110297 Kehittämisavustus

Kaukolämpöyrityksen turvallisuusjohtamista tukeva malli Kaukolämpöekstra -portaalissa

Kaukolämpöyrityksen turvallisuusjohtamista tukeva malli Kaukolämpöekstra -portaalissa

4.7.2010

Kaukolämpöekstra on Adato Energia Oy:n tarjoama kaukolämpöalan laaja tietoportaali. Kaukolämpöekstra sisältää ajankohtaisen kaukolämpöalaa koskevan tiedon, ohjeistoja, asiakirjamalleja ja työkaluja laaja-alaisesti yhdessä paikassa. Kaukolämpöekstran ovat tilanneet yhteensä 50 suomalaista kaukolämpöalan yritystä, joiden lämmönmyynti vastaa kaikkiaan 88% koko Suomen kaukolämmön myynnistä.

Hankkeen tavoitteena on parantaa kaukolämpöyritysten turvallisuusjohtamisen tasoa. Tarkoituksena on auttaa kaukolämpöyrityksiä rakentamaan itselleen turvallisuusjohtamisen järjestelmä, joka puolestaan edesauttaa alan ohjeiden ja Kaukolämpöekstrassa jo olevien sekä sinne hankkeen aikana kehitettävien työkalujen, ohjeiden ja oppaiden hyödyntämistä. Hankkeen tavoitteena on myös alentaa kynnystä standardin OHSAS 18001 mukaisen turvallisuusjohtamisen järjestelmän käyttöönottamiseen niin, että tarvittava malli ja työkalut löytyy samasta paikasta kuin muukin alan ohjeisto. Lisäksi tavoitteena on vuorovaikutuksen lisääminen yritysten kesken koskien työturvallisuutta ja turvallisuusjohtamista.

Valikoituja Kaukolämpöekstran käyttäjäyrityksiä haastatellaan hankkeen alussa. Lisäksi hankkeen puolivälissä järjestetään workshop -tilaisuus kaikille käyttäjille.

Tulokset ovat käytettävissä 30.4.2011 mennessä ja ne julkaistaan Kaukolämpöekstrassa www.kaukolampoekstra.fi.

Hankkeen vastuuhenkilö
Juha Rakkolainen

Kaukolämpöfirmoille tuoretta työturvallisuustietoa

18.5.2011

Kaukolämpöyritysten internetsivuston työturvallisuusosio on päivitetty. Nyt Kaukolämpöekstra-sivuston ohjeisto mahdollistaa yrityksille hyvien käytäntöjen jakamisen. Kehittämishankkeessa laadittiin aineistoa ja mallidokumentteja, joilla yritykset voivat kehittää turvallisuusjohtamistaan. Työn toteutti Tampereen teknillisen yliopiston turvallisuuden johtamisen ja suunnittelun yksikkö. Työsuojelurahasto rahoitti hanketta.

Kaukolämpöekstra on Adato Energia Oy:n kehittämä internetsivusto kaukolämpöyrityksille. Adato on Energiateollisuus ry:n (ET) tytäryhtiö, joka tarjoaa kaupalliset palvelut ET:n jäsenyrityksille. Kaukolämpöekstra sisältää ajankohtaisen kaukolämpöalan tiedon, ohjeistoja, asiakirjamalleja ja työkaluja yhdessä paikassa. Ekstran ovat tilanneet 50 suomalaista kaukolämpöyritystä. Niiden lämmönmyynti vastaa 88 prosenttia Suomen kaukolämmön myynnistä.

Turvallisuusjohtamisen järjestelmä välineenä

Hanke pyrkii parantamaan kaukolämpöyritysten turvallisuusjohtamista. Tarkoitus on auttaa kaukolämpöyrityksiä rakentamaan turvallisuusjohtamisen järjestelmä, joka puolestaan edesauttaa Kaukolämpöekstran aineiston hyödyntämistä.

