105249 Stipendi

TGF-betan merkitys työperäisissä taudeissa: atooppisessa astmassa ja -dermatiitissa -väitöskirja

Allergiset taudit ovat monitekijäisiä tiloja, jotka ovat yleistyneet viimeisen kahden vuosikymmenen aikana. Työperäisten tekijöiden merkitys astman syntymiselle saattaa olla suurempi kuin mitä yleisesti ajatellaan. Atooppinen astma on krooninen tulehduksellinen tauti hengitysteissä, jolle on tyypillistä hengitysteiden ahtautuminen, hengitysteiden hyperreaktiviteetti, lisääntynyt limaneritys ja limakalvovaurioita. Atooppisen dermatiitin on esitetty olevan yleisin taustatekijä työperäisen ihotaudin syntymiselle. Se on kutiava tulehdus, jota esiintyy 10-15 %:lla kaikista länsimaailman lapsista. Tämä tila on yhteydessä muihin allergisiin tiloihin myöhemmissä elinvaiheissa. Sytokiini on yhteisnimi joukolle proteiineja, jota useimmiten tuottavat tulehdukselliset solut ja jotka vaikuttavat tulehduksellisiin prosesseihin. Tällainen sytokiini on tumor growth factor ? (TGF-?), jolla on erittäin laaja vaikutuskirjo. Tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena on selvittää TGF-?:n merkitystä ja sen signaloinnin häiriintymisen vaikutuksia atooppisessa astmassa ja atooppisessa dermatiitissa ja sitä kautta saada tietoa näiden tautien patogeneesistä. Menetelmät Tutkimuksessa käytetään atooppisen astman ja atooppisen dermatiitin kokeellisia malleja, morfologisia menetelmiä, molekyylibiologisia menetelmiä ja genotyyppimääritystä. Tutkimustulokset Tutkimuksen tulokset ovat käytettävissä joulukuussa 2008.

Hankkeen vastuuhenkilö
Minna Anthoni

UUTTA TIETOA ALLERGIAHOITOJEN KEHITTÄMISEKSI

21.1.2009

Tutkija Minna Anthoni selvitti väitöskirjassaan immuno- ja molekyylibiologisin keinoin solunsisäisen valkuaisaineen (Smad3) merkitystä allergisten tautien, atooppisen astman ja ihottuman synnylle. Tulosten avulla voidaan kehittää allergisten tautien hoitokeinoja. Työsuojelurahasto tuki Anthonin väitöstyötä stipendillä.

Elimistössä esiintyvä TGF-beta-valkuaisaine vaikuttaa merkittävästi allergisen tulehduksen syntyyn. Laajasti vaikuttavaa TGF-beta-valkuaisainetta erittyy eri solutyypeistä. Yleensä tämän valkuaisaineen tehtävänä elimistössä on vähentää tulehdusreaktioita.

Tutkimuksessa selvitettiin TGF-beta-valkuaisaineen vaikutuksia keskeisesti välittävän solunsisäisen välittäjäproteiinin (Smad3) merkitystä TGF-beta-valkuaisaineen toiminnalle allergisessa tilassa. Normaalisti toimiessaan Smad3 aktivoi solun tumassa erilaisten proteiinien tuotantoa ja tällä on merkitystä allergisen tulehduksen syntymisessä ja etenemisessä.

Atooppiset taudit yleistyvät


Sytokiinit ja kemokiinit ovat solujen liikkeisiin vaikuttavia pienimolekyylisiä aineita. Tutkimuksessa on saatu uutta tietoa siitä, mitkä sytokiinit ja kemokiinit reagoivat Smad3-välittäjäaineen puuttumiseen. Tieto auttaa tutkijoita tehokkaampien hoitomuotojen kehittämistyössä allergisia tauteja vastaan.

Atooppiset taudit ovat kroonisia ja monitekijäisiä tiloja. Ne yleistyvät, ja on arvioitu, että pian joka kolmas länsimaalainen kärsii atooppisista taudeista. Atooppinen astma on krooninen tulehduksellinen tauti hengitysteissä. Sille on tyypillistä hengitysteiden ahtautuminen, hengitysteiden yliärtyvyys, lisääntynyt limaneritys ja limakalvovauriot. Atooppinen ihottuma, dermiitti, on kutiava tulehdus, joka on yhteydessä muihin allergioihin myöhemmässä elinvaiheessa. 10–15 % lapsista kärsii atooppisesta ihottumasta.

Toimittaja
Camilla Reinboth

Julkaisu

Anthoni Minna (2008), Transforming growth factor – β signaling through Smad3 in allergy, Studies in the mechanisms of asthma, atopic dermatitis and allergic contact reactions, University of Helsinki, 92 s. + 4 artikkelia. ISBN 978-952-92-4710-3 (paperpack), 978-952-10-5102-9 (PDF). Julkaisu pdf-muodossa

Hanketiedot

 • HakijaAnthoni Minna
 • Lisätietoja
 • Minna Anthoni
  040 532 1805
 • Toteutusaika
 • 1.6.2005 - 1.9.2005
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 31.12.2008
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 18.5.2005
  6 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 18 100 euroa
 • Tulokset valmistuneet 22.12.2008

Aiheluokitus