114111 Tutkimus

Kohti sopuisaa työyhteisöä (SOPUISA) - Epäasiallisen kohtelun nollatoleranssin vahvistaminen työpaikalla

Kohti sopuisaa työyhteisöä (SOPUISA) - Epäasiallisen kohtelun nollatoleranssin vahvistaminen työpaikalla

2014-12-18 00:00:00.0

Sopuisa tutkimus- ja kehittämishankkeen tavoitteena on lisätä tietoa ja ymmärrystä organisaation toimintakulttuurin ja -tapojen sekä kiusaamista koskevan tietämyksen yhteyksistä työpaikkakiusaamisen ilmenemiseen sekä siihen puuttumiseen esimies- ja työyhteisötasolla. Keskeinen tutkimuskysymys on, millaiset työyhteisön toimintakäytännöt, normit ja uskomukset estävät tai haittaavat ja toisaalta edistävät työpaikkakiusaamisesta puhumista ja siihen puuttumista organisaatiossa?

Hankkeessa kerätään sekä määrällistä kyselyaineistoa että laadullista haastatteluaineistoa ennen kehittämistoimia ja niiden jälkeen. Aineiston avulla tarkastellaan keskeisiä tutkimuskysymyksiä ja toteutettujen kehittämistoimien vaikuttavuutta.

Kehittämisosuuden avulla vastataan kysymykseen voidaanko organisaation kaikki tasot (organisaatiotaso, linja esimiehet, työyhteisö) osallistavan kehittämiskokonaisuuden toteuttamisella edistää työpaikkakiusaamisen nollatoleranssia organisaatiossa? Lähtökohtana on organisaatiossa vallalla oleva toimintakulttuuri. Kehittämistoimin tuetaan työyhteisökulttuuria, jossa kiusaamisen hyväksymättömyys on yhteisesti jaettu arvo, lisätään esimiesten, työyhteisöjen ja yksilöiden ymmärrystä työpaikkakiusaamisesta prosessina sekä heidän rohkeuttaan ja valmiuksiaan puuttua siihen. Kehittämistyöskentely tukee myös hyvää, työn suuntaista käyttäytymistä.

Hanke toteutetaan kuudessa eri toimialoja edustavassa organisaatiossa.
Hanke valmistuu 31.12.2016

Hankkeen vastuuhenkilö
Maarit Vartia-Väänänen

Hanketiedot

 • HakijaTyöterveyslaitos
 • ToteuttajaTyöterveyslaitos
 • Lisätietoja
 • Maarit Vartia-Väänänen
  030 474 2790
  maarit.vartia@ttl.fi
 • Toteutusaika
 • 2014-06-01 00:00:00.0 - 2016-12-31 00:00:00.0
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 2016-12-31 00:00:00.0
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 2014-06-16 00:00:00.0
  143493.0 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 291166.0 euroa
 • Tulokset valmistuneet 2017-04-18 00:00:00.0

Aiheluokitus