108110 Tutkimus

Protosta massatuotantomallien suunnitteluun - tapausesimerkki hiilidioksidia poistavan ilmanpuhdistimen tuotantoon

ei ole tullut kuvausta/stn

Hankkeen vastuuhenkilö
Tomi Anttila

TEKNOLOGIAYRITYS VOI SÄÄSTÄÄ MERKITTÄVÄSTI TOIMINTAANSA TEHOSTAMALLA

18.6.2008

Hydrocell Oyn toimitusjohtaja Tomi Anttilan johtaman projektin tavoitteena oli suunnitella tapa, jolla prototuotteen valmistuksesta siirrytään tuotteen massavalmistukseen. Projektin tulosten perusteella kartoitetaan tarkemmin alihankkijaehdokkaat, suunnitellaan massatuotantomallin käytännön yksityiskohdat valittujen alihankkijoiden kanssa ja toteutetaan massatuotantomalli. Työsuojelurahasto tuki hanketta.

Projektin tulosten perusteella näyttää siltä, että protovaiheen loppupuolella teknologiayrityksen tulee hyvin vahvasti panostaa ensin tuotteen valmistettavuuden ja kokoonpantavuuden suunnitteluun. Tämän jälkeen kilpailutetaan toimittajat ja viime vaiheessa valitaan pitkäaikaiset toimittajakumppanit.

Alkuun tarvitaan huolellinen nykytilanteen analyysi


Projekti aloitettiin nykytilanteen analyysillä. Tarkastelun alla olivat muun muassa UniqFresh-tuoteperheen prosessit ja tuoterakenteet, kokoonpanon vaiheistukset, ohjausmallit ja toimittajayhteistyö. Nykytilanneanalyysin yhteydessä tehtiin myös johtopäätöksiä toimintatapojen muuttamiseksi.

Ulkopuolinen asiantuntija käytti nykytilanteen analysointimenetelminä haastatteluja, toimintatapojen havainnointia kokoonpanossa ja keskeisten mekaniikkatoimittajien tehtailla. Lisäksi hän tutki ja havainnoi UniqFreshin fyysisiä tuoterakenteita ja teki johtopäätöksiä tuoterakenteiden yksinkertaistamiseksi.

Analyysin tuloksista ilmenee, että kustannuksia voidaan vähentää kymmeniä prosentteja. Materiaali- ja työaikakustannusten lisäksi voidaan tiettyjä työvaiheita jättää kokonaan pois. Kalliimpia materiaalien kustannuksia saadaan alennettua vaihtamalla toimittajaa sekä muuttamalla niiden käyttöön liittyviä työmenetelmiä kokoonpanossa.

Toimittajien systemaattinen kilpailuttaminen, niiden lukumäärän vähentäminen ja osakokokoonpanon toimittajan oikea valinta tuovat myös kustannussäästöjä.

Koko yrityksen toiminta on käytävä läpi


Siirryttäessä protovaiheesta pientuotantovaiheeseen tulee lisäksi ottaa huomioon toiminnan ohjattavuus, varastoon sitoutuvan pääoman hallinta ja toimitusvarmuus. Keskeisiä kannattavan toiminnan edellytyksiä tulevat olemaan kokoonpanon vaiheistuksen merkittävä uudistaminen, joka lyhentää kokoonpanon läpimenoaikoja kymmenellä prosentilla.

Ensimmäisen vaiheen käynnistyttyä siirrytään toiminnan kehittämisen toiseen aaltoon. Se muodostuu eri toimittajien kilpailuttamisesta ja sekä sen analysoimisesta, kannattaako tehdä itse vai ostaa. Tärkeää on myös selvittää sellaisten osakomponenttien potentiaaliset toimittajat, joita yritys ei itse voi valmistaa.

Tarkemmin tulee myös analysoida, halutaanko ja kannattaako kokonpano pitää itsellä vai siirtää se ulkopuoliselle alihankkijalle. Alustavan analyysin perusteella hypoteesina on kuitenkin oma kokoonpano. Hypoteesia tukevat myös maailmanluokan kappaletavarayritysten kokemukset.

Suurin osa kustannussäästöistä tuotesuunnitteluvaiheen ratkaisuista


Proto- ja suunnitteluvaiheessa päätöksenteon relevanssi on suurimmillaan ja saavutettaviin kustannussäästöihin voidaan vaikuttaa kaikkein eniten. Eräiden arvioiden mukaan esimerkiksi autoteollisuudessa 70 % kustannussäästöistä on peräisin tuotesuunnitteluvaiheen ratkaisuista.

Tämän vuoksi Hydrocellin pitää juuri nyt panostaa tuotesuunnittelussa kokoonpantavuuden kehittämiseen, koska piensarja- tai volyymituotanto ei vielä ole käynnistynyt. Toisaalta kysyntä voi kiihtyä nopeastikin. Osa kehitystyön myötä syntyvistä kustannussäästöistä voidaan siirtää hintoihin ja tämä lisää varmasti kysyntää.

Kysyntää enemmän kuin tarjontaa


Oy Hydrocell Ltd kehittää, valmistaa ja markkinoi innovatiivisia sekä korkealaatuisia energia- ja polttokennoteknologian sekä ilmanpuhdistuksen tuotteita. Hydrocellin kehittämät UniqFresh –ilmanpuhdisimet ovat ainoita markkinoilla olevia puhdistimia, jotka poistavat sisäilmasta myös hiilidioksidia.

UniqFresh –tuotteen kysyntä markkinoilla on tällä hetkellä suurempi kuin Hydrocellin toimituskapasiteetti. Kysynnän lisääntyessä Hydrocellin on muutettava kokoonpano- ja alihankintaverkko massatuotantomallin mukaiseksi.

Projektin tavoitteena oli suunnitella UniqFreshin tuotannon toteutus massatuotannossa. Tämä kannattava liiketoiminnan ja työmahdollisuuksien kasvu tukee Hydrocellin työntekijöiden työtyytyväisyyttä ja työmotivaatiota.

Lisäksi massatuotantoon siirtyminen poistaa prosessista epämielekkäitä työvaiheita, joka lisää työntekijöiden motivaatiota edelleen. Hydrocellin lisäksi koko alihankintaketjun työmahdollisuudet lisääntyvät, joka tukee työmotivaation kasvua kaikissa ketjun yrityksissä.

Toimittaja
Camilla Reinboth

Hanketiedot

 • HakijaHydrocell Oy
 • ToteuttajaHydrocell Oy
 • Lisätietoja
 • Tomi Anttila
  050 574 7098
  020 728 8649
 • Toteutusaika
 • 1.2.2008 - 25.4.2008
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 25.4.2008
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 17.3.2008
  14 400 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 28 000 euroa
 • Tulokset valmistuneet 12.6.2008

Aiheluokitus