104126 Tiedotus ja koulutus

Palkitsemisen käsikirja - opas esimiehille

Palkitsemisen käsikirja (työnimi) on palkkauksen ja palkitsemisen perusteos, josta yritysjohto, esimiehet ja muut palkitsemisesta kiinnostuneet löytävät onnistumisen eväitä ja vältettäviä sudenkuoppia. Kirjassa käydään läpi palkitsemisen suuntaukset, sekä uudet että perinteiset palkitsemistavat: Mitä niistä kannattaa tietää, mitä tiedetään ja mitä ei tiedetä. Kirjassa hyödynnetään Teknillisen korkeakoulun Palkitsemisen tutkimusohjelmassa syntyneitä tuloksia ja yritysesimerkkejä. Kirjassa äänen saavat työntekijät, toimihenkilöt, esimiehet ja palkitsemisen kehittäjät kymmenissä organisaatioissa. Kirjass palkitsemisasiat nostetaan koko johdon ja organisaation asiaksi ja tehtäväksi. Kirjan kustantaa WSOY Yritysjulkaisut.

Hankkeen vastuuhenkilö
Kiisa Hulkko-Nyman

PALKITSEMINEN ON HIENOSÄÄDELTY ESIMIESTAITO

31.3.2006

Palkitsemisen osaamisesta on tullut tärkeä esimiestaito, joka edellyttää palkitsemistapojen tuntemusta. Palkitsemisen onnistumisella on strateginen merkitys kaikille organisaatioille, koska vain motivoitunut henkilöstö pystyy vastaamaan yritystoiminnan haasteisiin, selviää teoksesta Palkitse taitavasti. Työsuojelurahasto on rajoittanut kirjahanketta.

Palkitse taitavasti – palkitsemistavat johtamisen välineenä on käsikirja esimiehille ja johdolle. Kirja kertoo havainnollisesti, mitä johdon kannattaa tietää palkitsemisesta ja miksi. Erilaisten palkitsemistapojen lisäksi kirjassa esitellään kokemuksia palkitsemistapojen käytöstä sekä tarjotaan toimintamalleja esimiehille.

Kirjoittajilla Kiisa Hulkolla, Niilo ja Anu Hakasella sekä Anna Ylikorkalalla on laaja kokemus palkitsemisjärjestelmien toimivuudesta yli sadassa suuruudeltaan ja toimialaltaan erilaisessa organisaatioissa. Kirjoittajat ovat pätevöityneet palkitsemisen tutkijoiksi ja asiantuntijoiksi Teknillisen korkeakoulun työpsykologian ja johtamisen laboratoriossa.

Palkitseminen on kaikkea, mitä työntekijä saa vastineeksi työpanoksestaan: rahaa, etuja, tunnustusta, arvostusta, mahdollisuuksia kehittyä. Johdolla ja esimiehillä on palkitsemisessa kaksoisrooli: he ovat itse palkitsemisen kohteena mutta myös palkitsemassa muita.

Viime vuosien tutkimusten mukaan palkitseminen näyttää vaikuttavan organisaatioiden toimintaan ja tuloksiin huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin kuviteltiin. Palkitseminen on tehokkain käytettävissä oleva väline viestittää henkilöstölle organisaation tärkeitä tavoitteita ja arvoja. Palkitsemista on tullut siten yhä tärkeämpi esimiestaito.

Palkitse taitavasti –kirja antaa eväitä johto- ja esimiesportaalle palkitsemisen kiehtovuudesta, mahdollisuuksista ja myös sudenkuopista.

Toimittaja
Kiisa Hulkko-Nyman

Julkaisu

Niilo Hakonen, Anu Hakonen, Kiisa Hulkko, Anna Ylikorkala. Palkitse taitavasti. Palkitsemistavat johtamisen välineenä. WSOY, Helsinki 2005. 335 s. ISBN 951-0-28996-5.

Hanketiedot

 • HakijaAalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu, työpsykologia ja johtaminen
 • ToteuttajaAalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu, työpsykologia ja johtaminen
 • Lisätietoja
 • Kiisa Hulkko-Nyman
  050 337 5482
  (09) 451 3665
 • Toteutusaika
 • 2.2.2004 - 1.12.2004
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 15.3.2004
  13 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 21 160 euroa
 • Tulokset valmistuneet 4.1.2006

Aiheluokitus