111346 Stipendi

The NCA 97th Annual Convention, 17.-20.11.2011, Yhdysvallat

The NCA 97th Annual Convention, 17.-20.11.2011, Yhdysvallat

10.11.2011

Konferenssiesitelmä tarkastelee oikeussalissa työskentelevien ihmisten ammatillista viestintää ja kuuntelemista. Tuomareiden ja syyttäjien ammatillinen vuorovaikutus on kohdannut runsaasti uusia haasteita oikeussaliuudistuksen myötä, koska se lisäsi merkittävästi vuorovaikutusta heidän työtehtävissään. Näihin haasteisiin vastaaminen on tärkeää, koska kuuntelemisella ja sille annettavilla merkityksillä, kuuntelemisen konsepteilla, on erityisesti oikeussalissa suuri merkitys vuorovaikutuksessa saatavaan informaatioon ja tämän myötä asioiden ratkaisuun. Toimiva ja tehtävänmukainen kuunteleminen lisää työhyvinvointia, kun ammattilaiset voivat kokea pystyvänsä kohtaamaan työnsä viestinnälliset haasteet. Tutkimuksen verrokkiryhmä koostuu amerikkalaisista asianajajista.

Tutkimustulokset osoittavat, että suomalaiset tuomarit ja syyttäjät mieltävät kuuntelemisen yksilölliseksi toiminnaksi, jonka avulla on tarkoitus kerätä tietoa, ei rakentaa vuorovaikutussuhteita. Kuunteleminen on informaatiokeskeistä ja tarkastelee erityisesti viestien sisältöä. Koska vuorovaikutus on kuitenkin merkittävästi lisääntynyt syyttäjien työssä oikeudenkäyntiuudistuksen ja tuomareiden työssä muun muassa sovittelun myötä, olisi tärkeää, että myös vuorovaikutusta rakentava ja ihmisiin suuntautunut viestinnän funktio olisi osana heidän viestintäkompetenssiaan. Verrokkiryhmässä vastaavaa epäsuhtaa käytännön vaatimusten ja työssä tapahtuvan kuuntelemisen välillä ei havaittu.

Hankkeen vastuuhenkilö
Sanna Ala-Kortesmaa

Suomen käräjillä kuunnellaan, ei seurustella

24.1.2012

Sanna Ala-Kortesmaa esitteli New Orleansin viestintätapahtumassa oikeussalissa toimivien ammatillista viestintää. Hän esitteli tuloksia, joiden mukaan suomalaiset tuomarit ja syyttäjät mieltävät kuuntelemisen yksilölliseksi toiminnaksi, jolla on tarkoitus kerätä tietoa, ei rakentaa vuorovaikutussuhteita. Konferenssi 17.–20. marraskuuta 2011 kokosi yli 5 200 osanottajaa yli 20 maasta. Työsuojelurahasto tuki Ala-Kortesmaan Amerikan-matkaa stipendillä.

Tutkimuksen verrokkiryhmä koostui amerikkalaisista asianajajista. Ala-Kortesmaa hyödyntää tutkimustuloksia väitöskirjassaan, joka käsittelee oikeudellisen ympäristön ammatillista viestintää ja kuuntelemista.

National Communication Association (NCA) järjestää vuosittain viestintäalan laajimman vuosittaisen tiedetapahtuman. Siinä tarkastellaan viestinnän kaikkia muotoja ja vaikutuksia humanistisesta, yhteiskuntatieteellisestä ja esteettisestä näkökulmasta.

Uusia ideoita Suomeen ja Suomesta

Sanna Ala-Kortesmaa luonnehtii tapahtuman tieteellistä tasoa kovaksi. Tarjotuista esitelmistä hyväksyttiin korkeintaan 40 prosenttia.

Yhdysvalloissa kuuntelemisen ja työhyvinvoinnin yhteyttä on tutkittu runsaasti. Ala-Kortesmaalle heräsi konferenssista uusia tutkimusideoita miltei kaikista omaa aihetta sivuavista esityksistä. Toisaalta hän arvioi, että hänen tutkimusnäkökulmansa on uusi kansainvälisessä tutkimuksessa. Suomesta siis oli tarjota maailmalle jotain uutta.

Konferenssin ansiosta Ala-Kortesmaa käynnistää tutkimusyhteistyön kansasilaisen yliopiston kanssa tammikuussa 2012. Verkoston toivotaan laajenevan myös Alabaman ja Louisianan osavaltioiden yliopistoihin.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

The NCA 97th Annual Convention, 17.-20.11.2011, Yhdysvallat

http://www.natcom.org/convention

Hanketiedot

 • HakijaAla-Kortesmaa Sanna
 • ToteuttajaAla-Kortesmaa Sanna
 • Lisätietoja
 • Sanna Ala-Kortesmaa
  sanna.ala-kortesmaa@uta.fi
 • Toteutusaika
 • 14.11.2011 - 15.12.2011
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 31.12.2011
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 25.10.2011
  1 300 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 3 530 euroa
 • Tulokset valmistuneet 11.1.2012