114252 Stipendi

COLLA 2014, The Fourth International Conference on Advanced Collaborative Networks, Systems and Applications, IARIA, 22.-26.6.2014, Espanja

COLLA 2014, The Fourth International Conference on Advanced Collaborative Networks, Systems and Applications, IARIA, 22.-26.6.2014, Espanja

2.6.2014

Hankkeen tavoitteena on osallistua COLLA 2014, The Fourth International Conference on Advanced Collaborative Networks, Systems and Applications -konferenssiin ja esitellä siellä Työsuojelurahaston rahoittamaa ja Oulun Yliopiston Tuotantotalouden osaston sekä Psykologian yksikön toteuttamaa Kitkaton Kommunikointi (Kiko) -hanketta (englanniksi Frictionless Communication, FriCo). Konferenssiin ohjelmaan on merkitty hankkeesta posteresitys, jonka Kiko-hankkeen hanketyöryhmä on yhdessä laatinut. Esityksen nimenä on "COMMUNICATION IS THE KEY! - Project "Frictionless Communication" (FriCo)".

Vuorovaikutustaidoilla ja -kulttuurilla on yhteys organisaation innovatiivisuuteen ja esimiestyöhön, jotka puolestaan vaikuttavat työyhteisön toimintaan, tuloksellisuuteen ja hyvinvointiin. Kiko -hankkeen tavoitteena on ollut suomalaisten tuotanto- ja palveluyritysten vuorovaikutuksen kehittäminen niin yksilö-, työyhteisö- kuin organisaatiotasoilla. Hanke on toteutettu kolmen työpaketin kautta, joissa menetelminä on käytetty konsultatiivista työotetta, etnografiaa ja osallistuvaa suunnittelua. Tavoitteena on ollut implementoida hyviä vuorovaikutuskäytänteitä kohdeyritysten johtamisjärjestelmään. Hankkeen tuloksina on syntynyt uutta tietoa alan organisaatioiden vuorovaikutuskulttuureista ja niiden kehittämisestä sekä toimintamalleja hyvien käytänteiden levittämiseen, joista kohdeyritysten lisäksi hyötyy koko toimiala.

Kitkaton kommunikointi on avainasemassa!

Hankkeen vastuuhenkilö
Tarja Leinonen

Aineistoa Materials-välilehdellä.

Kitkaton kommunikointi-hanke esillä Sevillan kongressissa

4.9.2014

Vuorovaikutustaidoilla ja -kulttuurilla on yhteys organisaation innovatiivisuuteen ja esimiestyöhön, jotka puolestaan vaikuttavat työyhteisön toimintaan, tuloksellisuuteen ja hyvinvointiin. Oulun yliopiston tutkimushankkeen tavoitteena on suomalaisten tuotanto- ja palveluyritysten vuorovaikutuksen kehittäminen niin yksilö-, työyhteisö- kuin organisaatiotasoilla.

Tutkija Tarja Leinonen osallistui Colla 2014 The Fourth International Conference on Advanced Collaborative Networks, Systems and Applications -konferenssiin, joka pidettiin Sevillassa, Espanjassa kesäkuussa 2014. Pienimuotoisen kongressin keskeisenä teemana olivat yhteistyötä helpottavat tekniset sovellukset. Leinonen esitteli kongressissa Oulun yliopiston Kitkaton kommunikointi -KIKO-hanketta (TSR 112299), jota Työsuojelurahasto tukee.

Vuorovaikutustaidoilla ja -kulttuurilla on yhteys organisaation innovatiivisuuteen ja esimiestyöhön, jotka puolestaan vaikuttavat työyhteisön toimintaan, tuloksellisuuteen ja hyvinvointiin. KIKO-hankkeen tavoitteena on suomalaisten tuotanto- ja palveluyritysten vuorovaikutuksen kehittäminen niin yksilö-, työyhteisö- kuin organisaatiotasoilla.

Tilaisuus antoi tutkijalle näkemystä siitä, millaisia haasteita työyhteisöissä kohdataan yhteistyötä vaativissa tilanteissa. Hän totesi myös, minkälaisia sovelluksia näiden haasteiden ratkaisemiseksi on eri puolilla maailmaa kehitetty tai ollaan kehittämässä.

Konferenssi vakuutti, että teknologian ja sovellusten kehittämisen lisäksi organisaatioiden sisäisen toiminnan sujuvoittamisessa keskeisenä on yksilöiden ja ryhmien välinen vuorovaikutus ja sen kehittäminen. Suomalaiset yritykset toimivat globaalien yhteistyökumppaneiden kanssa ja tämä tulisi voida myös ottaa huomioon yritysten vuorovaikutusta kehitettäessä.

Toimittaja
Terhi Friman

Aineistoa Materials-välilehdellä.

COLLA 2014, The Fourth International Conference on Advanced Collaborative Networks, Systems and Applications, IARIA, 22.-26.6.2014, Espanja

www.iaria.org/conferences2014/COLLA14.html

Tutkimus- ja kehityshanke 112299: Kitkaton kommunikointi (KIKO) - Hanke tuotanto-organisaation vuorovaikutuksen kehittämiseksi  

www.kikohanke.com

Hanketiedot

 • HakijaLeinonen Tarja
 • ToteuttajaLeinonen Tarja
 • Lisätietoja
 • Tarja Leinonen
  tarja.leinonen@oulu.fi
 • Toteutusaika
 • 21.6.2014 - 10.8.2014
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 5.8.2014
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 15.5.2014
  900 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 1 555 euroa
 • Tulokset valmistuneet 7.8.2014