivointiin, kampanjointiin, jäsenhankintaan ja koulutukseen. Sen avulla voidaan myös vahvistaa liikkeen sisäistä yhteisöllisyyttä ja jäsendemokratiaa.

Verkosta voi edelleen kehitettynä tulla virtuaalinen työväentalo, jossa käyminen ja asioiminen on vaivatonta, Aalto-Matturi kaavailee. Pieni ammattiliitto voisi hyvinkin toimia ilman kiinteitä toimitiloja. Useimmat liitot Suomessa ovat jo nyt osittain virtuaalisia, ja toiminnan virtuaalisuus lisääntyy kaiken aikaa.

Aalto-Matturin lisensiaattityö hyväksyttiin Helsingin yliopistossa 15.9.2004. Työsuojelurahasto tuki stipendillä tutkimushanketta.

Toimittaja
Hilkka Heikinheimo

Julkaisu

Sari Aalto-Matturi: Verkostako uuden ajan työväentalo? Verkkoviestinnän mahdollisuudet ammattiyhdistysliikkeessä. Kalevaprint, Oulu 2004, ISBN 951-714-232-3, 278 sivua
Pdf-tiedosto, 1,62 Mt

Sari Aalto-Matturi: The Internet - The New Workers´ Community Hall? The Opportunities for the Trade Union Movement from the Interne. 71 s.
Pdf-tiedosto, 71 s., 608 kt

Hanketiedot

 • HakijaAalto-Matturi Sari
 • Lisätietoja
 • Sari Aalto-Matturi
  (09) 777 2665
 • Toteutusaika
 • 19.1.2004 - 23.5.2004
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 16.1.2004
  4 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 9 000 euroa
 • Tulokset valmistuneet 19.11.2004

Aiheluokitus