109067 Tutkimus

Esitutkimus:Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen rakenteellisen kehittämisen innovaatiot ja haasteet henkilöstön näkökulmasta - vertaileva tapaustutkimus

Tutkimus on moniulotteinen ja -tasoinen kattaen henkilöstön kokemukset erilaisissa rakenteellisen kehittämisen tapauksissa korkeakoulu- ja tiedesektorilla. Esitutkimusrahoituksen turvin kerätään ensin empiirinen aineisto koskien Tampereen Teknillisen Yliopiston (TTY)säätiöittämisen vaikutuksia sen toimintaan ja henkilöstön kokemuksiin. Säätiöittämistä tarkastellaan yhtenä rakenteellisen kehittämisen toimintalinjana. Toiseksi sitä verrataan muihin rakenteellisen kehittämisen tapauksiin Suomessa. Yhtäältä TTY:n kehitystä verrataan Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen kehitykseen pohjautuen hakijoiden käynnistymässä olevaan KTL-STAKES -fuusion tutkimukseen. Toisaalta TTY:n kehitysprosesseja pyritään vertaamaan Aalto-yliopiston vastaaviin pohjautuen niitä koskevaan tutkimus- ja selvitystietoon. Valmistelurahoituksen turvin selvitetään erikseen yhteistyömahdollisuuksia Aalto-yliopistoa koskevaa tutkimukseen ja vertailevan tiedon tuottamiseen TTY:n ja Aalto-yliopiston kehityksestä. Kolmanneksi suomalaista rakenteellista kehittämistä vertaillaan ulkomaisiin tuloksiin kirjallisten aineistojen avulla. Lisäksi kartoitetaan mahdollisia ulkomaisia yhteistyökumppaneita jatkotutkimuksen perustaksi. Vielä aloitetaan valmistautuminen myöhemmin toteutettavaan seurantavaiheeseen, jossa tarkastellaan uudistusten toteutuneita tuloksia ja vertaillaan toimintalinjojen vaikutuksia.

Hankkeen vastuuhenkilö
Ilkka Arminen

Hanketiedot

 • HakijaTampereen yliopisto, Sosiaalitutkimuksen laitos
 • ToteuttajaTampereen yliopisto, Sosiaalitutkimuksen laitos
 • Lisätietoja
 • Ilkka Arminen
  050 301 8636
 • Toteutusaika
 • 1.4.2009 - 1.9.2009
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 1.9.2009
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 16.3.2009
  15 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 35 250 euroa
 • Tulokset valmistuneet 7.9.2009

Aiheluokitus

 • 3. Työyhteisöjen toimivuus
 • -3.1. kiireen ja jaksamisongelmien ratkaisut
  -3.2. johtamisen ja vuorovaikutuksen kehittäminen
  -3.3. uusien kompetenssien ja oppimisen kehittäminen
  -3.7. työyhteisön muutosten hallinta ja sen kehittäminen