109272 Kehittämisavustus

Turvakulttuuri (TurKu)

Turvakulttuuri (TurKu)

1.6.2009

Koneenrakentajien tulee täyttää uusien standardien määrittelemät turvallisuusvaatimukset. Turvallisuuteen liittyvien järjestelmien ja niihin liittyvien sovellusten käytännön toteuttaminen on työyhteisöissä uusi haaste. Tarvitaan uusi turvakulttuuri, jolla saadaan aikaan haluttu toimintatavan muutos. TurKu -hankkeessa kehitetään yleisesti sovellettava sertifiointikelpoinen malli ohjelmoitavien turvatoimintojen käytännön sovellusprosessista. Noudatettava turvakulttuuri, kehitettävät työkalut ja sujuvasti toimivat tarkastukset varmistavat, että toimitettavat tuotteet ja sovellukset täyttävät kaikki turvallisuusvaatimukset. VTT tukee vaatimusmäärittelyn kirjoittamista ja arvioi sen sisältämien turvallisuusvaatimusten kattavuutta ja oikeellisuutta. Hankkeessa modifioidaan turvallisuus- ja luotettavuusalojen prosessi- ja laskentatyökaluja sovellusprosessin ohjaamiseen sopiviksi. VTT arvioi syntyneen dokumentaation kattavuuden ja käytettyjen menetelmien oikeellisuuden sovellusprosessin sertifiointikelpoisuuden varmistamiseksi. Henkilöstön työolot kehittyvät ja työkuormitus tasaantuu, kun turvatyö tehdään osana normaalia asiakaskohtaista sovellusprojektityöskentelyä. Tällöin myös projektin asianmukainen loppuun saattaminen helpottuu. TurKu -hankkeen tulokset ovat käytettävissä vuoden 2010 lopussa.

Hankkeen vastuuhenkilö
Heikki Joensuu

Turvakulttuurin kehittämiseen uusi malli

21.1.2011

Turvakulttuuri (TurKu) –hankkeessa ABB Oy kehitti VTT asiantuntijapalveluiden avustuksella uuden sertifiointikelpoisen ohjelmoitavien turvatoimien sovellusprosessimallin. Uuden sovellusprosessimallin avulla saadaan aikaan toimintatavan vaatima muutos. Työsuojelurahasto osallistui projektin rahoitukseen.

Toiminnallinen turvallisuus (Functional Safety, FS) on osa yleistä koneturvallisuutta. FS-toiminta on sidoksissa ohjelmoitavaan elektroniseen tai muuhun turvallisuuteen liittyvään ohjausjärjestelmään ja muihin riskin alentamiseen liittyviin toimenpiteisiin. Toiminnallisen turvalisuuden tulee olla suunnitelmallista toimintaa.

TurKu-hankkeessa kehitetyt työkalut ja menetelmät varmistavat, että toimitettavat laitteet ja sovellukset täyttävät kaikki asiaankuuluvat turvallisuusvaatimukset.

Asiakas vastaa muutosten päivittämisestä malliin

Aluksi tunnistetaan turvallisuuteen liittyvät elektroniset kontrollijärjestelmät. Koko toiminnan tulee tapahtua toiminnallisen turvallisuuden prosessin (FS-prosessi) mukaisesti. Mukana olevan henkilöstön pätevyydestä on huolehdittava ja projektin vastuuhenkilöt tulee nimetä.

Muutostilanteessa on huomioitava, että toiminta on laatujärjestelmän ja FS-prosessin mukaista. Luovutuksen jälkeen muutosten hallinta on asiakkaan vastuulla. Lisäksi on huolehdittava teknisten asiakirjojen arkistoimisesta mallin edellyttämällä tavalla.

Koneenrakentajan on toimittava standardien määrittelemien FS-vaatimusten mukaisesti. Vasta FS-sovellusten toteuttaminen takaa, että koneenohjaus täyttää standardien asettamat vaatimukset. Lisäksi tarvitaan turvaluokitellut laitteet.

TurKu-prosessimallin käytöstä huolimatta soveltajalta edellytetään pätevyyttä. Riittävät tiedot toiminnallisesta turvallisuudesta ovat välttämättömiä turvaluokiteltujen sovellutusten toteuttamiseksi.

Mallin käyttö tapahtuu täysin soveltajan vastuulla, eikä ABB Oy ota mitään vastuuta TurKu-prosessimallin käytöstä. Standardeissa tapahtuvan kehityksen ja mahdollisesti lainsäädännössä tapahtuvien muutosten vuoksi soveltajan on tarvittaessa korjattava myös prosessimallia.

 

Toimittaja
Camilla Reinboth

Turvakulttuuri (TurKu)

Toiminnallisen turvallisuuden sovellusprosessimalli. Paperikoneen linjakäyttö. Turvakulttuuri (TurKu) hankkeen loppuraportti. 3BFA01034130 REV A FI. 2010.
109272Loppuraportti.pdf (363.1 kt)

Hanketiedot

 • HakijaABB Oy
 • ToteuttajaVTT Asiantuntijapalvelut
 • Lisätietoja
 • Heikki Joensuu
  heikki.joensuu@fi.abb.com
  010 222 3833
 • Toteutusaika
 • 1.5.2009 - 30.12.2010
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 30.12.2010
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 1.6.2009
  35 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 70 000 euroa
 • Tulokset valmistuneet 10.1.2011

Aiheluokitus

 • 1. Työpaikkaratkaisujen vaikutukset
 • -1.1. tuotteiden, tuotannon ja työvälineiden kehittäminen
  -1.2. organisaation ja työtehtävien kehittäminen
 • 2. Työyhteisöjen riskienhallinta
 • -2.1. riskienhallintamenetelmien kehittäminen
  -2.2. turvallisuuskulttuurin ja koulutuksen kehittäminen
 • 6. Työyhteisöjen tuottavuus
 • -6.2. turvallisuuden yhteys tuottavuuteen
 • sovellukset , tyhjennysvälit , turvatyö , HAASTAVA-kehittämishanke , jäähdytetty ilmasuihku , turvakulttuuri , sovellusprosessit