104385 Tutkimus

Ryhmätyöjärjestelmien käyttö ja toimivuus työorganisaatiossa henkilöstön osaamisen kehittämisen näkökulmasta

Tutkimuksen kohteena on työorganisaatioissa käytettävät ryhmätyöjärjestelmät, joita käytetään oppimisen ja osaamisen tukena. Ryhmätyöjärjestelmät (groupware) tarjoavat erilaisine työvälineineen puitteet sekä oppimisen (oppimisympäristöt, e-oppiminen) että ryhmien tai projektin jäsenten yhteistyölle (yhteistyöjärjestelmät). Vaikka e-oppiminen koskettaa nykypäivänä yritysten koko henkilöstöä ja organisaation oppimisstrategioita, ei työorganisaatioiden e-oppimisesta juuri löydy julkaistua tutkimustietoa. Yritysten kokemukset ryhmätyöjärjestelmien käytöstä jäävät usein yrityksen omaan tietoon, eikä näitä kokemuksia levitetä. Kartoittavassa esitutkimuksessa selvitetään kirjallisuuskatsauksen ja case-tutkimuksen avulla, miten oppimisen tukena käytettäviä ryhmätyöjärjestelmiä otetaan tehokkaasti käyttöön ja miten niitä hyödynnetään oikealla tavalla yrityksissä sekä miten e-oppiminen tukee organisaation oppimisstrategiaa. Tutkitaan myös, miten käytössä olevat järjestelmät tukevat toimintaa ja oppimista. Esitutkimuksen pohjalta laaditaan hanke-ehdotus 2-3 vuotta kestävän hankkeen käynnistämiseksi oppimisen ja sitä tukevan teknologian alueella. Esitutkimus valmistuu 31.8.2005. Hanke toteutetaan yhteistyössä Tampereen yliopiston Hypermedialaboratorion kanssa (hankenumero 104387).

Hankkeen vastuuhenkilö
Matti Vartiainen

TEKNOLOGIA KOHENTAA VUOROVAIKUTUSTA YRITYKSESSÄ

13.2.2006

Teknillisessä korkeakoulussa on alustavasti tutkittu yhteistyötä tukevia teknologisia järjestelmiä, joita työyhteisöissä käytetään. Tutkittu kokousjärjestelmä oli esitutkimuksessa haastateltujen mielestä tehokas ja edullinen väline yrityksen sisäiseen vuorovaikutukseen. Kokousjärjestelmää hyödynnettiin muun muassa tuotekoulutuksessa. Esimerkiksi tiedon jakaminen maantieteellisesti helpottui ja oppiminen tehostuivat.

Nauhoitettuja tilaisuuksia pidettiin hyödyllisinä, koska osallistujat pystyivät seuraamaan tilaisuutta oman aikataulunsa mukaan. Myös tiedonhaku motivoitui. Etenkin matkustamisen väheneminen ja vapaa-ajan lisääntyminen paransivat työssä jaksamista. Tehostunut toiminta nosti haastateltavien mukaan yrityksen kilpailukykyä.

Haastateltavat painottivat, että yrityksen asiantuntijatieto pitäisi saada tehokkaammin sekä asiakkaiden että työntekijöiden käyttöön. Kokousjärjestelmällä voi välittää myös hiljaista, kokemusperäistä tietoa, koska sillä voi näyttää kuvia ja videoita sekä piirtää omia merkintöjä kuviin.

Kaksi selvää haastetta olivat erilainen vuorovaikutus ja tekniikka. Vuorovaikutusta joko oli vähän, tai välitön palaute puuttui. Jos tilaisuuden johtaja ei näe osallistujia, hän ei voi tietää, kuuntelevatko osallistujat tai toimivatko yhteydet. Tilaisuudet eivät aina käynnistyneet suunnitelmien mukaan, koska teknisiä ongelmia ilmeni. Myös äänen viive ja epätasainen laatu häiritsivät. Vaikka haastateltujen mielestä kokousjärjestelmä oli helppo ottaa käyttöön, he toivoivat sen yhtä helpoksi kuin puhelimella soittamisen.

Pääosa haastatelluista toivoi henkilökohtaista ohjausta omalla työpisteellä, järjestelmällistä koulutusta ja jopa lievää pakottamista kokousjärjestelmän käyttöön.

Tutkimuksesta on tiedotettu muun muassa ITK05 tutkijatapaamisessa Hämeenlinnassa. Työsuojelurahasto rahoitti hanketta. Hanke toteutettiin Tampereen yliopiston hypermedialaboratorion kanssa (TSR-hanke 104387).

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Julkaisu

Korpelainen Eija, Vartiainen Matti. (2007). Yhteistyöjärjestelmien käyttö ja toimivuus henkilöstön osaamisen kehittämisen ja ylläpidon näkökulmasta. Helsinki University of Technology, Laboratory of Work Psychology and Leadership. Report 2007/2. Espoo 2007. 85 s. + 1 liite. ISBN 978-951-22-8687-4(print), ISBN 978-951-22-8688-1(online), ISSN 1459-8035(print), ISSN 1795-8857 (online). Yliopistopaino Helsinki 2007

Hanketiedot

 • HakijaAalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu, työpsykologia ja johtaminen
 • ToteuttajaAalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu, työpsykologia ja johtaminen
 • Lisätietoja
 • Matti Vartiainen
  050 555 3380
  (09) 451 3660
 • Toteutusaika
 • 1.1.2005 - 1.9.2005
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 3.12.2004
  30 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 34 900 euroa
 • Tulokset valmistuneet 9.12.2005

Aiheluokitus

 • 3. Työyhteisöjen toimivuus
 • -3.2. johtamisen ja vuorovaikutuksen kehittäminen
  -3.3. uusien kompetenssien ja oppimisen kehittäminen
  -3.7. työyhteisön muutosten hallinta ja sen kehittäminen
 • sähköisen yhteistyöjärjestelmä , yhteistyöteknologia , tapaustutkimus