108414 Stipendi

Tutkimuksia ammattinuhasta -väitöskirja

Ammattinuha on tärkeä työhön liittyvä hengitysteiden sairausriski. Väitöskirja kartoittaa kahdessa osatyössä ammattinuhan diagnoosikäytäntöä Työterveyslaitoksella. Muissa osatöissä kartoitetaan ammattinuhan pääasiallisiin aiheuttajiin liittyvän altistumisen jatkumisen merkitystä työuralle, elämänlaatuun ja astmariskiin. Lisäksi tutkitaan yhden tärkeimmistä ammattinuhan aiheuttajista, vehnän, allergeeneja. Stipendiaikana väitöskirjatyön viimeisiä osatöitä tehdään loppuun sekä valmistellaan yhteenveto-osuutta. Tutkimus valmistuu vuoden 2009 aikana.

Hankkeen vastuuhenkilö
Liisa Airaksinen

AMMATTINUHA VAATII USEIN TYÖYMPÄRISTÖN VAIHTOA

29.1.2010

Korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri Liisa Airaksinen tutki väitöskirjassaan ammattinuhan diagnosoinnissa käytettäviä altistuskokeita ja allergiseen ammattinuhaan sairastuneiden pitkäaikaista elämänlaatua. Työsuojelurahasto tuki väitöstyötä stipendillä.

Ammattinuha on työssä esiintyvän tekijän aiheuttamaa nuhaa. Väitöstutkimus korostaa ammattinuhapotilaiden altistumisen vähentämisen tai lopetuksen tarvetta. Jos työperäinen altistuminen allergeeneille oli jatkunut kymmenen vuotta ammattinuhan toteamisen jälkeen, terveyteen liittyvä elämänlaatu oli alentunut ammattinuhaan sairastuneilla nuhalääkityksestä huolimatta. Altistumattomien potilaiden elämänlaatu oli pääosin samankaltainen kuin terveillä verrokkihenkilöillä. Ammattinuhapotilaat ja verrokkipotilaat eivät ero ammattinuhapotilaista oli uudelleenkoulutettuja.

Vehnä syynä monen ammattinuhaan


Ammattinuhat todettiin yleensä allergiseksi nuhaksi, ja tavallisimmin ammattinuhan aiheuttajia olivat jauhot ja eläimet. Tutkimuksessa löydettiin kaksi uutta merkityksellistä vehnän allergeenia leipurin ammattinuhassa tai astmassa. Tietoa voidaan hyödyntää jatkossa, kun kehitetään leipurin nuhaa ja astmaa testaavia testejä.

Vehnä on yksi ammattinuhan pääaiheuttaja ja tutkimuksessa selvitettiin sen allergeenejä ja niiden esiintymistä ammattinuhaa tai –astmaa sairastavilla vehnäallergikoilla. Tutkimuksessa puhdistettiin ja tunnistettiin useita vesiliukoisia vehnän allergeenejä. Näiden merkitystä hengitystieallergeeneina tutkittiin leipurin nuhaa ja astmaa sairastavilla vehnäallergisilla potilailla ihopistotestein.

Työperäisillä aineilla tehtävät nenä- ja kammioaltistuskokeet todettiin analyyseissä turvallisiksi testeiksi. Ammattinuha todettiin lähes puolella nenäaltistustestein tutkituista potilaista. Kammioaltistustesteissä hiukan yli kymmenelle prosentille potilaista tuli positiivisen testin kriteerit täyttävä nuhaoireisto ja joka neljännellä todettiin astmareaktio. Altistustestit ovat arvokkaita silloin, kun on epävarmaa, voiko altistuminen jatkua vai tuleeko potilaan vaihtaa työtä. Vaikka kammioaltistuskoe vaatii paljon resursseja, voidaan kammioaltistuksessa yhdistää keuhkoputki- ja nenäaltistus, mikä säästää aikaa ja kustannuksia verrattuna kahteen eri tutkimukseen.

Työterveyslaitoksen käyttämä pisteytyskriteeri antoi pääasiassa yhteneväisen tuloksen eritemittauksen kanssa. Tämä tukee oletusta eri testimenetelmien samanlaisista tuloksista työperäisen allergian testauksessa.

Toimittaja
Liisa Airaksinen

Julkaisu

Airaksinen Liisa (2010), Occupational Rhinitis, Diagnosis and Health-related Quality of Life, University of Helsinki, Finnish Institute of Occupational Health and Department of Otolaryngology, Head and Neck Surgery. ISBN 978-952-92-6486-5 ISBN 978-952-90-5286-4 (pdf) Väitöskirja pdf-muodossa

Hanketiedot

 • HakijaAiraksinen Liisa
 • Lisätietoja
 • Liisa Airaksinen
  040 500 4844
 • Toteutusaika
 • 1.3.2009 - 1.4.2009
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 1.3.2010
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 14.10.2008
  6 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 14 821 euroa
 • Tulokset valmistuneet 22.1.2010

Aiheluokitus