111287 Tutkimus

Yritysten henkilöstön kokonaisturvallisuuden ja työhyvinvoinnin järjestelmällinen edistäminen

Yritysten henkilöstön kokonaisturvallisuuden ja työhyvinvoinnin järjestelmällinen edistäminen

12.1.2012

Yritysten henkilöstön turvallisuuden ja työhyvinvoinnin edistämiseen tarvitaan uusia ratkaisuja, koska tapaturmien ja poissaolojen määrät sekä työhyvinvointi eivät ole kehittyneet suotuisasti 2000-luvulla. Tässä tutkimushankkeessa kehitetään yhteistyössä neljän yrityksen kanssa järjestelmällisiä toimintatapoja yritysten henkilöstön turvallisuuden ja työhyvinvoinnin edistämiseksi. Hankkeen päätavoitteena on lisätä teoreettista tietoa ja käytännöllistä osaamista siitä, miten yrityksessä voidaan edistää henkilöstön työturvallisuutta ja hyvinvointia huomioimalla sekä työ että vapaa-aika.

Kehitettävän toimintatavan avulla yritykset saavat nykyistä enemmän tietoa, jonka avulla he voivat paremmin kohdentaa ja kehittää henkilöstönsä turvallisuutta ja työhyvinvointia.Toimintatapaa testataan käytännössä ja seurataan sen vaikuttavuutta. Tutkimuksessa sovelletaan avoimen innovaation periaatteita, käytetään konstruktiivista lähestymistapaa sekä sovelletaan yrityskohtaista tapaustutkimusta.

Jokaisen yrityksen projektin etenemisestä, ongelmista, ratkaisuista ja tuloksista kirjoitetaan Case-raportit. Tutkimuksen tuloksena yritykset saavat käytännössä testattua tietoa siitä, miten turvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyvää kokonaiskuvaa voidaan laajentaa huomioimalla sekä työhön että vapaa-aikaan liittyvät vaara- ja haittatekijät.

Hankkeen tulokset ovat käytettävissä kesällä 2014.

Hankkeen vastuuhenkilö
Jouni Kivistö-Rahnasto

Turvallisuustyö ulottuu myös vapaa-aikaan

14.11.2014

Mitä jos työnantaja järjestäisi pyöräily- tai paloturvallisuuden teemapäivän? Tai työnantajalta saisi lainaksi turva- ja suojavälineitä kotiin tai mökille – esimerkiksi valjaita, jottei putoaisi katolta.

Firman johto jakaisi aamuhämärissä heijastimia töihin tuleville. Infotauluilla, sähköpostissa ja intranetissä muistutettaisiin ajankohtaisista turvallisuusasioista, kuten miten harrastaa laskettelua turvallisesti tai välttyä liukastumasta lenkillä. Työntekijöille sattuneita vapaa-ajan tapaturmia käytäisiin läpi – yksilönsuojaa kunnioittaen – ja pohdittaisiin, mitä niistä voi oppia.

Muun muassa tällaisia keinoja on otettu käyttöön edistyneimmissä yrityksissä, jotka ovat pystyneet panostamaan myös työntekijöiden vapaa-ajan turvallisuuteen.

Järjestelmällisiä toimintatapoja työntekijöiden kokonaisturvallisuuden edistämiseksi kehitti Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) vuosina 2012–2014. Tutkimuksesta vastasi TTY:n teollisuustalouden laitoksen turvallisuuden johtamisen ja suunnittelun yksiköstä professori Jouni Kivistö-Rahnasto, ja sen toteuttivat tutkijat Toni Hyytinen ja Sanna Anttila.

Tutkimukseen osallistui neljä caseyritystä: Neste Oil Oyj, Nokian Renkaat Oyj, Sandvik Mining and Construction Finland Oy ja Maintpartner Oy. Työsuojelurahasto toimi hankkeen päärahoittajana.

– Tutkimuksessa myös kokeiltiin erilaisia tapoja kerätä tietoa työntekijöille sattuvista vapaa-ajan tapaturmista. Tieto niiden määrästä ja laadusta on edistämistoimien lähtökohtana. Lisäksi tutkimuksen kokemusten perusteella laadittiin suositus, miten vapaa-ajan turvallisuutta kannattaa ryhtyä ottamaan mukaan turvallisuustyöhön, tutkija Toni Hyytinen kertoo.

