107001 Kehittämisavustus

ATRAKTIVE-projektet för minskande av sjukfrånvaro

Hankkeen tavoitteena on sairaudesta johtuvien poissaolojen vähentäminen puolella. Yrityksessä on todettu suuri määrä (7,32%) sairauspoissaoloja. Pyrimme tavoitteemme toteuttamiseen vuoden ajanjakson aikana. Sairauspoissaolojen syyt liittyvät suuressa määrin stressiin, minkä vuoksi panostamme resursseja työympäristön parantamiseen yrityksessä. Lisäksi korostamme sitä, että henkilökunta tiedostaa työhyvinvointiin liittyvät tekijät. Tavoitteiden toteuttamisessa tulemme käyttämän Ove Näsmannin Metal Age-menetelmää. Metal Age-menetelmän avulla voimme koota aineiston työtilanteesta sekä yrityksen että yksilöiden näkökannoista. Menetelmä kartoittaa sekä ongelmia että mahdollisuuksia, joiden avulla pyritään yhteisten tavoitteiden sekä konkreettisten toimenpiteiden laatimiseen. Teemme aikasuunnitelman priorisoimalla toimenpiteet ja toteuttamalla niitä tärkeimmistä lähtien kohta kohdalta.

Hankkeen vastuuhenkilö
Rasmus Westerback

KEHITTÄMISHANKE TUO NOPEITA PARANNUKSIA TYÖILMAPIIRIIN

10.1.2008

Kehittämishanke alensi Anite Travel Systemsin henkilöstön sairauslomat yli seitsemästä prosentista alle kolmeen. Rasmus Westerbackan ja työterveyshuollon erikoislääkäri Ove Näsmanin johtamassa hankkeessa etsittiin ratkaisuja stressistä ja henkisestä pahoinvoinnista johtuviin sairauspoissaoloihin. Työsuojelurahasto tuki hanketta.

Hankkeen käynnistämisestä päätettiin, kun tarkemmat tutkimukset osoittivat korkeiden sairauslomien johtuvan työntekijöiden pahoinvoinnista. Sairauslomat olivat nousseet parissa vuodessa reilusta yhdestä prosentista yli seitsemään.

Hankkeen tavoitteena oli parantaa työilmapiiriä ja työympäristöä. Henkilökunnan tietoisuutta työhyvinvointiin liittyvistä tekijöistä haluttiin nostaa. Tavoitteeksi asetettiin sairauslomien puolittaminen.

Tavoitteen saavuttamiseksi käytettiin työterveyshuollon erikoislääkäri Ove Näsmanin kehittämää Metal Age –menetelmää. Näsmanin johdolla konkretisoitiin ja priorisoitiin toimenpiteitä työilmapiirin parantamiseksi. Tiiminvetäjille järjestettiin koulutusta johtamisessa. Koko henkilökunnalle järjestettiin koulutusta, joka perehdytti kehityskeskusteluihin ja tiimityöskentelyyn.

Tulosten säilyttäminen vaatii kehittämistyön jatkamista


Näsmanin kehittämä Kiva-kysely tehtiin ennen projektin alkua ja uudestaan projektin loppuvaiheessa. Kysely koostuu seitsemästä kysymyksestä, jotka kartoittavat työilmapiirin peruspilareita.

Koko yrityksen henkilöstö vastasi kyselyyn. Hankkeen aikana tulokset nousivat kaikilla seitsemällä osa-alueella, jotka käsittelevät muun muassa työn mielekkyyttä ja hallittavuutta, esimiestyötä ja työtovereiden kanssa viihtymistä sekä mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhön.

Projektin päätavoitteeksi asetettiin sairauspoissaolojen puolittaminen. Ensimmäisen puolen vuoden aikana sairauslomat lisääntyivät, mutta seuraavalla puolivuotisjaksolla ne laskivat alle puoleen projektia edeltäneestä tasosta.

Viimeisen puolen vuoden aikana ei ole diagnosoitu yhtään stressistä tai psyykkisestä huonovoinnista johtuvaa sairauslomaa. Työilmapiiri on selkeästi parantunut.

Jatkossa haasteena tulee olemaan nyt saavutettujen hyvien tulosten säilyttäminen. Tähän pyritään yrityksen sisäisin keinoin ilman ulkopuolista apua. Lisäapua voidaan hakea vuosittain järjestettävien kehittämispäivien asiantuntijoissa.

Toimittaja
Camilla Reinboth

Hanketiedot

 • HakijaAnite Travel Systems Ab Ltd
 • ToteuttajaMediona Oy Ab
 • Lisätietoja
 • Rasmus Westerback
  (018) 526 800
  (018) 17 090
 • Toteutusaika
 • 10.1.2007 - 1.9.2007
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 1.9.2007
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 29.1.2007
  5 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 13 750 euroa
 • Tulokset valmistuneet 19.10.2007

Aiheluokitus