108360 Stipendi

AACR, Translation of the Cancer Genome, 7. - 10.2.2009, USA

-

Hankkeen vastuuhenkilö
Mervi Aavikko

ERITYISKOKOUS SYÖPIEN DIAGNOSTIIKASTA

6.4.2009

Tutkija Mervi Aavikko pyrkii työssään tunnistamaan asbestialtisteisen keuhkosyövän diagnosoinnissa ja varhaisessa tunnistamisessa hyödynnettäviä biomarkkereita, muun muassa genomiikan ja translationaalisen tutkimuksen avulla. ”Translation of the Cancer” -konferenssi USA:ssa oli sisällöltään hyvin keskeinen tutkimukselle. Työsuojelurahasto tuli Aavikon matkaa stipendillä.

Matkan tarkoituksena oli tutustua myös ajankohtaiseen tietoon koskien syöpägenomiikan, -proteomiikan ja funktionaalisen syöpätutkimuksen tutkimusmenetelmiä, niiden soveltamiseen syöpien diagnosoinnissa ja syöpähoitojen kehittämisessä.

Asbestialtistuminen todennettiin tutkimuksella


Mervi Aavikon projekti on osa laajaa tutkimusprojektia ”Asbestiin liittyvän keuhkosyövän molekulaariset tunnusmerkit” (105098). Tutkija esitti konferenssissa posterina tutkimustuloksia otsikolla ” Analysis of Loss of Heterozygosity at 2p16, 9q33 and 19p13 in histologically normal respiratory epithelium and tumors of asbestos-exposed and non-exposed lung cancer patients”. Tutkimustulosten johtopäätös oli, että alleelista epätasapainoa esiintyy kromosomaalisella alueella 19p13 asbestialtistuneiden keuhkosyöpäpotilaiden keuhkotuumoreissa sekä histologisesti normaalin näköisessä bronkus- ja bronkioepiteelissä useammin kuin asbestille altistumattomilla potilailla.

Aavikon tutkimuksessa etsitään asbestialtistukseen liittyviä DNA kopiolukujen ja geenien promoottorialueiden metylaation muutoksia asbestialtistuneiden ja altistumattomien keuhkosyöpäpotilaiden ilmatiehyiden epiteeleissä ja syöpäkasvainkudoksessa.

American Association for Cancer Research (AACR) järjestää vuosittain alansa johtavia ja laajimpia kokouksia. AACR:n järjestämässä konferenssissa ”Translation of the Cancer Genome” keskityttiin syöpägenomiprojektien jälkeiseen funktionaaliseen ja translationaaliseen syöpätutkimukseen. Konferenssissa käsiteltiin syöpägenomiprojekteissa saatujen tutkimustulosten tehokasta hyödyntämistä syövän patogeneesin ymmärtämisessä. Konferenssi järjestettiin vuonna 2009 ensimmäistä kertaa.

Toimittaja
Sinikka Luhtasaari

Hanketiedot

 • HakijaAavikko Mervi
 • Lisätietoja
 • Mervi Aavikko
  044 571 6333
 • Toteutusaika
 • 15.12.2008 - 28.2.2009
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 28.2.2008
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 14.10.2008
  1 300 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 1 681 euroa
 • Tulokset valmistuneet 19.3.2009
 • allelic imbalance , asbestos , lugn cancer