111222 Tutkimus

Henkilöstön työhyvinvointia edistävät toimintatavat magneettikuvaustyössä (yhteishanke 111259)

Henkilöstön työhyvinvointia edistävät toimintatavat magneettikuvaustyössä (yhteishanke 111259)

20.12.2011

Magneettikuvaus (MRI) on lääketieteellinen kuvausmenetelmä, jolla saadaan tarkkoja leikekuvia ihmiskehosta. Kuvauksessa käytetään voimakkaita sähkömagneettisia kenttiä ja samalla laitteen toiminta aiheuttaa kovaa melua. Magneettikuvausyksiköt ovat työpaikkoja, joissa työntekijät kokevat todellisia haittavaikutuksia sähkömagneettisista kentistä. Nopea liikkuminen staattisessa magneettikentässä synnyttää sähkökenttiä kehon sisälle sekä aiheuttaa huimausta ja koordinaatiovaikeuksia. Myös magneettikuvauksen melu voi aiheuttaa haittoja työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin kannalta.

Hanke käsittelee MRI-työympäristöä ja eri tekijöiden yhteisvaikutuksia, joita ei ole aiemmin tutkittu. Tutkimusmenetelminä käytetään työntekijöille suunnattua kyselytutkimusta, altistumisen määrityksiä työpaikoilla sekä interventioita. Hankkeen tuotoksena syntyy kattava yhteenveto MRI-laitteiden turvallisuudesta nykyisen laitekannan ja kuvauskäytäntöjen osalta sekä tulevaisuuden näkymistä. Lisäksi hoitohenkilökunnalle tuotetaan ohjekirjanen turvallisesta työskentelystä magneettikuvauksissa. Kyselytutkimuksen ja työpaikan fysikaalisten tekijöiden mittausten vertailulla pyritään kehittämään menetelmä, jossa kyselytutkimuksia hyödynnetään perinteisten työhygieenisten mittausten rinnalla arvioitaessa työpaikan turvallisuutta.

Hanke toteutetaan vuosien 2012–2014 aikana Työterveyslaitoksen ja Säteilyturvakeskuksen yhteistyönä.

Hankkeen vastuuhenkilö
Tommi Alanko

Magneettikuvauksen työturvallisuuteen opas

14.4.2016

Magneettikuvaus altistaa etenkin hoitajia, lääkäreitä, sairaalafyysikoita ja huoltohenkilöstöä voimakkaille magneettikentille ja melulle. Alan työturvallisuus toivottavasti paranee, sillä magneettikuvausten työntekijät saivat turvallisuuskäytäntöjen oppaan. Sen kehittivät yhteishankkeessaan (Työsuojelurahaston hankenumerot 111222 ja 111259 ) Työterveyslaitos ja Säteilyturvakeskus.
 
Nyt magneettikuvauslaitteiden lähellä toimivat ammattiryhmät saavat selvän kuvan työn vaaroista ja turvallisuuskäytännöistä. Henkilöstön työhyvinvointia edistävät toimintatavat magneettikuvaustyössä -opas valmistui joulukuussa 2015.

Oppaan paperinen versio jaetaan kaikille magneettikuvauksen käyttöpaikoille. Oppaan sähköinen versio on Työterveyslaitoksen nettisivuilla, johon linkitetään Säteilyturvakeskuksen sivuilta.
 
Opasta pyritään hyödyntämään röntgenhoitajien koulutuksessa.
 
Kyselystä pohjaa terveystarkastuksiin
 
Magneettikuvaustyöntekijöiden työhyvinvointia ja työturvallisuutta selvitettiin kyselytutkimuksella, johon vastasi 456 alan työntekijää ja 153 verrokkia. Kysely voidaan uusia muutaman vuoden kuluttua, jotta nähdään magneettikuvaustyöntekijöiden työhyvinvoinnin kehitys.
 
Magneettikuvauksen henkilöstön terveystarkastusten tueksi laadittiin ohjeistus.

Vastamelu kuulokkeisiin ohjaushuoneessa
 
Fysikaalisia haittoja arvioitiin mittaamalla magneettikentille altistumista. Staattisessa magneettikentässä selvitettiin liikkeen aiheuttamia magneettivuon tiheyden muutoksia ja työntekijän kehon liikenopeuksia normaalissa magneettikuvausten ympäristössä.
 
Magneettikenttien mittaustuloksia voi hyödyntää jatkossa laskennallisen altistumisarvion lähtötietoina.

