104086 Tutkimus

Allergisten nuorten selviytyminen keittiötyössä

5.5.2004

Atooppiset sairaudet, atooppinen ihottuma, allerginen nuha ja astma, ovat yleisiä sairauksia nuorilla - jopa 44% nuorista on sairastanut jotain näistä taudeista elämänsä aikana. Ne aiheuttavat ongelmia työelämässä ja lisäävät riskiä sairastua ammattitauteihin. Keittiötyössä on runsaasti ihoa ja hengitysteitä allergisoivia ja ärsyttäviä altisteita. Tutkimuksen tarkoituksena on saada ajankohtaista tietoa Suomesta ammatinvalintatilanteeseen, kuinka paljon enemmän käsi-ihottumaa ja hengitystieoireita ilmaantuu aiemmin atooppisia sairauksia sairastaneille, miten nuoret pärjäävät keittiötyössä ja mikä on työn altisteiden, muiden riskitekijöiden ja annetun terveysneuvonnan ja ohjauksen vaikutus oireiden ilmaantuvuuteen ja vaikeusasteeseen. Kyseessä on 4 vuoden seurantatutkimus, jossa kokkikoulutuksessa olevia nuoria haastatellaan (tietokoneavusteinen puhelinhaastattelu) vuoden välein yhteensä 5 kertaa koulutuksen ja ensimmäisen työvuoden aikana. Vertailuryhmänä ovat kaupallisessa koulutuksessa olevat nuoret. Kaupallisella alalla ei ole allergiaa aiheuttaviä tai ihoa ja hengitysteitä ärsyttäviä altisteita. Vertailuryhmän oireet edustavat tautien luonnollista kulkua ja vapaa-ajan altisteiden vaikutusta oireisiin. Tutkimukseen kuuluu myös työuran ja sairauksien rekisteriseuranta haastattelujen jälkeen. Loppuraportti kahden ensimmaisen seurantavuoden tuloksista valmistuu vuoden 2006 lopussa. Tarkoitus on jatkaa aiheen tutkimista vuonna 2007.

Hankkeen vastuuhenkilö
Kristiina Aalto-Korte

ATOOPIKOT AJAUTUVAT RISKIAMMATTEIHIN USEIN TIETÄMÄTTÄÄN

11.3.2009

Atooppiset nuoret ajautuvat usein tietämättään aloille, jotka saattavat pahentaa heidän sairauksiaan. Ammatinvalinnanohjauksessa ei riittävän usein kerrota nuorille työhön liittyvistä riskitekijöistä, ilmenee Työterveyslaitoksen tuottamasta tutkimuksesta. Työsuojelurahasto tuki hanketta.

Atooppiset sairaudet kuten atooppinen ihottuma, allerginen nuha ja astma ovat nuorten yleisin krooninen sairausryhmä Suomessa. Jopa 44 prosenttia kaikista nuorista on sairastanut jotain näistä taudeista elämänsä aikana.

Koulutus vähentää riskiammatteihin sijoittumista


Tutkimukseen haastateltiin paria tuhatta 25-vuotiasta nuorta aikuista. Haastatelluista peräti 63 prosentilla oli jossain vaiheessa elämäänsä ollut atooppista ihottumaa, allergista nuhaa, silmätulehdusta tai astmaa. Erityisesti allergisesta nuhasta oli kärsinyt erittäin suuri osa vastaajista.

Nuorten työurille on tyypillistä, että ensimmäiset työpaikat ovat usein sellaisilla aloilla, jotka ovat epäsopivia atooppisten sairauksien kannalta. Iän myötä nuoret kuitenkin usein siirtyvät heille turvallisempiin tehtäviin.

Sopivien alojen osuus kasvaa myös koulutuksen myötä. Koulutus ammattikoulussa johtaa usein epäsopiville aloille, kun taas korkea-asteen opinnoista siirrytään työelämään yleensä atoopikoille sopiviin työtehtäviin.

Ammatinvalinnanohjaus sivuuttaa atoopikon riskit


Vain runsas viidennes vastanneista atoopikoista muisti saaneensa neuvoja välttää tiettyjä ammattialoja sairauden vuoksi. Suuri osa näistäkin neuvoista liittyi yleensä muihin sairauksiin kuin ihottumaan tai hengitysallergioihin.

Noin neljännes astmaa ja käsi-ihottumaa sairastaneista muisti saaneensa terveyteen liittyviä neuvoja ammatinvalinnassa. Atooppista ihottumaa sairastaneista neuvoja sai kuitenkin vain joka kymmenes. Nuhaa sairastavien nuorten ammatinvalinnanohjauksessa sairaus otettiin huomioon vieläkin harvemmin.

Tutkijat toteavatkin, että terveydellinen ammatinvalinnanohjaus ei tavoita suurinta osaa atooppisia sairauksia sairastavista nuorista. He kuitenkin huomauttavat, että vaikka atooppiset sairaudet aiheuttavat ongelmia työelämässä, sairaudet ovat niin yleisiä, ettei niiden takia voida antaa ehdottomia kieltoja hakeutua sairaudelle altistavaan ammattiin.

Atoopikko pärjää usein myös riskityössä


Osa atooppisia sairauksia sairastavista pärjää epäsopivallakin alalla vähäoireisena, ja epäsopiva opintoala tai työpaikka voi olla vain lyhyt välivaihe työuralla.

Koska kieltoja työskennellä riskialoilla ei ole asetettu, on saattanut syntyä väärinkäsitys, ettei riskiä sairauksien pahenemiseen olisi. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkansa. Atooppiset sairaudet pahenevat tai alkavat lapsuusiän jälkeen usein uudelleen, mikäli työssä on ihoa tai hengitysteitä ärsyttäviä tekijöitä.

Tutkijat esittävät, että tietoa sairauksiin liittyvistä työelämän riskeistä tulisi antaa jokaiselle nuorelle sekä oppilaitoksissa että terveydenhuollossa. Ylipäätään ammatinvalinnan terveyteen liittyviin tekijöihin tulisi kiinnittää huomiota nykyistä paremmin.

Tutkijat huomauttavat, että atopia on niin yleinen sairaus, että se pitäisi ottaa huomioon myös työpaikoilla. Työtehtäviä tulisi muuttaa atoopikoille sopivammiksi esimerkiksi vähentämällä ihottumaa aiheuttavan märkätyön määrää sekä etsimällä keinoja asianmukaiseen suojautumiseen.

Hanketiedot

 • HakijaTyöterveyslaitos
 • ToteuttajaTyöterveyslaitos, Työlääketieteen osasto
 • Lisätietoja
 • Kristiina Aalto-Korte
  030 4741
  (09) 587 5449
 • Toteutusaika
 • 1.5.2004 - 1.9.2007
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 1.11.2008
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 5.5.2004
  90 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 194 433 euroa
 • Tulokset valmistuneet 15.10.2008

Aiheluokitus