107369 Stipendi

5th International Conference on Researching Work and Learning, 2. - 5.12.2007, Etelä-Afrikka

-

Hankkeen vastuuhenkilö
Arja Ala-Laurinaho

TYÖTÄ KEHITETÄÄN MYÖS HÄIRIÖISTÄ OPPIMALLA

15.2.2008

Arja Ala-Laurinaho osallistui työelämässä oppimisen tutkimuksen konferenssiin Etelä-Afrikan Kapkaupungissa 2.–5. joulukuuta 2007. Osallistujia oli noin 350, mukana 27 suomalaista. Työsuojelurahasto tuki Ala-Laurinahon matkaa stipendillä.

Konferenssin tarkoitus oli avartaa työn, tiedon ja oppimisen käsitteitä, kun globaali talous haastaa perinteiset jaot työn ja perhe-elämän, työllisyyden ja työttömyyden sekä palkkatyön ja muun työn välille. Pääpuhujat analysoivat näitä kysymyksiä paljolti tasa-arvon ja naiskysymysten avulla. He kyseenalaistivat perinteisiä näkemyksiä elinikäisestä oppimisesta ja työstä.

Kokonaisvaltaisesti kehittävän työn tutkimus esillä


Konferenssissa pidettiin yli kaksisataa esitelmää. Esitelmät painottuivat tutkimukseen, ja koulutushankkeiden pelkkiä toteutuskuvauksia oli vähän. Toiminnan teoria oli hyvin edustettuna, ja Yrjö Engeström oli monessa paperissa lähteenä.

Arja Ala-Laurinaho esitteli Annarita Kolin kanssa tekemänsä työn, jonka aiheina olivat häiriöiden analyysi ja häiriöistä oppiminen. Lähestymistapana oli kehittävän työn tutkimus.

Lähestymistavan kokonaisvaltaisuus herätti mielenkiintoa. Sitä kehuttiin kyvystä tarttua asioihin, jotka perinteisessä tutkimuksessa jäävät katveeseen.

Erityistä mielenkiintoa herätti se, miten häiriöt työssä voi kääntää kehittämisvälineiksi – ikään kuin negatiivisesta saadaan positiivinen. Ala-Laurinahoa miellyttää, että samaa asiaa on pohdittu esimerkiksi Australiassa.

Ala-Laurinaho kertoo, että suomalaisten käyttämä muutospajamenetelmää arvostettiin. Osallistujat ihmettelivät, kuinka kattavasti jotkut työpaikat olivat saaneet pajoihinsa osallistujia.

Lisäksi Arja Ala-Laurinaho ja Teknillisen korkeakoulun Anneli Pulkkis esittelivät suomalaisten laatuverkoston työelämän kehittäjien järjestämää symposiota. He pohtivat uuden tiedon luomisen mahdollisuutta. Uusi tieto olisi tulos eri näkökulmia edustavien toimijoiden dialogista. Tämä hanke liittyy Työsuojelurahaston hankkeeseen 107123.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Hanketiedot

 • HakijaAla-Laurinaho Arja
 • Lisätietoja
 • Arja Ala-Laurinaho
  040 562 0906
 • Toteutusaika
 • 1.11.2007 - 31.1.2008
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 31.1.2008
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 15.10.2007
  1 200 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 1 743 euroa
 • Tulokset valmistuneet 18.1.2008