106207 Stipendi

PMA 2006: Public and Private Conference, 25. - 28.7.2006, Englanti

-

Hankkeen vastuuhenkilö
Riikka Antikainen

VÄLILLISIÄ MITTAREITA ASIANTUNTIJATYÖTÄ MITTAAMAAN

23.10.2006

Riikka Antikainen esitteli artikkelinsa Drivers of Knowledge Work Productivity kansainvälisessä PMA 2006 Public and Private Conferencessa. Konferenssi pidetiin Lontoossa 25.-28.7.2006 ja siihen osallistui noin 300 akateemista tutkijaa ja yritysten edustajaa lähes 40 eri maasta.

Konferenssin järjestänyt Performance Measurement Association pyrkii yhdistämään suorituskyvyn mittauksesta kiinnostuneita tahoja.

Artikkeli käsitteli asiantuntijatyön tuottavuuteen vaikuttavia tekijöitä. Antikaisen mukaan asiantuntijatyön tuottavuuden mittaaminen perinteisiä mittareita käyttämällä on vaikeaa. Siksi tuottavuutta pitää lähestyä välillisten tekijöiden kautta. Välillisiä tuottavuusmittareita kehitettäessä, on ymmärrettävä, mitkä tekijät vaikuttavat asiantuntijoiden tuottavuuteen.

Välillisten tekijöiden merkitys voi korostua muun muassa sen vuoksi, ettei ulkopuolelta voida määrittää oikeaa toimintatapaa asiantuntijatehtävissä. Korkean tuottavuuden takaamiseksi organisaation pitää pystyä tarjoamaan toimintaedellytyksiä.

Tuottavuuteen vaikuttavat tekijät voivat asiantuntijatyössä olla osittain samoja kuin perinteisessä tuotantotyössä. Artikkelissa Antikainen selvitti asiantuntijatyön tuottavuuden kannalta olennaisia toimintaedellytyksiä ja taustatekijöitä.

Riikka Antikaisen artikkeli on syntynyt osana Työsuojelurahaston rahoittamaa Subjektiivinen tuottavuuden mittaus -hanketta. Se päättyi vuoden 2005 lopussa.
Konferenssissa Antikainen varmisti artikkelillaan hankkeessa syntyneiden tutkimustulosten yleistä hyväksyttävyyttä ja edisti syntyneen tiedon leviämistä kansainvälisesti.

Riikka Antikainen kehittää artikkeliaan tieteelliseksi artikkeliksi käyttäen hyväksi kongressissa saamaansa palautetta.

Toimittaja
Sirpa Jyrkänne

Hanketiedot

 • HakijaAntikainen Riikka
 • Lisätietoja
 • Riikka Antikainen
  040 7594 988
 • Toteutusaika
 • 1.6.2006 - 31.8.2006
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 31.8.2006
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 22.5.2006
  750 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 2 240 euroa
 • Tulokset valmistuneet 7.9.2006