105380 Kehittämisavustus

Toimihenkilöiden ajanhallinta

Valimoalan globaali toiminta, kiristyvä kilpailu, muuttuvat asiakasvaatimukset nopeine reagointivaatimuksineen sekä jatkuva toimintojen kehittämisen tarve luovat omat paineensa myös toimihenkilötyöhön. Ajanhallinta on perusedellytys paitsi tehokkaaseen toimintaan myös työssäjaksamiseen ja työn mielekkyyteen. Työterveyslaitoksen tekemä ilmapiirikartoitus nosti yhtenä tärkeänä kehityskohteena esiin juuri toimihenkilöiden ajanhallintaosaamisen vahvistamisen. Tähän tarpeeseen on Johtamistaidon Opisto JTO tuomassa asiantuntemuksensa meidän käyttöömme. Ajanhallintakoulutuksessa käytetään kokemuksellisuutta painottavaa Kolbin mallia. Hanke tullaan saattamaan loppuun 1.12.2006 mennessä.

Hankkeen vastuuhenkilö
Antti Kamppila

AIKAA OPPII HALLITSEMAAN

13.6.2006

Ajanhallinta on perusedellytys paitsi tehokkaalle toiminnalle myös työssä jaksamiselle ja työn kokemiselle mielekkäänä. Valimoalan globaali toiminta, kiristyvä kilpailu, muuttuvat asiakasvaatimukset sekä jatkuva tarve kehittää toimintaa luovat omat paineensa myös toimihenkilötyöhön. Työsuojelurahasto tuki hanketta kehittämisavustuksella.


Työterveyslaitoksen tekemä ilmapiirikartoitus Alfteams Oy:n Laihian tehtaalla nosti esiin tarpeen vahvistaa toimihenkilöiden ajanhallintaa. Ajanhallinnan osaaminen parantaa myös työterveyttä.


Kiire hallintaan


Kehittämishanke oli käytännönläheinen. Jokainen seurasi viikon ajan oman työaikansa jakautumista. Purku- ja valmennustilaisuudessa saatiin esille työajan jakautuminen erilaisten työtehtävien välillä sekä kiireen määrä kunkin henkilökohtaisessa työssä.

Aikaongelmia lähestyttiin valmentamalla. Koulutuksessa käytiin läpi keinoja säästää aikaa, aikavarkaita, ajankäytön kohdentumista, päiväsuunnittelua ja oman ajankäytön suunnittelua.

Askeleita eteenpäin


Hankkeen aikana hoidettiin osa kehittämiskohteista kuntoon ja osan käsittelyä jatketaan. Kaikille kehittämiskohteille on nimitetty vähintään vastuuhenkilö. Yrityksen ja alan voimakkaan muutosvaiheen vuoksi hankkeen painopistettä siirrettiin prosessin kuluessa.

Toimittaja
Sirpa Jyrkänne

Hanketiedot

 • HakijaAlteams Oy, Laihia
 • ToteuttajaJohtamistaidon Opisto JTO, Etelä-Pohjanmaan toimipiste
 • Lisätietoja
 • Antti Kamppila
  020 1339 500
 • Toteutusaika
 • 1.9.2005 - 1.12.2006
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 27.9.2005
  4 500 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 9 000 euroa
 • Tulokset valmistuneet 29.5.2006

Aiheluokitus

 • 1. Työpaikkaratkaisujen vaikutukset
 • -1.2. organisaation ja työtehtävien kehittäminen
 • 3. Työyhteisöjen toimivuus
 • -3.1. kiireen ja jaksamisongelmien ratkaisut
  -3.2. johtamisen ja vuorovaikutuksen kehittäminen
  -3.7. työyhteisön muutosten hallinta ja sen kehittäminen
 • ajanhallinta , time management , toimihenkilöt , jaksaminen