108052 Tiedotus ja koulutus

IPCS Meeting to Peer Review International Chemical Safety Cards (ICSCs)

-

Hankkeen vastuuhenkilö
Hannu Anttonen

UUSI TEKNIIKKA HELPOTTAA KEMIKAALIKORTTIEN LAATIMISTA

5.11.2008

Työterveyslaitos isännöi osaamiskeskusjohtaja Hannu Anttosen johdolla kansainvälistä IPCS Meeting to Peer Reviw International Chemical Safety Cards –kokousta. Asiantuntijakokouksessa arvioitiin, tarkistettiin ja hyväksyttiin noin 50 kemikaalikorttia. Samalla tehtiin kemikaalikorttien tuottamisen ja levittämisen kehitys- ja testaustyötä. Työterveyslaitos julkaisee valmistuneet kemikaalikortit suomeksi käännettyinä internetsivuillaan. Työsuojelurahasto tuki hanketta.

Työterveyslaitos on osallistunut vuodesta 1988 WHO:n alaisen IPCS-ohjelman (International Programme on Chemical Safety) ja EU:n yhteiseen ohjelmaan, jossa tuotetaan kemikaalikortteja kansainväliseen käyttöön. Kansainvälisen asiantuntijaryhmän peer review –prosessin tehtävänä on taata kemikaalikorttien tieteellinen laatu.

Kemikaalikorttien avulla voidaan edistää globaalia kemikaaliturvallisuutta ja toteuttaa kemikaalisopimuksen (SAICM) tavoitteita. Kemikaalikorttien tarkoituksena on jakaa helposti ymmärrettävää ja luotettavaa tietoa kemikaalien kanssa työskentelevien käyttöön eri puolilla maailmaa. Korteissa on tiivistetysti tietoa aineen luokituksesta, kemiallis- fysikaalisista ominaisuuksista, terveysvaikutuksista, vaikutuksesta ympäristöön ja toimenpiteistä onnettomuustapauksissa.

Kemikaalikortit käsittelevät puhtaita aineita. Kortteja on tähän mennessä tehty yli 1600 aineesta ja ne on julkaistu internetissä, josta ne ovat olleet saatavilla englanninkielisinä mm. Kansainvälisen Työjärjestön (ILOn) sivuilta.

Kortit hyödyksi monessa


Kemikaalikortteja voidaan käyttää tiedonlähteinä käyttöturvallisuustiedotteita laadittaessa, työpaikkakohtaisessa ohjeistuksessa tai koulutuksen tukena. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat valmistajan tai maahantuojan tekemiä tiedotteita valmisteista, jotka voivat sisältää useita kemikaaleja. Palo- ja pelastuslaitokset hyödyntävät kortteja onnettomuus- ja palotilanteissa ja oppilaitokset opetuksessa.

Uusi Oracle-tietokantaan ja web-käyttöliittymään perustuva korttien teko- ja julkaisujärjestelmä helpottaa ja nopeuttaa valmistuttuaan korttien tuottamista ja päivittämistä. Lisäksi järjestelmä vähentää korttien kääntämiseen ja jakeluun kuluvaa työtä. Uutta internetpohjaista kemikaalikorttikantaa varten asiantuntijat ovat käyneet läpi yli 1000 erilaista lausetta tai sanaa. Lisäksi on tarkastettu lauseiden välisiä linkityksiä.

Korttien peer review –kokouksia järjestetään vuosittain keväällä ja syksyllä. Helsingissä 7.-11.4.2008 järjestettyyn kokoukseen osallistui 30 asiantuntijaa 14 maasta. Suomesta oli mukana neljä asiantuntijaa. Suomessa kokous järjestettiin edellisen kerran vuonna 2003.

Toimittaja
Camilla Reinboth

Hanketiedot

 • HakijaTyöterveyslaitos
 • Lisätietoja
 • Hannu Anttonen
  030 474 6086
  030 474 2020
 • Toteutusaika
 • 1.1.2008 - 1.9.2008
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 1.9.2008
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 17.3.2008
  20 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 49 018 euroa
 • Tulokset valmistuneet 1.10.2008

Aiheluokitus