104453 Stipendi

PURETTU 21.6.2010 1,3-Butadieenin molekyylidosimetria -lisensiaattityö

13.10.2004

1,3-Butadieeni on maailmalla kahdenkymmenen eniten tuotetuimman kemikaalin joukossa oleva mahdollisesti syöpää aiheuttavaksi luokiteltu kemikaali. 1,3-Butadieenin aineenvaihduntatuotteet ovat kemiallisesti reaktiivisia - elektrofiilisiä yhdisteitä, jotka reagoivat punasolujen globiiniproteiinin kanssa muodostaen ns. proteiinisitoutumistuotteita eli proteiiniaddukteja. Proteiiniadduktien mittaus tarjoaa mahdollisuuden arvioida ns. biologisesti merkittävän annoksen suuruutta. Mittaamalla proteiiniaddukteja voidaan monitoroida matalaa pitkäkestoista altistumista. Lisensiaattityön taustalla ovat TSR:n rahoittama hanke 98046 ”1,3-Butadieenin molekyylidosimetria” sekä osittain 1999 päättynyt TSR:n hanke 96035 ” 1,3-Butadieeni tuotannossa ja teollisessa käytössä”. Työssä käsitellään 1,3-butadieenin BMO- ja DEB-sitoutumistuotteita, sitoutumistuotteiden malliaineiden syntetisoimista ja niiden määrittämistä nestekromatografi/massaspektometri-menetelmällä. Menetelmän toimivuutta arvioidaan vertaamalla toisiinsa maailmalla saatuja tuloksia ja nyt laboratoriossa tehtyjä mittauksia, joissa menetelmää testattiin 1,3-butadieenille altistettujen hiirien verinäytteillä. Kirjallisuuskatsauksessa selvitetään 1,3-butadieenin esiintymistä, aineenvaihduntaa ja sen karsinogeenisuutta sekä selvitetään työntekijöiden altistumistuloksia Suomessa ja muualla maailmassa. Tehtyä menetelmää voidaan soveltaa työntekijöiden altistumisen arvioimiseen. Hanke valmistuu kesällä 2005.

Hankkeen vastuuhenkilö
Tiina Anttinen-Klemetti

Hanketiedot

 • HakijaAnttinen-Klemetti Tiina
 • Lisätietoja
 • Tiina Anttinen-Klemetti
  050 520 2070
  tiina.klemetti@nic.fi
 • Toteutusaika
 • 1.3.2005 - 1.6.2005
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 1.9.2010
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 13.10.2004
  3 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 3 000 euroa
 • Tulokset valmistuneet 21.6.2010

Aiheluokitus