Vapaa-ajan tapaturmista massiiviset kustannukset

Suomessa tapahtui vuonna 2009 noin 1,1 miljoonaa tapaturmaa, joista aiheutui fyysinen vamma. Kaikista tapaturmista noin 80 prosenttia sattuu vapaa-ajalla. Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien määrä on 20 vuodessa kaksinkertaistunut.

– Työnantajalle ja työntekijälle ei ole väliä, missä tapaturma sattuu, koska haitat ovat samat: työntekijä on työkyvytön ja poissa työstä. Suuressa osassa yrityksiä juuri vapaa-ajan tapaturmat aiheuttavat enemmän poissaoloja ja kustannuksia kuin työtapaturmat, Toni Hyytinen huomauttaa.

Vaikka työnantaja ja työntekijät panostavat turvallisuustyöhön työpaikalla, tulokset saattavat valua hukkaan, kun tapaturmia sattuu vapaa-aikana.

– Kun yrityksen henkilöstön turvallisuuteen tavoitellaan kestävää muutosta, turvallisuustyön on ulotuttava kokonaisvaltaisesti myös vapaa-aikaan, Toni Hyytinen sanoo.

TTY tarttui teemaan jo vuosina 2010–2011: Työsuojelurahaston rahoittama hanke 110117 selvitti teollisuusyritysten turvallisuuden kehittämistä vapaa-ajan turvallisuutta edistämällä.

Tutkimuksen tulosten mukaan työturvallisuusasioissa edistyneissä yrityksissä sekä työnantajat että työntekijät suhtautuivat myönteisesti työnantajan mahdolliseen halukkuuteen parantaa vapaa-ajan turvallisuutta työturvallisuuden rinnalla. Myönteiset signaalit ja synkeät tapaturmatilastot ohjasivat tutkijoita jatkohankkeeseen.

Osuu oikeana ajankohtana

Neljästä kohdeyrityksestä kaksi, Neste Oil ja Sandvik, pääsi lähelle tavoitteena ollutta järjestelmällistä kokonaisturvallisuuden edistämistä.

Kahdessa muussa ei vielä hankkeen aikana päästy tavoitteeseen. Pitkänä hankeaikana nopeatempoisessa yritystoiminnassa saattaa tulla monia muutoksia – esimerkiksi yt-neuvotteluita –, jotka vaikeuttavat tällaisia asioita.

Ylipäätään järjestelmällinen kokonaisturvallisuuden kehittäminen ei sovellu kaikille yrityksille kaikkina ajankohtina:

– Vapaa-ajan turvallisuuden kehittäminen on vapaaehtoista toimintaa. Yritys tekee tällöin työntekijöiden turvallisuuden eteen enemmän kuin lainsäädäntö vaatii. Turvallisuusasioiden työpaikalla pitää olla tarpeeksi hyvällä tasolla ennen kuin resursseja kannattaa suunnata vapaa-ajan puolelle, Hyytinen tähdentää.

Toimintatapa soveltuu yrityksille, joissa on jo vahva työturvallisuuskulttuuri tai joiden toimialalla työtapaturmariskit ovat matalia ja henkilöstön tapaturmariskit painottuvat tavallistakin enemmän vapaa-aikaan.

Myös sellaiset yritykset, joissa turvallisuustoiminta on jämähtänyttä, voivat saada uusia virikkeitä, kun vapaa-ajan turvallisuus otetaan mukaan.

Tietoa, tukea ja apuvälineitä, ei määräämistä

Vapaa-ajan turvallisuuden edistämisessä on muistettava, että työnantajalla ei ole oikeutta ohjata tai määrätä henkilöstönsä vapaa-ajan toimintaa. Edistämispyrkimykset eivät esimerkiksi saa sulkea pois joitain riskialttiina pidettyjä harrastuksia.

 – Toiminta kannattaa aloittaa varmasti myönteisen vastaanoton saavilla toimilla, kuten ilmaisten turvatuotteiden jakamisella tai vapaa-ajan turvallisuuteen liittyvien palveluiden tarjoamisella, Hyytinen sanoo.

Esimerkiksi Neste Oil on muun muassa jakanut heijastimia ja panostanut polkupyöräturvallisuuteen tarjoamalla ilmaisia kuntotarkastuksia ja pikahuoltoa. Yritys on maksanut työn, työntekijä osat. Eräälläkin kerralla puoleen pyöristä piti vaihtaa jarrupalat, työsuojelupäällikkö Timo Karttunen kertoo.

