111214 Tiedotus ja koulutus

Kunta-alan strategisen hyvinvoinnin ohjelman tiedotushanke

Kunta-alan strategisen hyvinvoinnin ohjelman tiedotushanke

15.9.2011

Kunta-alan strategisen hyvinvoinnin kehittämisohjelmassa tehtiin hyvinvoinnin johtamisen auditointi ja johtamisen mallintaminen neljässä kaupungissa, joista Helsingissä kolmessa virastossa. Muut kaupungit olivat Hyvinkää, Kemijärvi ja Kotka. Kehittämisohjelman tavoitteena oli luoda kunta-alalle selkeä strategisen hyvinvoinnin viitekehys, jossa hyvinvointia johdetaan kunnan strategisia tavoitteita tukien. Viitekehys kattaa hyvinvointityön kohdentamisen kuntien eri toimialat huomioon ottaen, kaupunkikohtaiset seurannan mittarit sekä johdon, esimiesten ja asiantuntijoiden välisen yhteistyön määrittämisen.

Julkaisun tavoitteena on kuvata auditoinnin ja hyvinvoinnin johtamisen viitekehyksen rakentamisen tulokset sekä henkilöstöjohdon, asiantuntijoiden ja esimiesten näkemykset tuloksista. Julkaisussa haastateltavat esittävät omat tulkinnat sekä kaupunkikohtaiset jatkotoimenpiteet. Julkaisun avulla pyritään vahvistamaan työhyvinvoinnin strategista johtamista kunta-alalla. Julkaisu valmistuu lokakuun 2011 loppuun mennessä Kuntatyönantajien kustantamana.

Hankkeen vastuuhenkilö
Ossi Aura

Kunta-alan työhyvinvoinnin johtamisesta opas

20.2.2012


Kunta-alan strategisen työhyvinvoinnin kehittämiseen on saatu opas. Työhyvinvointia johtamaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt julkistettiin marraskuun lopussa 2011.
 
Oppaan on tuottanut strategisen hyvinvoinnin kehittäjäyhtiö Excenta Oy. Kirjoittajat ovat Ossi Aura ja Ville Saarikoski. Julkaisun työstämistä tuki Työsuojelurahasto tiedotus- ja koulutusmäärärahalla, ja KT Kuntatyönantajat on vastannut sen painattamisesta.
 
Julkaisu kertoo kunta-alan strategisen hyvinvoinnin kehittämisohjelmasta, jota Työsuojelurahasto niin ikään rahoitti. Kehittämishankkeisiin osallistuivat Kemijärvi (110293), Hyvinkää (110448), Kotka (110449) ja Helsinki (110189). Excenta toimi näissä kehittämishankkeissa asiantuntijana.
 
Mittarit käyttöön
 
Julkaisu kuvaa strategisen hyvinvoinnin johtamisen lähtökohtia ja käytettyjä metodeja sekä kehittämishankkeisiin osallistuneiden kaupunkien tilannetta ja motiiveja osallistua kehittämistyöhön.
 
Lisäksi opas käy läpi tulokset hyvinvoinnin johtamisen auditoinnista ja fokuskonsultoinnista ja tarkastelee esiin nousseita tärkeimpiä tekijöitä liittyen hyvinvoinnin johtamista edesauttaviin ja hidastaviin tekijöihin.
 
Opas on tarkoitettu kuntien johdolle, henkilöstö- ja talousjohdolle sekä esimiehille työvälineeksi strategisen työhyvinvoinnin kehittämiseen.
 
Oppaan esittelemien mittareiden avulla on helppo seurata työhyvinvoinnin myönteisiä vaikutuksia tuloksellisuuteen.
 
Opas on postitettu kuntiin ja kuntayhtymiin joulukuussa 2011. Sen verkkoversio on luettavissa Material-välilehdeltä.

Toimittaja
Leena Huovila

Kunta-alan strategisen hyvinvoinnin ohjelman tiedotushanke

Aura Ossi, Saarikoski Ville. 2011. Työhyvinvointia johtamaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt. Kuntatyönantajat. Helsinki. ISBN 978-952-213-816-3 ISBN 978-952-213-817-0 (PDF) http://shop.kuntatyonantajat.fi/uploads/tyohyvinvointia_johtamaan.pdf

111214-loppuraportti-tyohyvinvointia_johtamaan.pdf (517.7 kt)

Tilaukset: KT Kuntatyönantajat  puh. 09 7711, tilausnumero 3-0831
www.kuntatyonantajat.fi

Hanketiedot

 • HakijaExcenta Oy
 • ToteuttajaExcenta Oy
 • Lisätietoja
 • Ossi Aura
  010 389 6900
  ossi.aura@excenta.fi
 • Toteutusaika
 • 1.8.2011 - 30.11.2011
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 30.11.2011
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 30.8.2011
  7 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 16 500 euroa
 • Tulokset valmistuneet 19.1.2012

Aiheluokitus

 • 1. Työpaikkaratkaisujen vaikutukset
 • 2. Työyhteisöjen riskienhallinta
 • -2.3. turvallisuusjohtamisen kehittäminen
 • 3. Työyhteisöjen toimivuus
 • -3.5. jatkuvan seurannan menetelmien kehittäminen
  -3.7. työyhteisön muutosten hallinta ja sen kehittäminen
 • 7. Työsuojelu ja työterveyshuolto
 • -7.1. työsuojelun ja sen toimintaedellytysten kehittäminen
  -7.2. työterveyshuollon ja sen toimintaedellystysten kehittöminen
 • johtaminen , management , strateginen hyvinvointi , tyhy (työ- ja hyvinvointi)