Lisäksi mitattiin magneettikuvausten työntekijöiden altistumista melulle, sekä kuvaus- että ohjaushuoneessa. Mittauksissa havaittiin, että meluongelmia voi ratkaista magneettikuvauksen ohjaushuoneessa vastamelukuulokkeilla.
 
Kuulokkeita ei voi käyttää kuvaushuoneessa, sillä kuulokkeet sisältävät metalliosia.
 
EU-asetus lisää ajankohtaisuutta
 
Valtioneuvostolta on tulossa EU-direktiiviin perustuva asetus, jossa käsitellään työntekijöiden suojelemista sähkömagneettisista kentistä aiheutuvilta vaaroilta. Asetus tulee voimaan ennen 1. heinäkuuta 2016. Tällöin Työterveyslaitos ja Säteilyturvakeskus aikovat erikseen tiedottaa oppaasta.
 
Työpaikat voivat hyödyntää opasta myös asetuksen edellyttämissä riskinarvioinneissa.
 
Hanketta on esitelty muun muassa kahdessa tieteellisessä konferenssissa: 2012 Ruotsin Lundissa ja 2014 Etelä-Afrikan Kapkaupungissa. Lisäksi on julkaistu ja julkaistaan tieteellisiä artikkeleita.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Henkilöstön työhyvinvointia edistävät toimintatavat magneettikuvaustyössä (yhteishanke 111259)

Yhteishanke Työterveyslaitoksen hankkeen 111259 kanssa.

Julkaisu
Tommi Alanko, Maria Tiikkaja, Esko Toppila, Maila Hietanen, Harri Lindholm, Erkko Airo, Kirsi Jussila, Sami Kännälä ja Tim Toivo. Henkilöstön työhyvinvointia edistävät toimintatavat magneettikuvaustyössä. 28 sivua. Työterveyslaitos 2015. ISBN 978-952-261-611-1 (nid.), ISBN 978-952-261-612-8 (pdf).
111259-liite-MRI-opas.pdf (1088.4 kt )

Abstract
Maria Tiikkaja*, Tommi Alanko*, Esko Toppila, Tim Toivo**, Sami Kännälä**, Kari Jokela**, and Maila Hietanen, *Finnish Institute of Occupational Health, 00250 Helsinki, **STUK-Radiation and Nuclear Safety Authority, 00880 Helsinki, Finland,
Advanced methods to evaluate well-being of workers exposed to magnetic fields at MRI units
111259-abstract-Abstract_BioEM2014.pdf (80.6 kt )

Maria Tiikkaja*, Tommi Alanko*, Tim Toivo**, Sami Kännälä**, Tiina Lehtinen***, Esko Toppila*,Kari Jokela**, and Maila Hietanen*
*Finnish Institute of Occupational Health, **STUK-Radiation and Nuclear Safety Authority, Finland,
***Tampere University Hospital, Finland
The methods to improve occupational well-being in MRI units
111259-abstract-Abstract_ISMRM2012.pdf (6.1 kt )
 

Artikkeli
Ilkka Laakso1, Sami K¨ann¨al¨a2 and Kari Jokela2
Computational dosimetry of induced electric fields during realistic movements in the vicinity of a 3 TMRI scanner
I1 Department of Computer Science and Engineering, Nagoya Institute of Technology,
Nagoya, Japan, 2 STUK-Radiation and Nuclear Safety Authority, Helsinki, Finland
111222-artikkeli-Laakso-et-al-2013.pdf (1195 kt )

Posteri
Maria Tiikkaja*, Tommi Alanko*,Tim Toivo**, Sami Kännälä**,Tiina Lehtinen***, Esko Toppila*,Kari Jokela**, and Maila Hietanen*
The methods to improve
occupational well-being in MRI units
111259-posteri-Poster-ISMRM2012.pdf (77 kt )

Kalvoesitys
111222-kalvoesitys-Maria Tiikkaja-MRI at Sea 2013.pdf (726.2 kt )

Turvallisuutta magneettikuvaustyöhön. Tiedon silta 2016.
 

 

Hanketiedot

 • HakijaTyöterveyslaitos
 • ToteuttajaTyöterveyslaitos
 • Lisätietoja
 • Tommi Alanko
  030 474 2793
  tommi.alanko@ttl.fi
 • Toteutusaika
 • 1.3.2012 - 30.11.2015
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 30.11.2015
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 2.12.2011
  114 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 232 009 euroa
 • Tulokset valmistuneet 29.3.2016

Aiheluokitus