105382 Stipendi

27th IATUR Annual Conference 2005 on time Use Research, 2. - 4.11.2005, Kanada

-

Hankkeen vastuuhenkilö
Timo Anttila

SUOMALAISTEN AJANKÄYTTÖ KANSAINVÄLISESSÄ VERTAILUSSA

23.3.2006

YTT, tutkija Timo Anttila osallistui Työsuojelurahaston stipendin turvin kansainväliseen ajankäytön tutkijoiden tieteelliseen konferenssiin (27th IATUR Annual Conference 2005 on Time Use Research), joka järjestettiin 2.–4.11.2005 Halifaxissa, Kanadassa.

Vuosittain järjestettävä konferenssi tarjoaa uusia näkökulmia tutkimukseen ja päivittää ajankäyttöaineistojen tutkimusmenetelmiä. Kansainvälisessä vertailussa suomalaisten ajankäytön erityispiirteet korostuvat ja tarkentuvat.

Suomessa ajankäyttötutkimuksia on tehty vuodesta 1979 noin 10 vuoden välein. Tuorein ajankäyttöaineisto kerättiin 1999–2000. Seuraava aineistonkeruu on luvassa ennen vuotta 2010. Ajankäyttöaineistot perustuvat vastaajien pitämiin päiväkirjoihin omasta toiminnastaan. Päiväkirjoissa vastaajat kuvaavat 10 minuutin tarkkuudella, mitä ovat tutkimuspäivinä tehneet.

Anttila esitteli yhdessä dosentti Jouko Nätin kanssa Tietotyö, aika, paikka ja kotitalous: ajankäytön näkökulma -tutkimushankkeen tuloksia. Tutkimusta on rahoittanut Työsuojelurahasto (hanke 103088). Esitys käsitteli kotona tehdyn ansiotyön yleisyyttä Suomessa ja sitä, miten työ kotona vaikuttaa kotitalouksien kokonaisajankäyttöön. Otsikkona oli Homeworking and time use in households. Aineistona ovat Tilastokeskuksen Ajankäyttötutkimuksen (1999–2000) yksilö- ja puolisoaineistot. Analyysi kohdistuu 15–64-vuotiaisiin työntekijöihin.

Kotona työskentely on varsin yleistä. Kolmasosa suomalaisista työntekijöistä kertoo työskentelevänsä satunnaisesti tai osittain kotona. Tosin harvat (2 %) tekevät ansiotyönsä pelkästään kotona.

Kotiansiotyön kasautumista kotitaloudessa tutkittiin ajankäytön puolisoaineiston avulla. Puolisoiden kotona työskentely oli yhteydessä toisiinsa. Noin 40 % kotona työskentelevien miesten puolisoista teki myös ansiotyötä kotona, kun keskimäärin puolisoista vain alle viidesosa (17 %) työskenteli kotona.

Kotiansiotyön laajuuden lisäksi tutkittiin kotityön ja muun ajankäytön suhdetta vertailemalla neljää kotitaloustyyppiä: 1) molemmat tekevät työtä kotona 2) vain mies tekee 3) vain nainen tekee 4) kummatkaan eivät tee. Kotona tehtävä ansiotyö oli yhteydessä työaikojen venymiseen ja vapaa-ajan vähentymiseen. Ansiotyöhön käytetty aika oli pisin kotitalouksissa, joissa molemmat tekivät työtä myös kotona. Toisaalta kotona tehtävän työn yhteydet muuhun ajankäyttöön (esimerkiksi henkilökohtaiseen aikaan ja kotitaloustyöhön käytettyyn aikaan) olivat varsin vähäisiä.

Konferenssipaperi julkaistaan myöhemmin tieteellisenä artikkelina.

Toimittaja
Leena Huovila

Hanketiedot

 • HakijaAnttila Timo
 • Lisätietoja
 • Timo Anttila
  (014) 260 3128
 • Toteutusaika
 • 29.10.2005 - 29.10.2005
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 18.10.2005
  1 300 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 1 886 euroa
 • Tulokset valmistuneet 20.12.2005