111303 Stipendi

The 15th conference of the European Association of Work and Organizational Psychology, EAWOP, 25.-28.5.2011, Hollanti

The 15th conference of the European Association of Work and Organizational Psychology, EAWOP, 25.-28.5.2011, Hollanti

9.11.2011

TIETOJEN ANTAMINEN, NEUVONTA JA OHJAUS ESITTELYSSÄ HOLLANNISSA

Salla Atkins osallistui 15th conference of the European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP) konferenssiin Maastrichtissa, Hollannissa 25. - 28. toukokuuta 2011. Konferenssin teema oli "Decent work and beyond". Työsuojelurahasto tuki konferenssimatkaa stipendillä.

Konferenssi antoi uusia näkökulmia työhyvinvoinnin tutkimiseen sekä tilaisuuden ajatustenvaihtoon toisten kanssa. Tärkeitä teemoja olivat esimerkiksi johtajuuden merkitys työhyvinvoinnissa ja muutosten hallinta.

Atkins esitteli konferenssissa kaksi julistetta, jotka perustuivat Työsuojelurahaston rahoittamaan Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus (TANO) terveyshuollossa - vertailututkimus TANO-toiminnan vaikuttavuuden selvittämiseksi (TSR 108336) tutkimushankkeeseen. Helena Palmgren, Päivi Jalonen, Simo Kaleva ja Kaija Tuomi olivat osallistuneet niiden valmistukseen.

Yksi julisteista käsitteli vertailututkimuksen tutkimusasetelmaa "Health education and communication in occupational health services: An effectiveness study". Toinen, nimeltä "Employee expectations of occupational health services: A qualitative study" käsitteli työntekijöiden mielipiteitä työterveyshuollon toiminnasta. Molemmat herättivät kiinnostusta ja kysymyksiä konferenssikävijöiden keskuudessa.

Hankkeen vastuuhenkilö
Salla Atkins

Työterveyshuollon toimintamalli esillä Hollannissa

24.1.2012

Salla Atkins osallistui työ- ja organisaatiopsykologien konferenssiin Maastrichtissa, Hollannissa 25.–28. toukokuuta 2011. Atkins esitteli konferenssissa kaksi posteria Työterveyslaitoksen vertailututkimuksesta. Työsuojelurahasto tuki Atkinsin osallistumista stipendillä.
 
Atkinsin esitykset perustuvat Työsuojelurahaston rahoittamaan (108336) hankkeeseen, jossa Työterveyslaitos tutkii työterveyshuollon vaikuttavuutta tiedonannossa, neuvonnassa ja ohjauksessa. Tutkimuksen muut tekijät ovat Helena Palmgren, Päivi Jalonen, Simo Kaleva ja Kaija Tuomi.

Toisessa posterissa Atkins esitteli vertailututkimuksen tutkimusasetelmaa ja toisessa työntekijöiden mielipiteitä työterveyshuollon toiminnasta. Molemmat herättivät kiinnostusta konferenssikävijöissä. Tulokset julkaistaan vertailututkimuksen loppuraportissa 2012.

Keskustelut posteriesittelyissä ja seminaareissa sekä vapaa oleskelu antoivat Atkinsille tilaisuuksia verkostoitua muiden työhyvinvoinnista kiinnostuneiden ammattilaisten kanssa. Esimerkiksi saksalaisia ja japanilaisia kiinnosti Suomen työterveyshuoltojärjestelmä.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

The 15th conference of the European Association of Work and Organizational Psychology, EAWOP, 25.-28.5.2011, Hollanti

http://www.eawop.org

Hanketiedot

 • HakijaAtkins Salla
 • ToteuttajaAtkins Salla
 • Lisätietoja
 • Salla Atkins
  salla.atkins@ttl.fi
 • Toteutusaika
 • - 15.11.2011
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 15.11.2011
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 25.10.2011
  800 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 1 157.7 euroa
 • Tulokset valmistuneet 11.1.2012