112016 Stipendi

Tutkijavierailu Brighton University Business School CROME

Tutkijavierailu Brighton University Business School CROME

1.3.2012

Tutkijavierailu Brighton University Business School (CROME)

Tutkijavierailu Britanniaan toteutuu touko-kesäkuussa 2012. Vierailu liittyy monitieteiseen tutkimushankkeeseen ”Voice Voice and Silence of Class - Critique of Recent Conceptions” (VoxClass 2012-2015), jonka vastuullinen johtaja on dosentti Anu-Hanna Anttila. VoxClass-hankkeen tarkoituksena on post-bourdieuläisen luokkateorian kehittäminen Suomea koskevien tapaustutkimusten avulla.

Yksi neljästä tapaustutkimuksesta on Anttilan tutkimushanke ”Cleaning as Womens’ Work: Class and Gendered Division of Labour in Finnish Households in the early 21st Century”. Tähän liittyen Anttila on kutsuttu tutkijavieraaksi 2 kuukaudeksi Brightoniin CROME-yksikköön. Kutsu koskee tutkimusyhteistyötä vertailevan työelämäntutkimuksen ja HRM:n professorin Jaqueline O'Reillyn kanssa. O'Reilly on yksi johtavista eurooppalaisista työelämän sukupuolitteuneisuuden, sukupuolijärjestyksen sekä työajan ja työhyvinvoinnin tutkijoista.

Tutkijavierailu tähtää sukupuolittuneen työnjaon teoretisoinnin kehittelyyn yhdessä O’Reillyn kanssa. Vierailunsa aikana Anttila työstää valmiiksi 1. version artikkelikäsikirjoituksestaan, jonka sosiologisessa analyysissa painottuvat poliittisen sopimusteoriaperinteen käsitykset; keskiössä sukupuolitettu työnjako ja erilaistet kotityöntekoa ohjaavat sopimukset, joita kuvaavat esimerkiksi käsitteet ’labour contract’ ja ’sexual contract’. Käsikirjoitus julkaistaan CROME:n "Working Papers" -sarjassa vuoden 2012 aikana.

Hankkeen vastuuhenkilö
Anu-Hanna Anttila

Suomalaista luokkatutkimusta Bourdieu-henkisesti

29.8.2012

Turun yliopiston dosentti Anu-Hanna Anttila vieraili tutkijana Brightonin yliopistossa (BBS, Brighton Business School, University of Brighton). Sosiologi Anttilan vierailu on osa monitieteistä VoxClass-tutkimushanketta, jonka johtajana Anttila toimii. Hanke kehittää post-bourdieuläistä luokkateoriaa Suomen tapaustutkimuksilla. Työsuojelurahasto rahoitti Anttilan tutkijavierailua.
 
Vierailu kesti kuusi viikkoa: 6. toukokuuta ja 17. kesäkuuta 2012 välisen ajan. Ajankohdan pituuteen vaikuttivat tutkijakollegojen aikataulut, kohtuuhintaisen majoituksen järjestyminen ja Britannian yleiset vapaapäivät. CROME-yksikkö tarjosi tietokoneella varustettuja työpisteitä yhteisessä avokonttorissa. Kun tietokoneet olivat yhteiskäytössä, työrauha oli heikkoa, mutta kontaktit muihin tutkijavieraisiin ja brittikollegoihin olivat vilkkaita.
 
Anttilan kutsui tutkimusyhteistyöhön vertailevan työelämäntutkimuksen ja henkilöstöjohtamisen professori Jacqueline O’Reilly. O’Reilly kuuluu johtaviin työelämän sukupuolittuneisuuden sekä työajan ja työhyvinvoinnin eurooppalaisiin tutkijoihin.
 
Kaksi artikkelia tulossa
 
Brightonissa Anttila jatkoi ensimmäisen version työstämistä artikkelikäsikirjoituksestaan. Siinä Anttila teoretisoi sopimusneuvotteluja. Artikkelin työnimi on Invisible negotiations of gendered division of labour and class. Todennäköisesti Anttila tarjoaa käsikirjoitusta julkaistavaksi alan tiedelehteen kuluvana vuonna.
 
Toista työn alla ollutta eli Sukupuolitettu kotityönjako ja sosiokulttuuriset rakenteet -käsikirjoitustaan Anttila kirjoitti saamiensa lausuntojen pohjalta. Tämä artikkeli hyväksyttiin julkaistavaksi Sosiologia-lehteen 4/2012.
 
Aktiivisesti seminaareissa
 
Anu-Hanna Anttilan tutkimusyhteistyöhön kuului myös aktiivinen osanotto tieteellisiin seminaareihin. Hän osallistui toukokuussa yhteen koko päivän mittaiseen BBS:n tutkimuskonferenssiin. Siinä esiintyi kahdeksan tutkijaa ja jatko-opiskelijaa.
 
Anttila piti oman esityksensä kesäkuussa järjestetyssä seminaarissa. Aiheesta keskusteltiin vilkkaasti kymmenen kollegan kanssa. Lisäksi Anttila osallistui kahteen muuhun iltapäiväseminaariin.

BBS:ssa tutkijavieraan työ tarkoitti erityisesti monenlaista yhteistyötä professori O’Reillyn kanssa. Työ sisälsi käsikirjoitusten kommentointia, tutkimustyön suunnittelua ja tulevista yhteistyöhankkeista neuvottelua.

Brighton-yhteistyö jatkuu
 
Anttila ilmeisesti kutsuu professori Jacqueline O’Reillyn luennoimaan esimerkiksi Turun yliopiston Labour City -verkoston vieraaksi.

Seuraavan vuoden tai kahden sisällä Anttila palaa Brightoniin ja kerää oman VoxClass-tutkimushankkeensa haastatteluaineistoja. Anttila on sopinut professori O’Reillyn kanssa, että haastatteluja käytetään kahdessa artikkelissa. Lisäksi Anttila on alustavasti hankkinut yhteistyökumppaneita. Yhteistyö on siis aktiivisesti käynnissä.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Tutkijavierailu Brighton University Business School CROME

 

http://www.westermarck.fi/sosiologia

 

Hanketiedot

 • HakijaAnttila Anu-Hanna
 • ToteuttajaAnttila Anu-Hanna
 • Lisätietoja
 • Anu-Hanna Anttila
  anantti@utu.fi
 • Toteutusaika
 • 7.5.2012 - 1.8.2012
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 1.8.2012
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 20.1.2012
  2 700 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 9 250 euroa
 • Tulokset valmistuneet 16.8.2012

Aiheluokitus