Tutkimus sisälsi toimintatavan vaikutuksia luotaavan loppukyselyn työntekijöille. Pisimmälle päässeissä yrityksissä, Neste Oilissa ja Sandvikissa, liki 90 prosenttia vastanneista kertoi kiinnittävänsä nykyään enemmän huomiota vapaa-ajan turvallisuuteensa kuin ennen. Noin 75 prosenttia katsoi tietämyksensä vapaa-ajan riskeistä lisääntyneen hankeaikana.

Kaikkien neljän yrityksen työntekijöistä noin 90 prosenttia halusi yrityksen jatkavan ja kehittävän edelleen työtä vapaa-ajan turvallisuuden edistämiseksi, koska he uskovat sen tuottavan tulosta.

Toimittaja
Leena Huovila

Yritysten henkilöstön kokonaisturvallisuuden ja työhyvinvoinnin järjestelmällinen edistäminen

Anttila Sanna, Hyytinen Toni, Kivistö-Rahnasto Jouni. 2014. Yritysten henkilöstön kokonaisturvallisuuden ja työhyvinvoinnin järjestelmällinen edistäminen. Loppuraportti. Tampereen teknillinen yliopisto. Teollisuustalouden laitos. Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu. ISBN 978-952-15-3373-0

111287LoppuraporttiISBN978-952-15-3373-0.pdf (4862 kt)

Video TSR-kanavalla (19.9.2014)
Hyvä työturvallisuus tukee myös vapaa-aikaa

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi -tapaaminen 19.9.2014
Hyvä työpaikka tukee turvallista vapaa-aikaa
Toni Hyytisen esitys Tutkimus tutuksi -tapaamisessa 19.9.2014.pdf (851.5 kt )

Juttu Tiedon sillassa 2013
Työturvaa myös kotiin, sivu 34
www.tiedonsilta.fi

Juttu Telma-lehdessä 3/2014 (18.9.2014) 
Oma turva - työturva, 58-59
http://verkkojulkaisu.viivamedia.fi/telma/2014/3

 

A Systematic Scheme Now Available for Finnish Companies to Promote the Leisure-Time Safety and Well-Being of Their Staff

In a project running from 2012 to 2014, Tampere University of Technology set out to develop systematic ways of improving the total safety of staff in companies. The first part of the programme (see Finnish Work Environment Fund Project No. 110117) confirmed that employers are interested in promoting the leisure-time safety of their staff and believe that efforts to promote safety away from work will impact positively on companies’ total safety culture. The project also gathered information on the methods currently available to companies in furthering the total safety of staff.

The findings of the first part of the programme were utilised in a development and case-study supported by the Finnish Work Environment Fund, to enhance the theoretical knowledge and practical methods of promoting staff total safety and well-being.

A systematic scheme to promote staff total safety and well-being was developed. The scheme consists of data collection (what to collect and how to handle privacy issues), promotion activities (procedures for approval and implementation of proposed action), monitoring of outcomes (targets and indicators) and reporting of results (transparency issues).

Case studies were carried out in four Finnish enterprises: Neste Oil plc, Nokian Tyres plc, Sandvik Mining and Construction Finland Ltd and Maintpartner Ltd. Two of the case-study companies succeeded in implementing comprehensive promotion of total safety. The other two companies completed the data collection phases but were only able to put isolated safety promotion measures into practice.

The case studies showed that if schemes aimed at enhancing leisure-time safety are to be received well by company staff, the activity must be constructive and based on voluntary participation and not perceived as an attempt to control employees’ lives away from work. The companies best suited to systematic and sustained promotion of leisure-time safety were found to be those that
- already have a strong workplace safety culture
- belong to industrial sectors (e.g. office work) with very low rates of accidents at work and where employees’ accident risk is heavily determined by leisure-time accidents
- have stagnated in their safety programmes and are thus in need of new initiatives.

Hanketiedot

 • HakijaTampereen teknillinen yliopisto Teollisuustalouden laitos Turvallisuude
 • ToteuttajaTampereen teknillinen yliopisto Teollisuustalouden laitos Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu
 • Lisätietoja
 • Jouni Kivistö-Rahnasto
  040 567 4676
  jouni.kivisto-rahnasto@tut.fi
  (03) 3115 2671
 • Toteutusaika
 • 1.1.2012 - 30.6.2014
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 15.8.2014
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 2.12.2011
  135 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 223 600 euroa
 • Tulokset valmistuneet 14.11.2014

Aiheluokitus