105313 Tutkimus

Maatilojen sähköriskien hallinta

Maatilojen sähköriskien hallinta

Maassamme tuetaan suurten karjatilojen muodostumista, joissa sähkötoiminen tekniikka ja sähkökäyttöiset laitteet ovat tuotannon merkittävin rationalisoija. Meiltä puuttuvat kuitenkin valtakunnalliset, viljelijöille ja maatalouslomittajille suunnatut ajanmukaiset tuotantorakennusten sähköisiä riskejä koskevat kokonaisvaltaiset ohjeet. Hankkeen tavoitteena on sähköriskien havainnointi- ja hallinnointioppaan aineiston kokoaminen ja oppaan käsikirjoituksen laatiminen. Päätavoitteena on kehittää yhtenäinen logiikka riskien systemaattiseen havainnointiin ja hallintaan maallikkohavainnoijan omaa turvallisuutta vaarantamatta. Tätä täydennetään selvityksillä, missä vaara voi piillä ja miten se havaitaan ja miten vaara poistetaan. Pääpaino on sähköisissä henkilöriskeissä. Hankkeessa pyritään kehittämään maatilasektorille samaa systemaattista menetelmää käyttävä, toimiva työkalu vaaran tunnistamiseen perehtymällä Pk-yritysten riskien hallinnan työkaluihin sekä niiden logiikkaan ja indeksointiin. Työolosuhdekartoitusta tehdään käytännön maatilakäynneillä, haastattelemalla lomittajia, viljelijäyrittäjiä sekä kunnan palveluksessa olevia lomituksen esimiehiä. Tarkoituksena on laatia riskilistoja maatilasovellukseen kirjallisena ja kuvallisena. Digikuvausta käytetään keskeisesti havainnointivälineenä sekä tiedon välittämiseen myös opaskuvituksessa.

Hankkeen vastuuhenkilö
Veikko Tertsunen

MAATILOJEN SÄHKÖT USEIN HUONOKUNTOISIA

18.12.2006

Jos maatalousyrittäjät ja -lomittajat pääsevät avoimeen keskusteluun maatilan sähkövioista, he rakentavat itselleen selvästi nykyistä turvallisempaa työpaikkaa. Agro Elektro Oy laati asenteiden muokkaamiseksi Maatilan sähköiset henkilöriskit ja niiden torjuminen -ohjeen. Työsuojelurahasto oli yksi hankkeen rahoittajista.

Samalla kotieläintilalla uusi ja vanha karjarakennus ovat usein rinnakkain. Henkilösähköriskiohje opastaa, että rakennusten sähköistys on sovitettava turvallisesti toisiinsa. Kaikkien sähkölaitteiden pitäisi toimia varmasti. Silloin maatilalle rahaa tuova kotieläintuotanto ja työntekijöiden turvallisuus ovat kunnossa.

Hankkeessa tehtiin kysely lomittajille. Pienessä vastausmäärässä paljastui monia hengenvaarallisia sähköistyksiä.

Myös Turvatekniikan keskuksen selvityksen mukaan maatilojen sähköt ovat keskimäärin huonossa kunnossa, ja riskejä on runsaasti. Maatalousyrittäjien asenteiden korjaaminen on keskeistä.

Tilakoon kasvu lisää sähkön käyttöä ja riskejä


Maatiloilla tuotannon tehostaminen kasvattaa sähkön käyttöä. Kun näet tilat kasvavat, kasvaa myös sähkölaitteiden määrä. Isot karjatilat kehittyvät sähkötekniikaltaan ja sen ohjaustarpeiltaan teollisuusmaisiksi. Sikaloista on tullut suurimmillaan tuhansien eläinten tuotantolaitoksia.

Myös hevostallien lukumäärä ja tallien koko kasvavat eritoten taajamien lähellä. Talleissa liikkuu myös tilan ulkopuolisia hoitajia ja hevosten käyttäjiä, jotka taajama-asukkaina eivät tunne tallirakennuksen sähkötekniikkaa ja sen riskejä.

