110299 Kehittämisavustus

Ketterä Auran Tehdas

Ketterä Auran Tehdas

13.9.2010

Reka Kumi Oy on teollisiin kumi-tuotteisiin erikoistunut alihankintayritys. Tuotantotoimintaa on Aurassa ja tytäryrityksen kautta Puolassa. Asiakkainamme ovat johtavat kuorma-autoja, maanrakennuskoneita, maatalous- ja metsäkoneita valmistavat yritykset sekä konepajat.

Kilpailun kansainvälistyminen ja asiakaskunnan vaatimukset kustannuspaineineen kiristävät teollisuuden mahdollisuuksia työllistää suomalaista osaavaa työvoimaa. Reka Kumi Oy:n Auran tehdas on jatkossa erityisten haasteellisten tehtävien edessä, missä yhtenä suurimpana asiana on varmistaa työpaikkojen säilyminen tulevaisuuteen. Tämän onnistuminen edellyttää uudenlaista ajattelua ja aikaansaavan ketteriä toimintatapoja tehtaalla.

Tässä kehityshankkeessa teemme asioita toisin kuin on totuttu. Kokeilemme, suunnittelemme ja toteutamme muutokset lyhyessä ajassa ja viemme ne käytännön toimintatavoiksi. Sovellamme lean-ajattelua ja yhdistämme sen uusiin ketteriin toimintatapoihin ja työmenetelmiin. Keskeistä on aikaansaamisen tehostaminen vähemmällä työmäärällä ja välillisellä työllä/ kuluilla.

Työyhteisön muutoskyvyn kasvattaminen on keskiössä. Ajattelu- ja toimintatapojen muutosta tuemme konkreeteilla muutoksilla, jossa myös fyysinen ympäristö muuttuu toimivammaksi. Ongelmanratkaisukyvyn lisääminen vaatii rohkeutta, uskallusta kokeilla ja oppia omasta tekemisestä.

Tuloksia alkaa näkyä heti hankkeen edetessä ja hankkeen loputtua meillä on ketterästi toimiva organisaatio Auran tehtaallamme.

Hankkeen vastuuhenkilö
Martti Aromaa

Toimintakulttuurin muutostyö paransi tuottavuutta viidenneksellä

16.1.2012

Vanhan tehdaskulttuurin murtaminen paransi tuottavuutta ja yhteistyötä, kun Reka Kumi Oy käynnisti muutostyön toimitusjohtaja Martti Aromaan johdolla. Asiantuntijana kehittämistyössä toimi psykologi Soile Aho Psykologipalvelu Fokka Oy:stä. Työsuojelurahasto osallistui kehitysprojektin rahoittamiseen.
 
Toimintaympäristön raju muutos haastoi Reka Kumi Oy:n johdon ja päätös tehtaan toimintakulttuurin muuttamisesta syntyi. Tavoitteena oli kehittää ketterä, aikaansaamista edistävä, yksinkertainen ja toistettava toimintamalli tuotteiden ja palvelun tekemiselle.
 
Henkilöstöltä toivottiin yrittäjämäistä ja kekseliästä otetta työhön. Yrityksessä tarvittiin konkreettisia muutoksia ja ajattelun jumppaamista.
 
Kehitystyön tuloksena tuottavuus parani 20 prosentilla. Yhteistyö lisääntyi ja nyt asioita mietitään ja tehdään porukalla. Myös asenne muutoksia kohtaan on kehittynyt ja muutokset nähdään välttämättömyytenä ja uusia asioita uskalletaan kokeilla.
 
Uusia tuulia johtamiseen
 
Työkulttuurin muuttamiseen tarvitaan johdon aktiivista ja vahvaa otetta. Reka Kumi Oy:ssä johtamisesta on tullut aiempaa vuorovaikutteisempaa.
 
Kehitysprojektin aikana rakennettiin uusi johtamismalli, joka vahvisti lähityönjohdon määrää ja roolia. Uudet prosessivastaavat ovat kehitystyön aktiivisia ohjaajia tuotannossa.
 
Henkilöstön monitaitoisuuden kasvattaminen on keskeinen menestystekijä, jotta asiakkaiden nopeisiin tilauksiin ja toiveisiin kyetään vastaamaan. Uusien prosessivastaavien keskinäinen yhteistyö on merkityksellistä, jotta henkilöstön osaamista voidaan jatkuvasti parantaa. Yhteistyöllä on ratkaiseva rooli myös kannattavuudelle, joten raja-aidat osastojen sisällä ja niiden välillä oli saatava murrettua.
 
