110416 Stipendi

Rakennusliiton ja Palvelualojen ammattiliiton maahanmuuttostrategiat -väitöskirja

Rakennusliiton ja Palvelualojen ammattiliiton maahanmuuttostrategiat -väitöskirja

24.11.2010

Artikkeliväitöskirjani tuottaa uutta tietoa Rakennusliiton ja Palvelualojen ammattiliiton (PAM) maahanmuuttostrategioista. Väitöskirjan artikkeleista on tähän mennessä julkaistu kaksi (Alho 2008; Alho 2010).

Strategioilla viitataan tässä tutkimuksessa ammattiliittojen vakiintuneisiin toimintatapoihin. Ammattiliittojen maahanmuuttostrategioiden analysointi lisää ymmärrystä suomalaisille työmarkkinoille muotoutumassa olevan työperäisen maahanmuuton dynamiikasta. Tutkimuksessa valotetaan myös maahanmuuttajien ja Suomessa tilapäisesti työskentelevien ulkomaalaisten työntekijöiden kokemuksia suomalaisista ammattiliitoista.

Tähän mennessä tutkimuksessani on ilmennyt, että ulkomaalaistaustaiset työntekijät työskentelevät useasti kantaväestöä heikommin työehdoin. Tämä ei ole ongelma ainoastaan yksittäisille työntekijöille, vaan myös laajempi työmarkkinoita koskeva yhteiskunnallinen ongelma. Rakennusliitolla ja PAMilla on osittain eriävät näkökannat edellä mainittuihin kysymyksiin, mikä heijastuu liittojen strategisissa valinnoissa.

Tutkimus osoittaa myös, että maahanmuuttajien tavoittaminen vaatii ammattiliitoilta uudenlaista osaamista. Tämä johtuu muun muassa siitä, että maahanmuuttajat tulevat useimmiten maista, joissa ammattiliittojen rooli on hyvin erilainen kuin Suomessa. Ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden suhde ammattiliittoihin on pääasiassa löyhä, vaikka on ilmeistä, että nämä työntekijät hyötyisivät järjestäytyneestä edunvalvonnasta.

Hankkeen vastuuhenkilö
Rolle Alho

Onko ammattiliitoilla maahanmuuttajaosaamista?

9.2.2012

Rolle Alhon tuleva artikkeliväitöskirja tuottaa uutta tietoa Rakennusliiton ja Palvelualojen ammattiliiton (PAM) maahanmuuttostrategioista. Alho valottaa myös maahanmuuttajien ja Suomessa tilapäisesti työskentelevien ulkomaalaisten työntekijöiden kokemuksia suomalaisista ammattiliitoista. Työsuojelurahaston stipendiaikanaan Alho kirjoitti täysipäiväisesti ja lähetti tuloksen eli kolmannen artikkelin julkaistavaksi tiedelehteen.

Strategioilla Alho viittaa ammattiliittojen vakiintuneisiin toimintatapoihin. Ammattiliittojen maahanmuuttostrategioiden analysointi lisää ymmärrystä työperäisen maahanmuuton dynamiikasta, kun työperäinen maahanmuutto on muotoutumassa suomalaisille työmarkkinoille.

Molempien tutkittujen liittojen aloilla ulkomaalaistaustaisia on ainakin 20 000 ihmistä. Liittoihin heistä kuuluu vain runsas neljännes, kantaväestöstä noin 70 prosenttia. Rakennuksilla käydään usein keikkatöissä Venäjältä, Virosta ja Puolasta. Tätä vastoin siivoojat ja muut palvelualan maahanmuuttajataustaiset työntekijät asuvat yleensä pysyvästi Suomessa.

Ammattiliitot erimielisiä vieraiden työläisten työehdoista

Alhon väitöskirjan artikkeleista on toistaiseksi julkaistu kaksi, vuosina 2008 ja 2010. Niihin Alho on kirjannut, kuinka ulkomaalaistaustaiset työntekijät työskentelevät usein kantaväestöä heikommin työehdoin. Tämä on ongelma työntekijöille, mutta myös laajemmin työmarkkinoille ja yhteiskunnalle.

Rakennusliitolla ja PAMilla on osittain eri näkökannat edellä mainittuihin kysymyksiin, mikä heijastuu liittojen strategisissa valinnoissa.
 
Rakennusliitto näkee maahanmuutossa kosolti ongelmia ja toimii aktiivisesti muun muassa tekemällä saartoja. PAM taas uskoo koulutukseen ja tiedotukseen.

Rakennusliitossa on maahanmuuttajille oma ammattiosasto, PAMissa maahanmuuttajat ja kantaväestö sopivat samoihin osastoihin.

Liitot eivät helposti tavoita maahanmuuttajia

Rolle Alho osoittaa myös, että maahanmuuttajien tavoittaminen vaatii ammattiliitoilta uudenlaista osaamista. Tämä johtuu muun muassa siitä, että maahanmuuttajat tulevat useimmiten maista, joissa ammattiliittojen rooli on hyvin erilainen kuin Suomessa.

Ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden suhde ammattiliittoihin on yleensä löyhä, vaikka ilmeisesti he hyötyisivät järjestäytyneestä edunvalvonnasta.

Alho näkee ammattiliitoissa protektionismia eli kansallisten työmarkkinoiden puolustamista. Liitot näet vastustavat työperäisen maahanmuuton höllentämistä. Perusteina ovat se, että maahanmuuttajien työehdot eivät ole kunnossa ja Suomi kärsii työttömyydestä.

Ahkerasti esiintymisiä

Väitöskirjan työstämisen lisäksi Alho on stipendiaikana esitellyt työtään tutkijakoulussaan ja Turun yliopiston sosiaalitieteiden laitoksella. Lisäksi hän on esitellyt tutkimustaan Palvelualojen ammattiliitossa, Svenska social- och kommunalhögskolanin sosiaalipolitiikan opiskelijoille sekä Kalevi-Sorsa säätiön ja Kulttuurikeskus Caisan tapahtumassa.

Lisäksi Alho on haastatellut Tallinnassa Rakennusliiton Tallinnan toimipisteen edustajaa.

Syksyllä 2011 Alhon ohjelmassa olivat esitykset IMISCOE-(maahanmuuttoaiheinen) konferenssissa Varsovan yliopistossa, Sosiaalipolitiikan päivillä Turussa, Työelämäntutkimuspäivillä Tampereella ja Siirtolaisinstituutissa Turussa.

Seuraavaksi Alho aikoo kirjoittaa artikkeliväitöskirjansa neljännen artikkelin ja väitöskirjan yhteenveto-osion.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Rakennusliiton ja Palvelualojen ammattiliiton maahanmuuttostrategiat -väitöskirja

Telma-lehti 1/2011
Maahanmuutto haaste myös ay-liikkeelle , s. 60-61

Rolle Alho. 2012. Rakennusliiton ja Palvelualojen ammattiliiton maahanmuutto- ja maahanmuuttajastrategiat. Työelämän tutkimus 10 (1), 38-54.
http://pro.tsv.fi/tetu/tt/ttindex.htm

Katso myös loppuunsaattamisstipendi 114039 Ammattiyhdistysliike maahanmuuton ristipaineessa -väitöskirjatyö
 

Hanketiedot

 • HakijaAlho Rolle
 • ToteuttajaAlho Rolle
 • Lisätietoja
 • Rolle Alho
  rolle.alho@helsinki.fi
 • Toteutusaika
 • 1.1.2011 - 31.8.2011
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 31.8.2011
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 8.11.2010
  18 300 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 18 300 euroa
 • Tulokset valmistuneet 11.1.2012

Aiheluokitus