Sekä maatalousyrittäjän että lomittajan on hallittava yhä monipuolisempaa sähkötekniikkaa. Sähkökäyttöinen tekniikka ruokkii eläimiä. Ilmanvaihdon ja lämmityksen on toimittava eläinten iän ja kasvun mukaisesti. Lypsy, maidon jäähdytys ja maitokaluston pesu hoidetaan sähköllä. Lantakin poistetaan sähkölaitteilla. Tietokoneet ovat karjarakennusten nykypäivää.

Asenteita muokattava, jotta sähköriskit havaitaan


Maatilan sähköiset henkilöriskit ja niiden torjuminen -ohje keskittyy sähkötyötä tekevän ihmisen oman havainnoinnin kehittämiseen. Täten asenteita muokkaamalla kohennetaan sähköistystä. Tavoite on opastaa maatilayrittäjiä ja lomittajia avoimesti keskustelemaan sähkövioista ja viallisista sähkölaitteista. Näin he loisivat itselleen nykyistä turvallisempaa työpaikkaa.

Ohje on käytännönläheinen. Sisällössä on pyritty tietoiskumaisuuteen ja havainnollisten kuvien käyttöön. Kuvissa on sekä varoittavia kohteita maatilojen sähköistyksistä että hyviä toimintamalleja.

Henkilösähköriskiohje pyrkii olemaan kansantajuinen tiivistelmä. Se ei korvaa lakeja, viranomaismääräyksiä tai valmistajan ohjeita. Käyttäjä soveltaa ohjeita omalla vastuullaan.

Kysely lomittajille paljasti hengenvaarallisia sähköistyksiä


Hankkeessa tehtiin kysely Maaningan, Siilinjärven ja Kuopion lomittajille maatilojen sähköjen kunnosta ja lomittajan työstä. Kyselyn lopputulos oli hälyttävä, vaikkakin vastausprosentti jäi alhaiseksi. Pienessäkin vastausmäärässä oli jo hengenvaarallisia sähköistyksiä.

Tilan haltija vastaa tilansa sähkölaitteiden kunnosta. Johtava lomittaja puolestaan vastaa lomittajan työpaikan henkilösähköturvallisuudesta. Maatilan, johtavan lomittajan ja lomittajan keskusteleva yhteistyö, sähkölaitteiden jatkuva havainnointi, vikojen korjaus ja korjauttaminen pitävät työpaikan turvallisena.

Agro-Elektro Oy on jo aloittanut lomittajien ja maatalousyrittäjien yhteisen henkilösähköturvallisuuden pilottikoulutushankkeen suunnittelun ja rahoituksen hankkimisen.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Maatilojen sähköriskien hallinta

Agro-Elektro Oy. Maatilan sähköiset henkilöriskit ja niiden torjuminen. 21 sivua.
http://www.kolumbus.fi/agro-elektro/henkiloriskit06.pdf

105313henkiloriskit06.pdf (2114.9 kt)

Hanketiedot

 • HakijaAGRO-ELEKTRO OY
 • ToteuttajaAGRO-ELEKTRO OY
 • Lisätietoja
 • Veikko Tertsunen
  0400 442 823
  (09) 256 6525
 • Toteutusaika
 • 1.1.2006 - 30.9.2006
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 10.10.2005
  9 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 80 000 euroa
 • Tulokset valmistuneet 8.12.2006

Aiheluokitus

 • 1. Työpaikkaratkaisujen vaikutukset
 • -1.1. tuotteiden, tuotannon ja työvälineiden kehittäminen
  -1.4. hyvien suunnittelukäytäntöjen kehittäminen
 • 2. Työyhteisöjen riskienhallinta
 • -2.4. tapaturmien torjunta ja seurannan kehittäminen
  -2.5. suuronnettomuuksien torjunta
 • henkilösähköriski , lomittaja , sähköriski , vastuu , havainnointi , observation , haltijat