104259 Stipendi

Annual Meeting of the Academy of Management, 6. - 11.8.2004, USA

-

Hankkeen vastuuhenkilö
Pekka Aula

NARRATIIVISUUS MANAGEMENT-TUTKIMUKSESSA PUHUTTI KONFERENSSISSA

4.1.2005

Pekka Aula osallistui Annual Meeting of the Academy of Management 2004 -konferenssiin, joka pidettiin 6.–11.8.2004 New Orleansissa, USA:ssa. Kansainvälinen vuosikokous on management-tutkimuksen tunnetuin ja laajin. Osallistujia oli yli 6 000 eri puolilta maailmaa. Työsuojelurahasto tuki stipendillä konferenssimatkaa.

Pekka Aula esitti seminaarin työryhmässä konferenssipaperin Stories of Strategy Failure. Hän oli kirjoittanut paperin yhdessä teknillisen korkeakoulun tutkijan Saku Mantereen kanssa.

Esitelmä sai hyvän vastaanoton. Paperissa esitetty narratiivinen näkökulma strategian epäonnistumisen tutkimiseen herätti kiinnostusta. Monet läsnä olleista halusivat paperin postitse konferenssin jälkeen. Heidän antamansa palaute mahdollisti paperin jatkotyöstämisen artikkelikäsikirjoitukseksi.

Tutkimuksellisen annin lisäksi konferenssi tarjosi erinomaiset puitteet kansainväliseen verkottumiseen, mikä onnistui hyvin. Tutkijat pohtivat keskenään eritasoisten yhteistyöhankkeiden käynnistämistä.

Pekka Aulan on organisaatiotutkija, jolla on valtio- ja viestintätieteen tausta. Hänestä oli hedelmällistä perehtyä konferenssissa oman tutkimusalansa suuntauksiin, jotka ammentavat moninaisista, mutta toisiaan täydentävistä tutkimus- ja tieteenperinteistä. Matka täytti hänen mukaansa odotukset paitsi tutkimuksellisen kehittymisen, kokemuksen karttumisen ja verkottumisen kannalta, myös poikkitieteellisyyden näkökulmasta katsottuna.

Toimittaja
Liisa Strann

Hanketiedot

 • HakijaAula Pekka
 • Lisätietoja
 • Pekka Aula
  (09) 1912 4918
 • Toteutusaika
 • 6.8.2004 - 1.6.2004
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 18.5.2004
  1 650 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 3 365 euroa
 • Tulokset valmistuneet 8.11.2004