112074 Tutkimus

Mobiilimenetelmä monipaikkaisen työn tutkimiseen (MobiMe)

Mobiilimenetelmä monipaikkaisen työn tutkimiseen (MobiMe)

27.6.2012

Monesta paikasta käsin työskentely on lisääntynyt mobiilin teknologian ja sovellusten myötä. Monet työskentelevät vaihtelevissa toimintaympäristöissä, mikä olennaisella tavalla vaikuttaa työn sujumiseen ja seurausvaikutuksiin kuten koettuun hyvinvointiin ja työtyytyväisyyteen. Näissä työympäristöissä toimintaan vaikuttavien tekijöiden tunnistamiseen on käytettävissä tuskin lainkaan tutkimus- ja analysointimenetelmiä. Mobiilityön luonteen takia perinteiset etnografiset menetelmät tai osanottajien varjostaminen eivät ole toimivia.

Tässä hankkeessa tutkitaan mobiililaitteiden hyödyntämismahdollisuuksia vaihtelevien toimintaympäristötekijöiden, liikkumisen ja niihin liittyvien tapahtumien automaattisessa tallennuksessa sekä tilanne- ja paikkakohtaisen kokemustiedon raportoinnissa ja analysoinnissa. Hankkeen tavoitteena on kehittää tutkimusmenetelmä etenkin monipaikkaisen ja liikkuvan työn toimintakontekstien ominaisuuksien tunnistamiseen ja kuvaukseen. Kerätyn tiedon avulla on mahdollista eritellä ja tehdä näkyväksi, mitä erityisesti liikkuvan tietotyön harjoittajat että muut monipaikkaisen työn ammattilaiset tekevät arkipäivän toiminnassaan. Hankkeen tavoitteena on kehittää perusta menetelmäkokonaisuudelle, joka toimii tutkimusmenetelmän lisäksi myös yksittäisien työntekijöiden ja työyhteisöjen apuvälineenä oman työn suunnittelussa.

Hankkeen vastuuhenkilö
Matti Vartiainen

Mobiililaite motivoi huolehtimaan työhyvinvoinnista

21.8.2014

Mobiililaitteita voi hyödyntää monipuolisesti työhyvinvoinnin tutkimisessa sekä liikkuvaa työtä tekevien työn tutkimuksessa, todetaan Aalto-yliopiston tutkimuksessa. Työsuojelurahasto tuki tutkimusta.

Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun BIT-tutkimuskeskuksen MobiMe- tutkimuksessa kerättiin älypuhelimien avulla kontekstualisoitua dataa työntekijöiden päivittäisistä työtoiminnoista. Näin tutkittiin muun muassa heidän kokemaansa työn imua sekä sosio-emotionaalisia toimintoja ja aktiviteettejä. Laitteilla mitattiin monipaikkaista työtä tekevien positiivisia ja negatiivisia itse arvioituja tuntemuksia sekä haastavuuden ja pystyvyyden kokemuksia työssä ja heidän toimintojaan siinä.

Aalto-yliopiston tutkimushankkeen tavoitteena oli kehittää menetelmiä etenkin monipaikkaisen ja liikkuvan työn kontekstien ominaisuuksien tunnistamiseen ja kuvaukseen. Monesta paikasta työskentely on lisääntynyt viime vuosina paljon, ja moni tekee työtä vaihtelevissa työympäristöissä, mikä vaikuttaa työn sujumiseen.

Tietotyön arki saadaan näkyväksi

Kerätyn tiedon avulla voidaan eritellä ja tehdä näkyväksi, mitä erityisesti liikkuvan tietotyön harjoittajat ja muut monipaikkaisen työn ammattilaiset tekevät arkipäivässään.

Tutkimuksessa kehitettiin menetelmiä, jotka voivat toimia myös yksittäisten työntekijöiden ja työyhteisöjen apuvälineenä oman työn suunnittelussa. Tutkimuksesta kirjoitettiin viisi artikkelia, jotka ovat hankkeen loppuraportissa.

