110264 Stipendi

The 8th IOHA Conference, 28.9.-2.10.2010, Italia

The 8th IOHA Conference, 28.9.-2.10.2010, Italia

8.6.2010

Pöly on merkittava riskitekijä rakennustyöntekijöiden terveydelle ja yleiselle hyvinvoinnille. Kehittynyt pölynhallinta- ja suojausteknologia on vähentänyt rakennuspölylle altistumista, mutta edelleen pölyaltistuminen rakennustyömailla on merkittävä terveysriski työntekijöille varsinkin, kun pölynhallintaan tai suojautumiseen ei kiinnitetä riittävästi huomiota. IOHA-2010 konferenssissa esiteltävän tutkimushankkeen tavoitteena oli ensinnäkin kartoittaa kyselytutkimuksen ja mittausten avulla uudisrakennustyömailla esiintyvat merkittavimmät pölyaltistusta aiheuttavat työvaiheet. Toisena tavoitteena oli tutkia uusia ja olemassa olevia menettelytapoja, joiden avulla uudisrakentamisessa voidaan vähentaa rakennustyöntekijöiden pölyaltistumista ja samalla vähentää valmiin rakennuksen pölyisyytta. Tavoitteena oli myos laatia uudisrakennustyömaille pölynhallintaohje, jota noudattamalla pystytaan vähentämään rakennustyöntekijoille ja rakennuksen loppukäyttajille pölystä aiheutuvia ongelmia. Konferenssimatkan tavoitteena on esitellä vuonna 2009 päättyneen TSR:n rahoittaman tutkimushankkeen (Rakennuspölylle altistumisen vähentäminen uudisrakentamisessa - hanke 107051) tuloksia kahdessa abstraktissa. Samalla pääsen tutustumaan uusiin tutkimustuloksiin sekä tutkijoihin, jota pidän erityisen tärkeänä asiana. Tuoreita tutkimustuloksia ja syntyneitä kontakteja tullaan hyödyntämään omassa tutkimustyössä ja erityisesti konferenssista tulen hyötymään jatkohankkeissa, joissa tutkitaan rakennustyömailla tapahtuvaa altistumista ja sen vähentämistä. Hyväksytyt kaksi konferenssi abstraktia käsittelevät rakennuspölyille altistumista eri työvaiheissa ja pölynhallintamenetelmien käytön vaikutusta pölyaltistumiseen. Konferenssi järjestetään Roomassa, Italiassa 28.9-2.10.2010. Konferenssissa pyrin osallistumaan mahdollisuuksien ja aikataulujen mukaan seuraavia aiheita käsitteleviin sessioihin rakennusteollisuus, kuidut, sisäilman laatu, orgaaninen pöly, henkilökohtaiset suojaimet, kvartsipöly, pintanäytteenotto, ultrapienet hiukkaset ja puupöly.

Hankkeen vastuuhenkilö
Vesa Asikainen

Työhygieniaa käsiteltiin monipuolisesti konferenssissa Italiassa

17.2.2011

Tutkija Vesa Asikainen osallistui kansainvälisen työhygienian järjestön IOHA:n (International Occupational Hygiene Association) konferenssiin 28.9.–2.10.20120 Roomassa, Italiassa. Konferenssissa käsiteltiin viimeisimpiä työhygieniaan ja työterveyteen liittyviä tutkimustuloksia. Työsuojelurahasto tuki konferenssiosallistumista.

Asikainen esitteli kahdessa abstraktissa vuonna 2009 päättyneen Työsuojelurahaston rahoittaman Rakennuspölylle altistumisen vähentäminen uudisrakentamisessa -tutkimushankkeen tuloksia (107051).

Tutkimushankkeessa Asikainen kartoitti kyselytutkimuksen ja mittausten avulla uudisrakennustyömailla esiintyvät merkittävimmät pölyaltistusta aiheuttavat työvaiheet. Lisäksi hän tutki menettelytapoja, joiden avulla uudisrakentamisessa voi vähentää rakennustyöntekijöiden pölyaltistusta ja samalla valmiin rakennuksen pölyisyyttä.

Konferenssissa esitettiin useita Asikaisen tutkimusta sivuavia esityksiä ja tuloksia, jotka käsittelivät esimerkiksi eri epäpuhtauksien mittausmenetelmiä, altistumista ja terveysvaikutuksia.

Asikainen osallistui sessioihin, joissa käsiteltiin muun muassa rakennusteollisuutta, mineraalikuituja, sisäilman laatua, orgaanista pölyä, henkilökohtaisia suojaimia, kvartsipölyä, pintanäytteen ottoa, ultrapieniä hiukkasia ja puupölyä.

Mielenkiintoisia esityksiä olivat myös työhygieeniset riskit EU:ssa, työterveys pienillä työpaikoilla, ympäristön muutos ja työterveys, työturvallisuuden ja -terveyden kansalliset strategiat ja järjestelmät sekä kansainväliset standardit työhygieniassa.

Asikainen sai konferenssissa kattavan kuvan työhygieniaan liittyvästä tutkimuksesta. Lisäksi hän loi konferenssissa uusia kontakteja eri maiden tutkijoihin.

Toimittaja
Liisa Strann

Hanketiedot

 • HakijaAsikainen Vesa
 • ToteuttajaAsikainen Vesa
 • Lisätietoja
 • Vesa Asikainen
  vesa.asikainen@uef.fi
 • Toteutusaika
 • 15.8.2010 - 31.10.2010
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 31.10.2010
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 24.5.2010
  600 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 1 740 euroa
 • Tulokset valmistuneet 21.1.2011