108096 Tutkimus

Linssin samentumat ammatillisesti säteilylle altistuneilla lääkäreillä

Linssin samentumat ammatillisesti säteilylle altistuneilla lääkäreillä

2.6.2008

Ionisoivan säteilyn suurten annosten tiedetään aiheuttavan silmän linssiin samentumia. Näköä haittaavia samentumia kutsutaan harmaakaihiksi. Viime aikoina on saatu viitteitä, että toisin kuin aiemmin on ajateltu, myös pienet annokset ionisoivaa sätelyä saattavat lisätä samentumien esiintymistä.

Tutkimushankkeessa arvioidaan linssin samentumien esiintymistä työssään säteilylle altistuneilla lääkäreillä. Vertailuryhmänä on säteilylle altistumattomia lääkäreitä. Molemmille tehdään silmätutkimus, jossa pystytään toteamaan ja luokittelemaan muutokset.

Hanke toteutetaan yhteistyössä HUS Silmätautien klinikan kanssa (prof. Tero Kivelä).

Hankkeen vastuuhenkilö
Anssi Auvinen

Säteilysuojelu toimii

21.1.2015

Osa lääkäreistä altistuu ionisoivalle säteilylle työssään. Säteilyturvakeskus ja HUS Silmätautien klinikka tutkivat, lisäävätkö myös pienet säteilyannokset silmän linssiin samentumia. Työsuojelurahaston tukemassa tutkimuksessa havaittiin viite tällaisesta mahdollisuudesta.

Suurten säteilyannosten tiedetään aiheuttavan silmän linssiin samentumia. Näköä haittaavia samentumia kutsutaan harmaakaihiksi.

Entistä luotettavampi riskiarvio

Tutkittavina oli säteilylle altistuneita lääkäreitä ja altistumaton ryhmä. Näin tuotettiin aiempaa luotettavampi riskiarvio ionisoivasta säteilystä.

Kun aineistoa jatkohankkeessa laajennettiin, linssin samentumien riski ei kasvanut aineiston kasvun myötä. Hanketta johtanut Säteilyturvakeskuksen tutkimusprofessori Anssi Auvinen pitää tulosta yllättävänä.

- Kyse lienee siitä, että Suomessa nämä altistumiset ovat kansainvälisesti vertailtuna matalia. Aiemmissa tutkimuksissa keskimääräinen altistumistaso on ollut 1 500 millisievertiä, kun meillä annokset olivat keskimäärin 110 millisievertiä. On hyvä uutinen, että Suomessa säteilysuojelu toimii eli haitat ovat harvinaisia.

Auvinen huomauttaa, että tämä tulos ei sulje pois linssin samentumia suurissa säteilyannoksissa.
Tuloksista on kirjoitettu kaksi artikkelia. Vuonna 2011 julkaistussa artikkelissa tutkittiin 59 ja 2015 ilmestyvässä artikkelissa 78 työssään säteilylle altistunutta lääkäriä.

Laajemmassa tutkimuksessa todettiin, että altistuneista kuudella oli linssin takaosan samentuma, joka on tyypillinen säteilyn aiheuttama muutos. Muita muutoksia todettiin useilla henkilöillä molemmissa ryhmissä.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Linssin samentumat ammatillisesti säteilylle altistuneilla lääkäreillä

Anssi Auvinen, Tero Kivelä, Sirpa Heinävaara, and Samy Mrena. 2015. Eye Lens Opacities Among Physicians Occupationally Exposed to Ionizing Radiation. Ann Occup Hyg first published online April 13, 2015 doi:10.1093/annhyg/mev022 

Mrena Samy; Kivelä Tero; Kurttio Päivi; Auvinen Anssi. Lens opacities among physicians occupationally exposed to ionizing radiation – a pilot study in Finland.Scandinavian Journal of Work, Environment & Health; May 2011, Vol. 37 Issue 3, p 237– 243

Hanketiedot

 • HakijaSäteilyturvakeskus, TKO/EPI
 • ToteuttajaSäteilyturvakeskus, TKO/EPI
 • Lisätietoja
 • Anssi Auvinen
  0400 606 477
  anssi.auvinen@uta.fi
  (09) 759 885 00
 • Toteutusaika
 • 1.9.2008 - 15.1.2010
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 15.1.2010
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 2.6.2008
  37 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 69 291 euroa
 • Tulokset valmistuneet 2.1.2015

Aiheluokitus