107307 Tiedotus ja koulutus

European Reward Management Conference (RMC 2007) -kirja

Hankkeen tarkoituksena on julkaista kirja työnimeltään 'Urgent topics in European Reward and Compensation'. Kirja tehdään 1. European Reward Management (RMC 2007) -konferenssin käytäntö- ja soveltamissuuntautuneista teksteistä. Kirja on tarkoitettu paitsi suomalaisille myös eurooppalaisille palkitsemisasioiden asiantuntijoille, kuten järjestöjen edustajille, konsulteilla ja tutkijoille. Kirjan laajuus on 260 sivua, ja se ilmestyy kevään 2008 lopussa. Kirjan kustantajana toimii Euroopassa hyvin tunnettu Pabst Science Publishers (http://www.pabst-science-publishers.com/12.0.html).

Hankkeen vastuuhenkilö
Matti Vartiainen

PAINETTUA TIETOA EUROOPPALAISISTA PALKITSEMISJÄRJESTELMISTÄ

23.3.2009

Uusi englanninkielinen kirja tarjoaa asiantuntijoiden tekstejä palkitsemisesta ja palkkauksesta eurooppalaisesta näkökulmasta. Kirjalle nähtiin tilaus, kun palkitsemisjärjestelmien tutkijat havaitsivat, että eurooppalaisista palkitsemisjärjestelmistä tiedetään vain vähän. Työsuojelurahasto rahoitti hanketta.

Nykyinen Euroopan unioni koostuu 27 jäsenvaltiosta, joilla kaikilla on oma kulttuurinen taustansa. Myös monet palkkauksen, etujen ja aineettomien palkitsemistapojen käytännöt vaihtelevat maittain.

Kirjan kolmetoista lukua kattavat laajan alueen: nuorten työntekijöiden palkat Euroopassa, henkilöstöomistus, miesten ja naisten väliset erot palkka-asenteissa, innovatiiviset palkitsemistavat, uudet psykologisten palkkioiden arviointimenetelmät, ylimmän johdon palkitseminen ja sen yhteys yrityksen menestykseen, lähiesimiehen rooli suorituksen arvioinnissa, menettelytapojen ja vuorovaikutuksen oikeudenmukaisuuden merkitys vuorovaikutusprosessissa, palkitsemisasenteet eri henkilöstöryhmissä sekä osaamisen ja kyvykkyyden palkitseminen.

Alan ensimmäisen konferenssin perustalta


Kirjaan on koottu aiheita ja näkökulmia maailman ja erityisesti Euroopan palkitsemisjärjestelmistä ja niiden haasteista. Kirja tehtiin Brysselissä 17.–18. joulukuuta 2007 pidetyn ensimmäisen eurooppalaisen palkitsemisjärjestelmien konferenssiin tarjotuista teksteistä, jotka ovat käytäntöön ja soveltamiseen suuntautuneita. Suomalaiset olivat aloitteellisia konferenssin järjestämisessä, ja siinä kuultiin melko monia suomalaisesityksiä.

Konferenssin organisointiryhmä toimi kirjan toimituksena ja arvioi tarjotut käsikirjoitukset. Parhaiksi arvioituja kirjoituksia työstettiin kahtena kierroksena. Kirjan julkaisi saksalainen kustannusyhtiö Pabst.

Kirja on tarkoitettu suomalaisten lisäksi muille eurooppalaisille asiantuntijoille, kuten järjestöjen edustajille, konsulteille ja tutkijoille.

Kirjaa on mainostettu ainakin konferenssijärjestäjän EIASM:n (The European Institute for Advanced Studies in Management) internetsivuilla, kustannusyhtiön markkinointiesitteissä ja Teknillisen korkeakoulun palkitsemisohjelman internetsivuilla.

Julkaisu

Matti Vartiainen, Conny Antoni, Xavier Baeten, Niilo Hakonen, Rosemary Lucas & Henk Thierry (Eds) Reward Management – Facts and Trends in Europe. Langerich: Pabst Science Publishers. 2008. 299 sivua. ISBN 978-3-89967-479-8.
Myynti: Pabst Science Publishers. Eichengrund 28, D-49525 Lengerich, Germany. Phone: +49 (0) 5484-308, fax: +49 (0) 5484-550. pabst@bitte-keinen-spampabst-publishers.com

Hanketiedot

 • HakijaAalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu, työpsykologia ja johtaminen
 • ToteuttajaAalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu, työpsykologia ja johtaminen
 • Lisätietoja
 • Matti Vartiainen
  (09) 4511
  (09) 451 3665
 • Toteutusaika
 • 4.9.2007 - 1.6.2008
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 1.6.2008
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 8.10.2007
  8 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 8 000 euroa
 • Tulokset valmistuneet 27.10.2008

Aiheluokitus