112042 Stipendi

The 10th conference of the European Academy of Occupational Health Psychology EAOHP 11.-13.4.2012, Sveitsi

The 10th conference of the European Academy of Occupational Health Psychology EAOHP 11.-13.4.2012, Sveitsi

6.2.2012

Osallistun Euroopan johtavaan työterveyspsykologian alan (European Academy of Occupational Health Psychology) konferenssiin Zürichissä 11.–13.4.2012. Konferenssiin lähettämäni abstrakti ”A 10-year follow-up study on the relationships between vigor, task resources, and life satisfaction” on hyväksytty suulliseksi esitykseksi. Lisäksi olen kirjoittamassa väitöskirjaani kuuluvaa artikkelia konferenssiesitykseni aiheesta. Konferenssissa minulla on mahdollisuus perehtyä ajankohtaiseen kansainväliseen väitöstyötäni koskevaan tutkimukseen sekä saada kollegoilta vertaispalautetta oman työni edistämiseksi.

Voimavaralähtöinen näkökulma terveyden tutkimuksessa on toistaiseksi ollut selvästi vähäisempää kuin riskitekijöiden tai kielteisten hyvinvointivaikutusten tutkimus. Konferenssiesitelmässäni tarkastelen työn voimavaratekijöiden, tarmokkuuden sekä elämään tyytyväisyyden välisiä yhteyksiä. Tutkimus osoittaa, että työhön liittyvät resurssit, kuten mahdollisuudet käyttää taitojaan työssä sekä osallistua päätöksentekoon, voivat lisätä työntekijöiden tarmokkuutta, mikä puolestaan voi johtaa työn voimavarojen lisääntymiseen, ja siten muodostaa positiivisten saavutusten spiraalin voimavarojen ja tarmokkuuden välille. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää työntekijöiden terveyden ja työkyvyn edistämisessä. Esimerkiksi terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien olennaisten voimavara- ja motivaatiotekijöiden tunnistaminen hyödyttää esimiesten ja työterveyshuoltojen toimintaa.

Hankkeen vastuuhenkilö
Auli Airila

Voimavaroista tarmoa, tarmosta voimavaroja

11.6.2012

Auli Airila osallistui eurooppalaiseen työterveyspsykologian konferenssiin, joka järjestettiin 11.–13. huhtikuuta 2012 Sveitsin Zürichissä. Airila kertoi voimavaralähtöisestä palomiestutkimuksesta. Tämä näkökulma on terveyden tutkimuksessa selvästi harvinaisempi kuin kielteisten vaikutusten tutkimus. Työsuojelurahasto tuki Airilan matkaa stipendillä.

Airila tarkasteli esitelmässään työn voimavarojen, tarmokkuuden ja elämään tyytyväisyyden välisiä yhteyksiä 409 suomalaisella palomiehellä. Hän osoitti, että voimavarat – varsinkin mahdollisuudet käyttää taitojaan työssä ja osallistua päätöksentekoon – voivat lisätä työntekijöiden tarmokkuutta. Tämä puolestaan voi lisätä työn voimavaroja ja siten muodostaa myönteisten saavutusten spiraalin voimavarojen ja tarmokkuuden välille.

Tarmokkuus oli lisäksi myönteisesti yhteydessä elämään tyytyväisyyteen jopa kymmenen vuoden seuranta-ajan jälkeen. Myös elämään tyytyväisyys liittyi liki tilastollisesti merkitsevästi voimavaroihin kymmenen vuotta myöhemmin. Airilan kanssa tutkimusta olivat tekemässä Työterveyslaitoksen kollegat Jari Hakanen, Anne Punakallio, Sirpa Lusa ja Ritva Luukkonen.

Auli Airila luonnehtii kyseistä EAOHP-konferenssia johtavaksi Euroopassa. Airilaa innosti tavata oman tutkimusalansa johtavia tutkijoita ja kuulla uusimmista tutkimustuloksista sekä tulevaisuuden tutkimuksen tarpeista.

Airilan oman tutkimuksen kannalta kiinnostavimmat keskustelut käsittelivät työn imun pitkän ajan vaikutuksia sekä työyhteisön ja yksilön voimavarojen yhteyttä hyvinvointiin. Näitä teemoja Airila aikoo hyödyntää tekeillä olevassa väitöskirjassaan.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

The 10th conference of the European Academy of Occupational Health Psychology EAOHP 11.-13.4.2012, Sveitsi

 

www.eaohp.org

 

Hanketiedot

 • HakijaAirila Auli
 • ToteuttajaAirila Auli
 • Lisätietoja
 • Auli Airila
  auli.airila@helsinki.fi
 • Toteutusaika
 • 1.3.2012 - 31.5.2012
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 31.5.2012
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 20.1.2012
  800 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 1 010 euroa
 • Tulokset valmistuneet 1.6.2012