113031 Stipendi

Neuroscience 2013, 9.-13.11.2013, Yhdysvallat

Neuroscience 2013, 9.-13.11.2013, Yhdysvallat

19.2.2013

Yleistyvät unihäiriöt ja kasautuva univaje muodostavat kasvavan kansanterveydellisen ja -taloudellisen ongelman kehittyneissä yhteiskunnissa. Univajetta esiintyy usein mm. vuorotyötä tekevillä, ja esimerkiksi työperäinen stressi voi aiheuttaa univaikeuksia. Epidemiologisissa tutkimuksissa lyhyt tai riittämätön uni on yhdistetty kohonneeseen sydän- ja verisuonitautien riskiin ja kuolleisuuteen.

Apurahansaaja tutkii väitöskirjatyössään univajeen ihmisen immuunijärjestelmälle ja aineenvaihdunnalle aiheuttamia muutoksia. Yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa toteutetussa koejärjestelyssä (N=13) simuloitiin vähäunista työviikkoa, jossa osallistujat nukkuivat 4 tuntia yössä viiden yön ajan. Lisäksi käytössä on väestöpohjainen aineisto, Finrisk07 (N=472), jossa on laboratoriomittausten lisäksi kyselytietoa osallistujien unen määrästä, laadusta ja subjektiivisesta riittävyydestä.

Apurahansaaja osallistuu Työsuojelurahaston myöntämän stipendin avulla marraskuussa 2013 Society for Neuroscience 2013 -konferenssiin San Diegossa (Kalifornia, USA). Konferenssissa hän esittää tuloksiaan aineenvaihdunnallisista eroista univajeisten ja verrokkihenkilöiden välillä yllä kuvatuissa aineistoissa. Nämä geenien ilmentymisessä ja veren lipideissä, kuten kolesterolissa, havaitut muutokset saattavat osallistua sydän- ja verisuonitautien kehittymiseen. Tuloksista on valmisteilla myös artikkeli, joka on tarkoitus julkaista vertaisarvioidussa lehdessä 2013-2014.

Hankkeen vastuuhenkilö
Vilma Aho

Univaje näkyy immuunipuolustusjärjestelmässä

7.2.2014

Tutkija Vilma Aho osallistui Kalifornian San Diegossa 9.–1 3. marraskuuta 2013 järjestettyyn neurotieteiden suurimpaan vuosikonferenssiin. Kymmenettuhannet osallistujat kokoontuivat jakamaan uusimpia löydöksiään aivojen ja hermoston toiminnasta, jolloin esiteltiin monia uusia tutkimustuloksia. Työsuojelurahasto tuki Ahon Amerikan-työmatkaa stipendillä.

Aho esitti tuloksia kasautuvan univajeen vaikutuksista ihmisen rasva-aineenvaihduntaan. Hän esitteli sekä kokeellista tutkimusta, jossa 13 osallistujaa nukkui viitenä yönä vain neljä tuntia yössä että epidemiologista tutkimusta, jossa tutkittiin 472 ihmisen laboratoriomittauksia ja kyselytietoja.

Ahon esittelemän tutkimuksen päätulos on immuunipuolustusjärjestelmän aktivoituminen kasautuvassa, osittaisessa univajeessa. Osa kokeellisessa univajeessa havaituista geenimuutoksista toistui väestötasolla, kun tutkijat vertasivat hyvin nukkuvia heihin, jotka kokivat nukkuvansa riittämättömästi.

Lyhyt tai riittämätön uni on yhdistetty kohonneeseen sydän- ja verisuonitautiriskiin aiemmissa väestötutkimuksissa. Ahon havaitsemat muutokset saattavat osaltaan selittää, miten pitkittynyt univaje vaikuttaa näiden kansantautien kehittymiseen.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Neuroscience 2013, 9.-13.11.2013, Yhdysvallat

 

www.sfn.org/annual-meeting/neuroscience-2013

Hanketiedot

 • HakijaAho Vilma
 • ToteuttajaAho Vilma
 • Lisätietoja
 • Vilma Aho
  vilma.aho@helsinki.fi
  09 1912 5246
 • Toteutusaika
 • 8.11.2013 - 15.12.2013
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 15.12.2013
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 29.1.2013
  900 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 1 183 euroa
 • Tulokset valmistuneet 27.12.2013