104274 Stipendi

9th International Conference HAAMAHA'2004, 25.-27.8.2004, Irlanti

-

Hankkeen vastuuhenkilö
Arja Ala-Laurinaho

JATKUVA PARANTAMINEN VAATII YHTEISTÄ KEHITTÄMISTÄ

5.11.2004

Hakija osallistui 25.–27.8.2004 Galwayssa, Irlannissa, järjestettyyn konferenssiin ’Haamaha 2004’, 9th International Conference on Human aspects of advanced manufacturing: agility and hybrid automation. Työsuojelurahasto tuki stipendillä hakijan osallistumista.

Hakija esitteli konferenssissa lisensiaattityönsä (Jatkuvaan parantamiseen kehittyminen – toimintatutkimus kolmella sahalla) tuloksia. Esillä oli myös yhteinen posteri Hanna Lehtisen kanssa, Is training useful? The results and evaluation of a training and development program. Posterissa esiteltiin, millaisin mittarein ja menetelmin Työprosessien analysointi- ja kehittämismenetelmän (mallintamismenetelmän) tuloksia ja vaikutuksia on arvioitu, ja millaisia tuloksia menetelmän käytössä on saavutettu.

Molemmat esitykset herättivät keskustelua muiden osallistujien kanssa. Jatkuvasta parantamisesta pohdittiin erityisesti sen tulevaisuutta: millaista jatkuva parantaminen voisi olla, kun prosessit ja niiden vaiheet ovat yhä kiinteämmin yhteydessä toisiinsa, ja muutokset yhdessä prosessivaiheessa aiheuttavat muutoksia myös toisiin prosessivaiheisiin. Tarvitaan yhteistä kehittämistä, jossa eri prosessivaiheiden ja hierarkiatasojen henkilöt yhdistävät osaamisensa ja tietonsa, jotta muutokset olisivat koko prosessissa yhdensuuntaisia ja synkronoituja.

Henkilöstön osaaminen ja kehittyneet tietoverkot luovat mahdollisuuksia monimutkaistenkin kokonaisuuksien yhteiseen kehittämiseen, mikä tarkoittaa, että koko henkilöstö kehittää kokonaisia prosesseja. Perinteisesti jatkuva parantaminen on määritelty oman työn kehittämiseksi, eli työntekijät ovat sisäisesti kehittäneet yhtä prosessivaihetta.

Vahvimmin konferenssissa olivat edustettuina työterveyteen, työturvallisuuteen ja ergonomiana liittyvät teemat. Hakija sai teemoista ideoita meneillään olevan hankkeeseen Ihminen investoinnissa – hyvinvointi hyvällä suunnittelulla (TSR:n hanke 104076).

Esitykset vahvistivat käsitystä siitä, että tietämystä ergonomisesti hyvästä työympäristöstä ei useinkaan pidetä suunnittelun lähtökohtana, kun uusitaan muun muassa teollisuuden tuotantoprosesseja, koneita ja laitteita. Ergonomisen tiedon saattaminen mahdollisimman käytännönläheiseen ja helposti hyväksikäytettävään muotoon on siis tärkeää.

Toimittaja
Liisa Strann

Hanketiedot

 • HakijaAla-Laurinaho Arja
 • Lisätietoja
 • Arja Ala-Laurinaho
  030 4741
 • Toteutusaika
 • 25.8.2004 - 1.9.2004
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 18.5.2004
  800 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 1 695 euroa
 • Tulokset valmistuneet 31.8.2005