Neuvotteluhuoneita tarvittiin lisää, koska työmuotona käytetään vanhaa mallia enemmän pienryhmätyötä ja ketteriä, nopeita palavereja. Erilaisissa työryhmissä on saatu ihmisten kykyjä ja taitoja aiempaa laajemmin käyttöön.
 
Työturvallisuus ja jaksaminen paranivat tiloja tiivistämällä
 
Työturvallisuuteen ja työssä jaksamiseen on paneuduttu yksinkertaistamalla työtä. Esimerkiksi pakkausmateriaalit on sijoitettu niin, että välisijoituspaikat saatiin tehdasalueella laskemaan 23:sta viiteen. Työn mielekkyyden lisääminen ja turhan välillisen työn minimointi ovat parantaneet työssä jaksamista.
 
Tehdastiloja muutettiin, tilankäyttöä tiivistettiin ja tiloja vuokrattiin toimintapartnereille. Suuressa roolissa olivat työpisteiden muutokset, joiden suunnittelussa ja ideoinnissa työntekijät olivat aktiivisesti mukana. Tehdasneliöt supistuivat hankkeen aikana 1000 neliöllä. Toimihenkilöiden työtiloja keskitettiin ja näin toimihenkilöt saatiin lähemmäksi toisiaan.
 
Yleinen siisteys ja järjestys kohenivat. Nyt koneen käyttäjät osallistuvat koneiden siistinä pitämiseen ja tätä on tarkoitus tehdä osana työtä, ei erillisenä siivoamisena.
 
Alkuun konkreettisia muutoksia
 
Aluksi henkilökunta sai tietoa kumialan toimintaympäristön haasteista ja kehitystyön tavoitteista. Henkilöstön jäsenistä koostuva pieni ydinryhmä alkoi suunnitella etenemistä. Alkuun asetettiin yksinkertaisia ja selkeitä tavoitteita. Tavoitteena oli saada pieniä konkreettisia muutoksia, jotta kaikki huomaavat, että asioita tapahtuu ja niihin voi vaikuttaa.
 
Sisääntulon viheralueet ja istutukset uusittiin, tuloaula maalattiin ja henkilöstön ruokala ehostettiin. Vanhat jääkaapit ja kahvinkeittimet raivattiin tehdasalueelta pois. Porukalla siivottiin ja heitettiin turhaa tavaraa roskalavoille. Kehitystyö eteni samanaikaisesti monella alueella.
 
Henkilöstö istui pohtimassa asioita eri ryhmissä. Projektimuotoisen kehittämisen riskinä on, ettei kehitystyö kiinnity työn arkeen, vaan se koetaan tilapäisenä intona, joka menee ohi, kunhan hanke lopulta päättyy. Reka Kumi Oy:ssä valtaosa henkilöstöstä oli mukana ja muutosta tapahtui työn arjessa.
 
Ajattelun ja organisaatiokulttuurin muuttaminen koettiin ratkaisevaksi tekijäksi, kun tavoitteena oli pitkän aikavälin menestyminen. Kehittämistyöhön haluttiin panostaa, vaikka muutoksen eteneminen tuntui välillä tuskaisen hitaalta.
 
Reka Kumi Oy on teollisiin kumituotteisiin erikoistunut alihankintayritys. Toimintaa on Auran lisäksi Puolassa. Markkina-alueena on lähes koko Euroopan unionin alue. 

Toimittaja
Camilla Reinboth

Ketterä Auran Tehdas

Ketterä Auran tehdas. Loppuraportti. 9.12.2011.

110299-loppuraportti.pdf (95.6 kt)

Hanketiedot

 • HakijaReka Kumi Oy
 • ToteuttajaPsykologipalvelu Fokka Oy
 • Lisätietoja
 • Martti Aromaa
  (02) 486 420
  martti.aromaa@rekarubber.com
  (02) 486 0822
 • Toteutusaika
 • 30.8.2010 - 31.12.2011
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 31.12.2011
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 31.8.2010
  34 750 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 69 500 euroa
 • Tulokset valmistuneet 30.12.2011

Aiheluokitus

 • 1. Työpaikkaratkaisujen vaikutukset
 • -1.1. tuotteiden, tuotannon ja työvälineiden kehittäminen
  -1.2. organisaation ja työtehtävien kehittäminen
  -1.3. työympäristön kehittäminen
  -1.4. hyvien suunnittelukäytäntöjen kehittäminen
 • 3. Työyhteisöjen toimivuus
 • -3.2. johtamisen ja vuorovaikutuksen kehittäminen
  -3.3. uusien kompetenssien ja oppimisen kehittäminen
  -3.7. työyhteisön muutosten hallinta ja sen kehittäminen
 • ketterä , ongelmanratkaisu , problem solving , lean , työpaikan muutosprosessit , kustannustehokkuus