109027 Stipendi

BioEM2009, 14.-19.6.2009, Sveitsi

*

Hankkeen vastuuhenkilö
Carita Aschan

RATATYÖNTEKIJÖILLÄ EI VÄLITÖNTÄ SÄHKÖMAGNEETTISTA UHKAA

16.9.2009

Filosofian tohtori Carita Aschan osallistui 14.–19. kesäkuuta 2009 Sveitsin Davosissa järjestettyyn bioelektroniikan konferenssiin. Hän esitteli posterissa Työterveyslaitoksen ja Ratahallintokeskuksen tutkimusta, jossa selvitettiin, kuinka suurille sähkömagneettisille kentille ratatyöntekijät altistuvat työssään. Työsuojelurahasto tuki Aschanin konferenssimatkaa stipendillä.

Mittaukset osoittivat, että sähkömagneettisten kenttien voimakkuudet eivät ylitä työntekijöihin tai väestöön sovellettavia suositusarvoja. Siten työntekijöitä tai väestöä ei tarvitse välittömästi suojata nykyistä paremmin sähkömagneettisten kenttien riskeiltä.

Tuleva EU-direktiivi kuitenkin velvoittaa erityisryhmien, kuten sydäntahdistinta käyttävien, riskien selvittämiseen. Tällöin työnantajan pitää selvittää, onko työtilanteissa erityisiä riskejä.

Mittaukset mahdollisimman käytännöllisesti


Mittauksia tehtiin sekä rautatieasemilla että vain työntekijöille sallituilla alueilla, kuten syöttöasemilla, varavoimalaitoksilla ja ratatöissä. Mittauskohteet valittiin siten, että ne edustivat mahdollisimman hyvin työntekijöille tyypillisiä työtilanteita ja väestölle normaaleja tilanteita, kuten junan odotusta asemalaiturilla. Tavoite oli saavuttaa mahdollisimman realistinen keskimääräisen altistumisen arviointi.

Lisäksi mitattiin eri lähteiden aiheuttamat suurimmat kentät työntekijöiden työalueilla. Mittauksissa määritettiin sekä magneetti- että sähkökentän voimakkuudet. Käytetty mittauslaitteisto antoi tulokset kentän voimakkuuksien lisäksi suoraan suhteutettuna työntekijöiden tai väestön suositusarvoihin.

Konferenssissa kattava tarjonta


Carita Aschan kertoo, että posterin sisällöstä keskusteltiin hetkittäisen altistumisen vaihtelusta eri työtilanteissa sekä altistumisen suuruutta suhteessa suositusarvoihin. Posterin muut kirjoittajat ovat Tommi Alanko, Matti Leikas ja Maila Hietanen.

Aschan pitää konferenssin tieteellistä antia itselleen erinomaisena, sillä se antoi kattavan kuvan alan nykytilanteesta. Lainsäädäntö ja standardeja koskevat tilaisuudet olivat hänestä konferenssin mielenkiintoisinta antia. Keskeistä oli myös tavata vanhoja kollegoja ja tutustua uusiin. Aschan olisi halunnut konferenssin sisältävän enemmän työterveys- ja turvallisuusalan näkökulmia.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Hanketiedot

 • HakijaAschan Carita
 • Lisätietoja
 • Carita Aschan
  040 545 9987
 • Toteutusaika
 • 1.4.2009 - 15.8.2009
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 15.8.2009
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 20.1.2009
  900 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 2 672 euroa
 • Tulokset valmistuneet 12.8.2009