114373 Kehittämisavustus

Turvalliset ja tehokkaat vahinkosaneerauksen menetelmät = TUVASA

Turvalliset ja tehokkaat vahinkosaneerauksen menetelmät = TUVASA

12.6.2015

TUVASA-hankkeessa selvitetään oikeat ja turvalliset työmenetelmät vahinkosaneeraustyömaille (= kuivaus-, palosaneeraus-, kosteus- ja homevaurio-, kalmasaneeraus-, öljysaneeraus, ym. työmaat).

Selvitystyön tarkoitus on laatia oikeat työsuoritusohjeet kaikille vahinkosaneeraustyömaille. Lisäksi selvitetään väärien työmenetelmien seuraamukset sekä vahinkokohteen työntekijöiden, käyttäjien ja siellä vierailevien tahojen suojautumis- ja suojaamisvaatimukset.

Hankkeessa kerätään tietoja useista jo toteutuneista tutkimus- ja selvityshankkeista, esim. PUTUSA, Valtakunnalliset Hometalkoot, VTT:n palolaboratorion tutkimukset T2512 ja T2531 sekä lisäksi Työterveyslaitoksen alaa koskevat omat tutkimukset. Lisäksi selvityksessä esitetään kaikki hyvien työtapojen mukaiset työmenetelmät sekä nimetään kuhunkin työvaiheeseen kuuluvat viranomaisohjeet, RT- ja RATU-kortit yms.

Hanke toteutetaan siten, että alan toimijoista kerätyt työryhmät selvittävät ja kirjaavat nykyiset vahinkosaneerauskohteissa käytettävät suojaus- ja suojautumiskäytännöt sekä alalla hyväksi todetut työmenetelmät. Tämän pohjamateriaalin avulla asiantuntijaorganisaatio (Työterveyslaitos) laatii tiivistetyn yhteenvedon suositelluista käytännöistä ja menetelmistä.

Hankkeen tutkimus- ja selvitysosuuden suorittaa Työterveyslaitos, joka on itsenäinen julkisoikeudellinen yhteisö. Laitos toimii sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla.

Hanke aloitettiin syksyllä 2014 ja se valmistuu vuoden 2015 loppuun mennessä.

Hankkeen vastuuhenkilö
Asko Seppälä

Vahinkosaneerausalalle oikeiden työmenetelmien opas

16.2.2016

  Vahinkosaneerausalan toimijat kokosivat tietoa alansa turvallisista työmenetelmistä ja laativat kokoamastaan tiedosta tilaajan oppaan. Raportista tiivistetty opas on tarkoitettu esimerkiksi viranomaisille, yrityksille ja kouluttajille. Hanke poiki myös luotettavaa taustatietoa vahinkosaneeraustöiden koulutukseen, työhön perehdyttämiseen ja uusien työmenetelmien kehittämiseen. Astq Supply House Oy johti hanketta, jota toteutti Työterveyslaitos ja rahoitti Työsuojelurahasto.

Oppaassa kerrotaan työn tilaajille eli lähinnä isännöitsijöille ja hallituksen puheenjohtajille, kuinka vahinkosaneeraustöitä pitää tehdä. Lisäksi tilaajille on selvitetty väärien työmenetelmien
seuraamukset sekä vahinkokohteen työntekijöiden ja vierailijoiden suojautumisvaatimukset.
 
Oppaan neuvoja noudattamalla työn suorittaja osaa suojata työntekijät ja kohteen, Samalla työn tilaaja voi valvoa, että työn suorittaja noudattaa velvoitteitaan.
 
Suojaus tarpeen sekä tekijälle että kohteelle                                    
 
Vahinkosaneeraustyömaita ovat muun muassa kuivaus-, palosaneeraus-, kosteus-, homevaurio-,kalmasaneeraus- ja öljysaneeraustyömaat. Niitä yhdistävät vaikeat ja usein jopa vaaralliset työolot.
 
Työntekijän lisäksi vaaralle altistuvat usein myös kohteen asukkaat ja muut työntekijät. Siksi on tärkeää taata sekä työntekijää että kohdetta suojaavat työmenetelmät. Alalla on selvät turvaohjeet, mutta niitä ei ole kirjattu yhteisesti käytettävään asiakirjaan.
 
Tekijöiden ja tilaajien hanke

 
Hankkeen käynnistivät vahinkosaneeraustöiden tekijöiden ja tilaajien edustajat, sillä alan toimijat tiedostivat erityisesti tilaajien epätietouden oikeista työmenetelmistä. Lisäksi vahinkosaneerausalalle on tullut uusia toimijoita, jotka eivät tunne kaikkia alan säädöksiä eikä käytäntöjä.
 
Astq Supply House Oy oli hankkeessa aloitteellinen. Astq on vuonna 1995 perustettu espoolainen perheyritys, joka toimii lähinnä rakennusalan konsulttina ja tavarantoimittajana. Astq teki  yhteistyötä Auktorisointiryhmän sekä Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden liiton kanssa.
 
Ohjeilla työntekijä ja kohde suojaan
 
Alan toimijoiden työryhmät kirjasivat nykyiset kohteiden suojaamis- ja suojautumiskäytännöt sekä alalla hyväksi todetut työmenetelmät. Hankkeessa myös haastateltiin asiantuntijoita ja kartoitettiin useita viranomaisohjeita. Tästä aineistosta Työterveyslaitos laati yhteenvedon suositelluista käytännöistä ja menetelmistä.
 
Astq hyödyntää koottua tietoa suojaus- ja suojautumistarpeen määrittelemisessä sekä työ- ja koulutusmenetelmien kehittämisessä.
 

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Turvalliset ja tehokkaat vahinkosaneerauksen menetelmät = TUVASA

Julkaisu
Marjaleena Aatamila, Juha Laitinen ja Sirpa Laitinen: Tilaajan ohje. Turvallinen vahinkosaneeraus ja jälkivahinkojen torjunta. Työterveyslaitos ja JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry. 16 sivua.

114373-liite-Tilaajan_ohje_taitettu.pdf (1380.6 kt)

Loppuraportti
114373-loppuraportti-Tuvasa loppuraportti.pdf (53.6 kt )

Hanketiedot

 • HakijaASTQ Supply House Oy
 • ToteuttajaTyöterveyslaitos
 • Lisätietoja
 • Asko Seppälä
  asko.seppala@astq.fi
  207780790
 • Toteutusaika
 • 20.10.2014 - 30.10.2015
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 31.12.2015
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 30.9.2014
  25 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 50 000 euroa
 • Tulokset valmistuneet 1.2.2016

Aiheluokitus

 • 2. Työyhteisöjen riskienhallinta
 • -2.2. turvallisuuskulttuurin ja koulutuksen kehittäminen
  -2.4. tapaturmien torjunta ja seurannan kehittäminen
 • 5. Työelämän terveysriskit ja kuormitustekijät
 • -5.5. kemialliset altisteet ja altistuminen
  -5.6. biologiset altistseet ja altistuminen (virus, home...)