Projektin tuloksia esiteltiin kesällä 2014 International Conference on Human-Computer Interaction -konferenssissa. Siellä järjestettiin aihepiiriä käsittelevä "Studying Everyday Activities and Experiences with Mobile Devices" -aihesessio.

Lisäksi projektin tuotoksia levitetään Suomen työelämään tähtäämällä julkaisuun Aikuiskasvatus-aikakausilehdessä. Projekti järjestää lisäksi seminaarin yhdessä Aalto-yliopiston, Kalifornian yliopiston sekä Santa Claran yliopiston yhteisen CityWorkLife-projektin kanssa lokakuussa 2014.

Toimittaja
Terhi Friman

Mobiilimenetelmä monipaikkaisen työn tutkimiseen (MobiMe)

Matti Vartiainen, Eero Palomäki, Mikko Heiskala, Kai Hakkarainen, Hanni Muukkonen, Kari Salo. 2014. Mobiilimenetelmä monipaikkaisen työn tutkimiseen (MobiMe). Loppuraportti. Aalto-yliopisto, Tuotantotalouden laitos TIEDE + TEKNOLOGIA 8/2014 ISBN 978-952-60-5790-3 ISBN 978-952-60-5791-0 (pdf) ISSN-L 1799-487X ISSN 1799-487X (printed) ISSN 1799-4888 (pdf) http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-5791-0

112074Loppuraportti_mobime.pdf (408.2 kt)

Heiskala, M., Palomäki, E., Vartiainen, M., Hakkarainen, K., Muukkonen, H. (2014). A research framework for the smartphone-based contextual study of mobile knowledge work. In A. Marcus (Ed.) HCI International 2014: Design, User Experience and Usability 2014, Part II, Lecture Notes in Computer Sciences 8518 (pp. 246-257). Switzerland: Springer International Publishing.

Laamanen, T-K., Seitamaa-Hakkarainen, P., & Hakkarainen, K. (2014). Tracing Design Work through Contextual Activity Sampling. In A. Marcus (Ed.) HCI International 2014: Design, User Experience and Usability 2014, Part II, Lecture Notes in Computer Sciences 8518 (pp. 142-152). Switzerland: Springer International Publishing.

Muukkonen, H., Hakkarainen, K., Li, S., & Vartiainen, M. (2014). Tracking mobile workers' daily activities with the Contextual Activity Sampling System. In A. Marcus (Ed.) HCI International 2014: Design, User Experience and Usability 2014, Part II, Lecture Notes in Computer Sciences 8518 (pp. 289-300). Switzerland: Springer International Publishing.

Palomäki, E., Hakkarainen, K., Vartiainen, M., & Heiskala, M. (2014). Methods to study everyday activities in a mobile work context - a Literature overview. In A. Marcus (Ed.) HCI International 2014: Design, User Experience and Usability 2014, Part II, Lecture Notes in Computer Sciences 8518 (pp. 301-312). Switzerland: Springer International Publishing.

Salo, K., Shakya, U., & Damena, M. (2014). Device agnostic CASS Client. In A. Marcus (Ed.) HCI International 2014: Design, User Experience and Usability 2014, Part II, Lecture Notes in Computer Sciences 8518 (pp. 334-345). Switzerland: Springer International Publishing.

Hanketiedot

 • HakijaAalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu BIT-tutkimuskeskus
 • ToteuttajaAalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu BIT-tutkimuskeskus
 • Lisätietoja
 • Matti Vartiainen
  09 47001
  matti.vartiainen@tkk.fi
  09 4702 3665
 • Toteutusaika
 • 1.7.2012 - 31.12.2013
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 1.3.2014
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 11.6.2012
  100 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 133 500 euroa
 • Tulokset valmistuneet 6.8.2014

Aiheluokitus