109458 Kehittämisavustus

Työn kautta rakennettava psykososiaalisten kuormitustekijöiden arviointityökalu esimiehelle ja työntekijälle

Työn kautta rakennettava psykososiaalisten kuormitustekijöiden arviointityökalu esimiehelle ja työntekijälle

18.12.2009

Työpaikoilla tapahtuu muutoksia yhä nopeammassa tahdissa. Esimiesten tulisi pystyä nopeasti reagoimaan työn aiheuttaman kuormituksen muutoksiin . Tällä hetkellä monet käytettävissä olevista työntekijöiden tai työyhteisön psykososiaalisen kuormittavuuden arviointimenetelmistä edellyttävät erityisasiantuntijoiden käyttöä ja sisältävät tietosuojalain alaisuuteen liittyviä tietoja, jolloin tietojen hyödyntäminen on hankalaa työnantajan näkökulmasta katsottuna. Tavoitteena on luoda työpaikan omaan käyttöön työkalu, jolla voidaan käsitellä kuormitustekijöitä työn kautta nopeasti ja toimenpiteitä helposti kohdentaen. Työkalun tulisi toimia esimiestyön apuvälineenä ja työntekijälle ns. oman tilansa selvityksen arviointivälineenä, jonka avulla voisi kertoa esimiehelle työn kuormitustekijöistä ja siitä, miten kuormitusta voitaisiin poistaa tai vähentää. Tällöin väline kehittäisi myös työntekijöiden työyhteisötaitoja. Työkalu ohjaa myös työn kuormittavuutta vähentävien toimenpiteiden suunnitteluun ja seurantaan. Hanke perustuu Työterveyslaitoksella tehtyyn tutkimukseen työn psykososiaalisista kuormitustekijöistä. Työterveyslaitos toimii hankkeen asiantuntijana. Hanke valmistuu syksyllä 2010.

Hankkeen vastuuhenkilö
Jaana Aho

Nollakuormitus ei toimi työssä

21.1.2011

Työn tekeminen aiheuttaa aina kuormitusta. Nollakuormitus ei ole mahdollista. PATE on uusi työkalu, jolla sekä työnantaja että työntekijä voivat mitata kuormaansa.
 
Työkuormituksen arviointi ja hallinta liiallisen työkuormituksen välttämiseksi on Työturvallisuuslaissa määritelty työnantajan vastuulle. Työterveyslaitoksella tehty ja Työsuojelurahaston tukema PATE on kehitetty Metso Paper Inc:n kanssa yhteistyössä.
 
PATE(Psykososiaalisten kuormitustekijöiden ArviointiTyökalu) kehitettiin esimiestyön apuvälineeksi. Se auttaa arvioimaan työtilanteita ja tunnistamaan työn psykososiaalisia kuormitustekijöitä. PATE tarjoaa välineen, jolla puhua niistä ja vaikuttaa niiden vähentämiseen.
 
Esimiestyön apuväline
 
Epävarmuudessa eläminen on kuormittavaa. Kun ei ole oikeata tietoa, turvaudutaan huhuihin, jotka ovat yleensä todellisuutta pahempia. Esimiehen tehtävä on ”ampua alas” kaikki kuulemansa huhut.
 
PATE sisältää Arvioi työkuormaasi-lomakkeen ja esimiehen käyttöön tarkoitetun opaskirjan. Se sisältää käyttöohjeet työkalun käyttöön ja lisätietoa työn psykososiaalisista kuormitustekijöistä yleensä. Lisäksi on kysymyksiä kaikista niistä teemoista, jotka ovat mukana Arvioi työkuormaasi-lomakkeessa.
 
PATE lähestyy työn henkistä kuormitusta työn ominaisuuksien kautta. Niihin kuuluvat kaikki työn tekemiseen vaikuttavat asiat, kuten itse työprosessi, työn organisointi ja kuuluminen työyhteisöön. PATE:lla  ei arvioida työtä tekevien henkilöiden ominaisuuksia tai kuormitusoireita.
 
Tukea johtamiseen ja kehityskeskusteluihin
 
Palautteen vastaanottaminen omasta johtamisesta on esimiehelle haastavaa, mutta tärkeätä kehittymisen ja työryhmän toimivuuden kannalta. PATE:a voi käyttää kehityskeskustelujen osana.
 
Sopiva kuormitus on ihmiselle hyväksi. Tilapäinen kiirekään ei haittaa. Mitä kiireisempi työ, sitä tärkeämpää on huolehti riittävästä tauotuksesta. Ruoka- ja kahvitauko täytyy pitää joka päivä. Paras esimerkki on esimies.
 
PATE:n lisäksi tietoa työyhteisön psykososiaalisesta hyvinvoinnista voi lukea yksikön sairauspoissaoloista ja toteutuneista työtunneista. Käytännössä työnkuormitusta vähennetään pienin askelin.

Toimittaja
Sinikka Luhtasaari

Hanketiedot

 • HakijaMetso Paper Inc.
 • ToteuttajaTyöterveyslaitos
 • Lisätietoja
 • Jaana Aho
  050 317 1494
  jaana.aho@metso.com
  020 482 7509
 • Toteutusaika
 • 1.2.2010 - 15.3.2010
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 30.11.2010
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 18.12.2009
  15 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 30 000 euroa
 • Tulokset valmistuneet 27.12.2010

Aiheluokitus