Lisäksi tavoite on alentaa kynnystä ottaa käyttöön OHSAS 18001 -standardin turvallisuusjohtamisjärjestelmä. Tähänkin löytyvät tarvittavat työkalut nyt samasta paikasta kuin muu alan ohjeisto. Tavoiteltavaa on myös vuorovaikutuksen lisääminen yritysten kesken työturvallisuus- ja turvallisuusjohtamisasioissa.

Sovellukset yritysten tarpeiden mukaisesti

Hankkeen alussa haastateltiin joukko Kaukolämpöekstran käyttäjäyritysten edustajia. Hankkeen puolivälissä järjestettiin työpaja kaikille käyttäjille. Hanketta valvoi taustaryhmä kaukolämpöyritysten edustajista.

Kaukolämpöekstran tilaajayritysten koko, tarpeet ja turvallisuusjohtamisen taso vaihtelevat. Pienillä ja isoilla yrityksillä on luonnollisesti erilaiset tarpeet ja voimavarat. Kaikki yritykset kuitenkin pyrkivät parantamaan turvallisuusjohtamista ja luomaan prosessit, jotka mahdollistavat laadukkaan toiminnan.

Hankkeessa laadittiin materiaalia ja mallidokumentteja, joiden perusteella yritykset voivat omien lähtökohtiensa ja tarpeidensa mukaan rakentaa tai kehittää turvallisuusjohtamista.

Ohjeistot perehdytyksestä päivittämiseen

Ohjeisto sisältää seuraavat kokonaisuudet: turvallisuusjohtaminen; työntekijöiden perehdyttäminen, työnopastus ja kouluttaminen; riskienhallinta; työturvallisuuden mittaaminen; turvallisuuspoikkeamien raportointi ja tutkinta; turvallisuuskoordinaattori; uhka- ja työväkivaltatilanteet; ensiapuvalmius; turvallisuuskulttuuri; työntekijöiden palkitseminen turvallisesta toiminnasta; työtapaturmien aiheuttamat kustannukset; kaukolämpöalan työsuojeluoppaiden päivitystarpeen selvittäminen ja päivitysten huomioiminen uudessa ohjeistossa

Hankkeessa tuotettu materiaali löytyy kokonaisuudessaan Kaukolämpöekstrasta, jossa se on palvelun tilanneiden yritysten käytettävissä.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Kaukolämpöyrityksen turvallisuusjohtamista tukeva malli Kaukolämpöekstra -portaalissa

Rakkolainen Juha. Kaukolämpöyrityksen turvallisuusjohtamista tukeva malli Kaukolämpöekstra –portaalissa. Loppuraportti. Adato Energia Oy. 26.4.2011.
110297Loppuraportti.pdf (208.9 kt)

www.kaukolampoekstra.fi

Hanketiedot

 • HakijaAdato Energia Oy
 • ToteuttajaTampereen teknillinen yliopisto, turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu
 • Lisätietoja
 • Juha Rakkolainen
  09 5305 2700
  juha.rakkolainen@energia.fi
  09 5305 2800
 • Toteutusaika
 • 1.7.2010 - 30.4.2011
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 30.4.2011
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 21.6.2010
  25 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 50 000 euroa
 • Tulokset valmistuneet 12.5.2011

Aiheluokitus

 • 2. Työyhteisöjen riskienhallinta
 • -2.3. turvallisuusjohtamisen kehittäminen
 • 3. Työyhteisöjen toimivuus
 • -3.2. johtamisen ja vuorovaikutuksen kehittäminen
  -3.5. jatkuvan seurannan menetelmien kehittäminen
 • 7. Työsuojelu ja työterveyshuolto
 • -7.1. työsuojelun ja sen toimintaedellytysten kehittäminen
 • turvallisuuspoikkeama , turvallisuusjohtaminen , safety management , työturvallisuusaineisto , perehdyttäminen , kaukolämpö